Rajatiedon Yhteistyö ry

Yleistä

Peruutus- ja palautusehtomme ovat voimassa 14 päivää ensimmäisen tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Tämän jälkeen emme voi välttämättä suorittaa täyttä hyvitystä tai palautusta.

Sähköpostitse toimitettavan tilausvahvistuksen vastaanottaminen voidaan katsoa tapahtuvaksi kolmen (3) päivän sisällä lähettämisestä, puhelimen välityksellä tehdyn tilauksen vahvistus katsotaan vastaanotetuksi heti.

Tämä peruutusoikeus ei kuitenkaan kata asiakkaan peruuttamia tai purettuja tilauksia, jotka koskevat vapaa-ajanpalveluitasuojattuja digitaalisia palveluita tai niihin rinnastettavia asioitamikäli sen toimittamiseen on enintään 30 päivää tai jos tilattavaa tuotetta tai palvelua on kysynnän vuoksi jäljellä enintään 30 päivän myyntiä vastaava määrä ja varaston vähyydestä on ilmoitettu asiakkaalle esimerkiksi verkkokaupan tuotekuvauksessa. Vapaa-ajan palveluksi lasketaan esimerkiksi Hengen ja Tiedon messujen messuosastojen ja ohjelma-aikojen tilaaminen näytteilleasettajille, messuihin liittyvä välinevuokraus sekä StudioRajatiedon varaaminen toiminnan tai tilaisuuksien järjestämiseen. Maksutonta peruutusoikeutta ei ole lisäksi tilauksissa tai tilauspaketeissa, jotka on räätälöity asiakkaan tarpeisiin, ovat niihin rinnastettavia erityistuotteita tai joita asiakas ei ole tilannut (verkkokaupan kautta) etämyyntinä.

Jotta palautusehdot soveltusivat palautukseesi, palauttamasi tilauksen tulee olla käyttämätön ja samassa kunnossa kuin vastaanotettuasi sen.

Tilaus ei ole palautusoikeuden piirissä mikäli tilauksen toimittamisen jälkeen sitä ei voi palauttaa myyntiin terveydellisistä tai hygieniasyistä, vanhentumisen vuoksi, tai jos asiakkaalle tilauksesta toimitetut tuotteet ovat tallenteita, yksittäisiä julkaisuja tai hankittu huutokauppamenettelyllä. Käyttämättömän tuotteen palautus on tehtävä 14 päivän sisällä sitä koskevan tilauksen peruutuksesta tai purkamisesta, jonka jälkeen palautusoikeus ei ole enää voimassa, ellei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu. Mikäli kyseessä on säännöllisesti toimitettava tuote, peruuttamisaika lasketaan ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, muutoin mahdollisen viimeisen tuote-erän vastaanottamisesta. Postitse toimitettu tuote voidaan katsoa vastaanotetuksi kolmen (3) arkipäivän kuluttua sen lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Saatamme edellyttää ostokuittia ostoksesta.

Tietyissä palautustilanteissa osittaiset hyvitykset ovat mahdollisia:

  • Julkaisut, joissa on käytön jälkiä
  • Tilaukset, jotka palautetaan palautusajan umpeuduttua

Hyvitykset ja palautukset

Perutuista tai puretuista tilauksista voidaan hyvittää asiakkaalle hänen tilauksesta suorittamiaan maksuja tai asiakkaalle peruuntumisesta aiheutuneita kuluja alempana kuvatuin ehdoin. Mikäli tilaus peruuntuu osittain, sopimusehdoissa kuvatut maksuhyvitystä koskevat periaatteet kohdistetaan siihen osaan tilausta, joka on peruuntunut. Muista syistä kuin tilauksen peruuttamisesta tai purkamisesta johtuvista hyvityksistä sovitaan tapauskohtaisesti, alempana kuvattuja poikkeuksia lukuun ottamatta, huomioiden sen miltä osin tilaus on asiakkaalle toimitettu. Liikamaksut hyvitetään sellaisenaan, mahdollista ylempänä kuvattua 10 euron käsittelymaksua lukuun ottamatta. Yhdistyksen jäsenyyttä koskeviin tilauksiin ei voi kuitenkaan saada hyvitystä tilauksen päättymisen yhteydessä. 

