Rajatiedon Yhteistyö ry

Rajatiedon Yhteistyö ry:n verkkokaupan tilaus- ja sopimusehdot

Verkkokauppaa ylläpitää  Rajatiedon Yhteistyö ry, Y-tunnus 0895337-5. Verkkokauppa  on tarkoitettu 15 vuotta täyttäneille Suomessa tai ulkomailla asuville yksityishenkilöille sekä rekisteröityneille yhteisöille, jotka osaavat tarvittaessa asioida suomeksi tai suomenkielisen välittäjän avustuksella. 

Verkkokaupasta voi tilata fyysisiä ja virtuaalisia tuotteita sekä palveluita. Tilaaminen tapahtuu tuotteen tai palvelun tilaussivun yhteydessä ilmoitettua hintaa vastaan, ja ne voivat sisältää myös erilaisia etuja. Tilaukset tehdään verkkokaupassa varaamalla tai siirtämällä ne ostoskoriin ja maksamalla ne sitten verkkokaupan kassalla. Maksutapoina ovat käytettävissä pankkikortti sekä tapauskohtaisesti käteinen/postiennakko, verkkomaksaminen ja/tai tilisiirto laskulla (viitteellä 87654, jos muuta ei ilmoiteta). Kassalla vahvistetusta tilauksesta tulee tilausvahvistus asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tilausvahvistuksen yhteydessä lähetetään lasku, mikäli tilausta ei ole maksettu kassalla. Tilaus voidaan tehdä myös asiakkaan puolesta siten, että tilausvahvistus toimitetaan postitse asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

Tilaukset tapahtuvat joko määräaikaisina kertatilauksina tai jatkuvina kestotilauksina. Asiakas voi uusia voimassa olevan jatkuvan tilauksen vahvistamalla kerran laskutuskaudessa tehtävän uusitun tilauksen, joko sitä koskevan laskun maksamalla (tai toimitusehtojen salliessa osan laskusta esimerkiksi rekisteröitymismaksuna), ilmoittamalla halukkuudestaan jatkaa tilausta tai pyytämällä lisää maksuaikaa. Lisäksi jatkuva tilaus voidaan uusia, mikäli sitä ei ajoissa peruta näissä sopimuehdoissa kuvatulla tavalla, eikä se ole sitä ennen katkennut maksamattoman laskun vuoksi. Jatkuviin tilauksiin liittyviä uusittuja tilauksia kohdellaan kuten määräaikaisia kertatilauksia, näissä sopimusehdoissa jäljempänä kuvattuja poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Kaikki asiakastiedot käsitellään henkilötietolainsäädännön mukaisesti luottamuksellisesti tietosuojaselosteemme mukaisesti. Hyväksymällä nämä tilaus- ja sopimusehdot, asiakas hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn tietosuojaselosteella kuvatulla tavalla. Tilauksen yhteydessä kysyttyjä yhteystietoja ei käytetä muuhun kuin tilauksen toimitukseen ja uusimiseen sekä tilaukseen ja sen uusimiseen liittyvään asiakasviestintään, ja jäsentietojen kohdalla jäsenviestintään. Verkkokaupan käyttäjätunnuksen rekisteröimisen yhteydessä sähköpostiosoite liitetään lisäksi Rajatiedon Yhteistyö ry:n postituslistalle, josta voi erota milloin tahansa. Asiakkaan odotetaan pitävän yhteystietonsa ajan tasalla päivittämällä uudet osoitetiedot käyttäjätilille tai ilmoittamalla uusista yhteystiedoista laskutusosoitteisiin. 

Rajatiedon Yhteistyö ry varaa itselleen oikeuden tarvittaessa muokata sekä rajata pois tilauksen osana julkaistavaksi toimitettua ilmoitusaineistoa tai vastaavaa sisältöä sen laadun tai julkaisuaikataulun perustella. Näitä sisältöjä voidaan käyttää myös kirjallisissa ja historiallisissa katsauksissa (esim. Hengen ja Tiedon messujen messujulkaisu tai yhdistyksen toimintaa koskeva 50-vuotishistoriikki).

Tilaukseen sisältyville ilmoitusaineistoille voidaan asettaa myös niiden sisältöä koskevia välttämättömiä ehtoja, joiden ylittyessä tai alittuessa asiakkaalta voidaan edellyttää sen sisällön muuttamista tai Rajatiedon Yhteistyö voi tehdä tarvittavat muutostyöt, mikäli asiakas ei kykene tekemään vaadittua muutosta itse tai asiakasta ei tavoiteta vaadittavan muutoksen teettämiseksi hänellä itsellään. Ilmoitusainestoja koskevat mahdolliset  reunaehdot ilmoitetaan selvästi ilmoitusaineiston lähettämistä koskevissa ohjeissa ja lomakeissa. 