Hyvitys voi olla rahallinen maksusuoritus asiakkaalle tai tilausetu, joka  oikeuttaa rahalliseen etuun myöhemmin maksettavissa tilauksissa. Se voi olla myös korvaava vaihtotuote tai palvelu, josta on sovittu asiakkaan kanssa. Asiakkaalle voidaan myös tarjota rahallista hyvitystä tai tilausetua sekä korvaavaa vaihtotuotetta tai palvelua. Maksu- ja toimituskuluja ei hyvitetä kuin näiden sopimusehtojen käsittelemissä poikkeustapauksissa. Hyvityksestä voidaan myös vähentää erääntyneitä maksuja, jotka ovat jääneet maksamatta.

Jos tilauksen peruuntumisesta tai purkamisesta aiheutuu Rajatiedon Yhteistyö ry:lle kuluja ja tulomenetyksiä, yhdistyksellä on oikeus korvausten vaatimiseen asiakkaalta, jotka voidaan vähentää mahdollisesta hyvityksestä tai periä asiakkaalta erikseen alempana kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Hyvitämme käyttämättömästä tilauksesta maksetun hinnan kokonaisuudessaan, mikäli asiakkaan tekemästä tilauksen peruutuksesta tai tilauksen purkamisesta ei muodostu alempana kuvattua korvausvelvoitetta tai maksuvelvoitetta siltä osin,kuin purettu tilaus on jo ehditty toimittaa ja palautusoikeus ei ole voimassa. Tavanomaista isommissa tilauksissa asiakkaalta voidaan edellyttää erillistä sitovaa sopimusta ennen tilauksen toimittamista, johon voidaan sisällyttää lisäehtoja hyvitysten ja korvausten suhteen.

Päättyneiden tilausten hinta voidaan periä kokonaisuudessaan alempana kuvatuin poikkeuksin, vaikka asiakas ei olisikaan vastaanottanut tilausta kokonaisuudessaan tai päättäisi palauttaa sen. Mikäli tilaus päättyy asiakkaasta riippumattomista syistä tai päättyy vain osittain, asiakkaan tulee korvata se osa päättyneestä tilauksesta, joka on jo ehditty toimittaa ja jota asiakas ei voi enää sopimusehtojen mukaan palauttaa tai sovittuaan erikseen palautuksesta verkkokaupan pitäjän kanssa. Asiakkaalle voidaan hyvittää se osa päättyneestä tilauksesta, joka on maksettu, mutta jota ei voitu asiakkaasta riippumattoman esteen vuoksi toimittaa asiakkaan käyttöön ennalta sovitulla tavalla.

Jos asiakas peruu tilauksen tai se puretaan kun alkuperäisestä tilauksesta on kulunut 14 päivää, kun jatkuva tilaus on vahvistettu tai kun alkuperäisen laskun maksuaika on umpeutunut (mikäli tilauksen maksuaika on ainakin ennakkomaksun osalta pidempi kuin 14 päivää tai mikäli maksuaika on lyhyempi kuin 14 päivää eikä kyse ole uudesta tilauksesta), voimme periä asiakkaalta käsittelymaksuna kymmenen (10) euron suuruisen summan tilauksen peruuttamisesta tai purkamisesta, edellyttäen ettei tilauksen hinnasta peritä muita korvauksia. Maksua ei peritä vahingossa tehtyjen tuplatilausten peruuttamisesta (selkeästi virheellisten tilausten hylkääminen on meidän vastuullamme), ellei tilausta ole vielä toimitettu. Vanhojen messuasiakkaiden voimassa olevan jatkuvan tilauksen peruuttamiseen maksutta voidaan sopia kohtuulliseksi katsottava jatkoaika tilauksen vahvistamisen jälkeenkin. Mikäli kyse on jatkuvasta tilauksesta, joka sisältää oheispalveluna asiakkaan mainostamista tai vastaavaa tietojen julkaisemista (esimerkiksi Hengen ja Tiedon messujen messulehdessä tai näytteilleasettajagalleriassa), tai muun tilauksen kokonaishintaan nähden vähäisen oheispalvelun tai -tuotteen, asiakkaalla on oheispalvelun saamisen jälkeen edelleen oikeus peruuttaa tilaus tai siirtää sen toimittamista seuraavalle tilauskaudelle, mutta voimme periä oheispalvelusta tai -tuotteesta korvauksena vähintään kymmenen (10) euroa tai sen käyvän hinnan, jos se on suurempi kuin 10€. Mikäli asiakkaan peruuttamista tilauksista tai tilauksen purkamisesta johtuvat kulut tai tulonmenetykset ovat muutoin suurempia kuin 10€, niihin sovelletaan alla olevia periaatteita tai niitä käsitellään tapauskohtaisesti.

Mikäli asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tai palauttaa tuotetta tai palvelua maksutta, voimme periä asiakkaalta korvauksena kuluista tai tulonmenetyksistä enintään 50% tilauksen kokonaishinnasta, asiakkaan peruuttaessa tilauksen tai tilauksen purkamisen yhteydessä kun tilauksen toimittamiseen on jäljellä enintään 30 päivää ja jatkuvissa tilauksissa enintään 40 päivää, tai kun tilattavaa tuotetta tai palvelua on kysynnän vuoksi jäljellä enää enintään 30 päivän myyntiä vastaava määrä, jatkuvissa tilauksissa enintään 40 päivän myyntiä vastaava määrä ja varaston vähyydestä on ilmoitettu asiakkaalle esimerkiksi tuotekuvauksessa. Vastaavasti asiakkaalta voidaan periä korvauksena kuluista ja tulonmenetyksistä tällaisen tilauksen hinta kokonaisuudessaan, asiakkaan peruuttaessa tällaisen tilauksen tai tilauksen purkautuessa kun sen toimittamiseen on aikaa enintään 14 päivää, tai kun tuotteita tai palveluita on kysynnän johdosta saatavilla enää enintään 14 päivän myyntiä vastaava määrä ja varaston loppumisesta tai loppuunmyynnistä on ilmoitettu asiakkaalle esimerkiksi tuotekuvauksessa. Mikäli tilaukset keskeytyvät asiakkaasta riippumattomista syistä ja niiden toimittaminen siirtyy, nämä määräpäivät siirtyvät vastaavasti. Määräpäivät koskevat kaikkia tilauksia, joiden toimittaminen määräytyy asiakkaalle ilmoitettujen toimitusehtojen (esimerkiksi tapahtuman päivämäärän) tai erillisen sopimuksen perusteella, vaikka tilausta ei olisi vielä laskutettu määräpäivään mennessä. Jatkuvissa tilauksissa määräpäivät lasketaan laskutuskauden viimeisestä päivästä, ellei tilauksen toimittamisen päivämäärää ole vielä sovittu.

Korvauksia ja hyvityksiä on mahdollista sovitella, mikäli asiakas on perunut tilauksen 14 päivän sisällä tilauksen tekemisestä, mikäli tilauksen toimittaminen on oleellisesti siirtynyt sovitusta (tilaus on keskeytetty) tai mikäli tilaaja ei ole kyennyt kohtuudella estämään tilauksen peruuttamiseen, päättymiseen tai palautuksen viivästymiseen johtaneita syitä. Mikäli tilauksen toimittaminen on keskeytynyt ja asiakkaalle on ilmoitettu uusi ajankohta tilauksen toimittamiselle, asiakkaan voidaan olettaa saaneen aiemmin kuvatulla tavalla tiedon tästä viimeistään kolmen (3) päivän kuluttua ilmoittamisesta jos ilmoitus on tehty sähköpostitse tai kolmen (3) arkipäivän kuluttua jos ilmoitus on tehty postitse.

Tilauksen peruuntumiseenkeskeytymiseenpäättymiseen tai muihin syihin liittyviä hyvityksiä voi hakea soittamalla Rajatiedon Yhteistyö ry:lle messutoimiston aukioloaikoina asiakaspalvelumme puh. 044 9792544 tai kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen rtylaskut@rajatieto.fi, tai postin välityksellä osoitteeseen Rajatiedon Yhteistyö ry, Luutnantinpolku 7 LT3, 00410 Helsinki. Hyvitykset maksetaan 30 päivän sisällä siitä kun tilauksen peruuntumisesta, keskeytymisestä tai päättymisestä on ilmoitettu asiakkaalle, mikäli asiakas on ilmoittanut tilinumeronsa tilauksen yhteydessä. Muussa tapauksessa hyvitys maksetaan 30 päivän kuluessa siitä kun tilinumero (ja mahdolliset muut tarvittavat tiedot) on kuitattu vastaanotetuksi.

Jatkuvan tilauksen voi peruuttaa myös verkkokaupassa omilla käyttäjätunnuksilla. Huomioithan, että tilauksen käyttämättä tai noutamatta jättäminen ei ole yhtä kuin tilauksen peruuttaminen ja myös palautettavaa tuotetta koskeva tilaus tulee perua, jotta palautusoikeus pätisi. Lisäksi aikarajojen puitteissa tapahtuvaa yhteydenottoa epävirallisia väyliä ei välttämättä voida huomioida, kuten yhteydenottoa hallituksen jäseniin tai jonkin muun kuin yllä olevan sähköpostiosoitteen kautta, ellei asiakkaalle lähetetä verkkokaupan kautta erikseen vahvistusta tällä tavoin pyydetystä toimenpiteestä.

Rajatiedon Yhteistyö ry. pidättää itsellään oikeuden hylätä, peruuttaa tai keskeyttää tilauksen niin parhaaksi katsoessaan, näiden sopimusehtojen asettamissa rajoissa. Yhdistyksen toimesta peruutetun tilauksen hinta palautetaan asiakkaalle takaisin täysimääräisesti kohtuullisen ajan kuluessa kun peruutus vahvistetaan, tai tiettynä päivänä jos asiakkaan kanssa on niin sovittu. Tilauksen purkaminen ei anna oikeutta hyvitykseen. Keskeytettyjä tilauksia sovitellaan hyvitysten osalta tapauskohtaisesti (ks. korvausten ja hyvitysten sovittelua koskeva kappale). Yhdistys ei ole korvausvelvollinen tilauksen tai sen osan peruuntumisen, keskeytymisen tai päättymisen aiheuttamista menetyksistä tilauksesta maksetun hinnan ylittävältä osalta, ellei tilauksen toimitusehdoissa ole toisin ilmoitettu, laissa niin säädetty tai asiakkaan kanssa ole muuta sovittu.

Vaihdot

Vaihdamme vain tuotteita, jotka eivät ole käytettyjä tai vahingoittuneita. Tarkemmat tiedot sopimusehdoistamme.

Palautukset postitse

Palautuksen voi tehdä Rajatiedon Yhteistyö ry:n toimistoon tai postitse, jolloin asiakas maksaa mahdolliset postikulut, joita palauttamisesta aiheutuu.

Palautusosoite on Rajatiedon Yhteistyö ry, Luutnantinpolku 7 Lt 3, 00410 Helsinki. Liitäthän palautuksen mukaan nimesi, yhteystietosi ja pankkitilinumerosi. Kun palautus on hyväksytty, hyvitämme maksetun hinnan ilmoittamallesi tilille. Postikulut voidaan vähentää hyvityksestä.

Asian käsittelyyn kuluva aika voi riippua siitä, missä asut. Jos olet ilmoittanut tilinumerosi, hyvitykset ja rahapalautukset suoritetaan 30 päivän sisällä peruutuksesta tai palautuksen vastaanottamisesta.

Tarvitsetko apua?

Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse info(at)rajatieto.fi tai puhelimitse 044 9792544.

0