Verkossa julkaistavaa aineistoa voidaan myös asiakkaan pyynnöstä koota hänen puolestaan. Jos tällainen pyyntö tehdään osana tilausta, asiakas luovuttaa tällöin aineiston toimittamiseen tarvittavan taustamateriaalin julkaisuoikeudet yhdistykselle siinä julkaisukontekstissa, jota asiakkaan pyyntö koskee (esimerkiksi Hengen ja Tiedon messujen ilmoitusaineistoa). Tausta-aineistolla tarkoitetaan tässä mitä tahansa asiakkaan omaa julkaisua, josta on hyötyä edellä kuvatun aineiston toimittamisessa. Ellei asiakkaalle muuta ilmoiteta, verkkoaineiston julkaiseminen tapahtuu erikseen ilmoitettua aineistopäivää (ns. aineiston deadline) seuraavan neljän viikon (28 päivän) kuluessa, tai 42 päivän kuluessa aineiston vastaanottamisesta.

Tilatessasi tuotteita tai palveluita Rajatiedon Yhteistyö ry:ltä sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin tilaus- ja sopimusehtoihin. Mikäli olet liittymässä Rajatiedon Yhteistyö ry:n jäseneksi verkkokaupan kautta, hyväksymällä nämä sopimusehdot, hyväksyt samalla yhdistyksen säännöt. Ennen jäseneksi hyväksymistä, yhdistyksen jäsenyyttä hakevan odotetaan myös esittäytyvän (esimerkiksi kertomalla hieman itsestään ja kiinnostuksen kohteistaan) tilauksen maksamisen yhteydessä verkkokaupan kassan tilauslomakkeella tai erillisellä lomakkeella.

Jos Sinulla on kysyttävää tuotteista ja palveluista tai tarvitset apua tilauksen tekemisessä, voit ottaa yhteyttä soittamalla, tekstiviestillä tai what’s up viestillä ke-pe 12-18 ja la 12-14 numeroon 044 9792544. Voit ottaa yhteyttä myös lähettämällä sähköpostia laskutuksen osoitteeseen rtylaskut@rajatieto.fi tai messutoimiston osoitteeseen info@rajatieto.fi. Pyrimme vastaamaan 2-3 vuorokauden sisällä viestiisi, erityistilanteissa ja lomakautena viive voi olla pidempi.

Verkkokaupan tilaussivujen esittelyissä on näitä sopimusehtoja tarkempia tietoja tilauksia koskevista käyttöehdoista sekä tuotteiden ja palveluiden toimitusehdoista. Verkkokaupassa toimitus- ja käyttöehdot ovat helposti löydettävissä tuotekuvausten kautta. 

Huomaathan, että nämä sopimusehdot koskevat vain verkkokauppaamme, esimerkiksi Hengen ja Tiedon messujen ennakkolippujen myyntiä Lippupalvelun kautta koskevat Lippu.fi -palvelun ehdot. Rajatiedon Yhteistyö ry:n toimintaan liittyy myös tuotteita, joita ei voi ostaa verkkokaupan kautta. Esimerkiksi mainoksia, ovelta myytäviä Hengen ja Tiedon messujen pääsylippuja, narikkalippuja ja messujen parkkilippuja ostaessa asiakas ei sitoudu näihin sopimusehtoihin. Mikäli asiakas pyytää verkkokaupan ylläpitoa tekemään tilauksen puolestaan verkkokauppajärjestelmään, asiakasta pyydetään tutustumaan sopimusehtoihin ennen sitovaa maksusuoritusta, ja asiakkaan mahdollisen edustajan odotetaan tekevän samoin.

Hengen ja Tiedon messujen messuosaston tilaajat ja muut tilavuokraajat huolehtivat siitä, että omaan toimintaan mahdollisesti tarvittavat luvat ja vakuutukset ovat kunnossa. Vähintään kahden (2) metrin pituisten vierekkäisten messuosastojen edustajien on jomman kumman pyynnöstä pyrittävä pitämään yli metrin välimatkaa toisiinsa nähden messujen ajan. Ohjelma-aikojen tilaajat ja tilavuokraajat vastaavat esittämiensä tallenteiden asianmukaisesta ennakkotarkastuksesta sekä tekijänoikeuslain edellyttämistä luvista ja maksuista. Rajatiedon Yhteistyö ry:n järjestämissä tapahtumissa ja toiminnoissa kunkin kauppapaikan myyjät vastaavat omista tuotteistaan ja palveluistaan.

Toimitustavat ja -ehdot

Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin toimitusehtoihin, jotka kuvataan kunkin tilattavan tuotteen tai palvelun esittelyssä sekä yleisten määrittelyjen osalta näissä sopimusehdoissa. Fyysisten tuotteiden tilaukset toimitetaan postitse tai tiettyyn ennalta ilmoitettuun paikkaan, virtuaaliset tuotteet verkon välityksellä ja palvelutuotteita koskevat tilaukset toimitetaan tilauksen esittelyn mukaisella tavalla.

Tilaus toimitetaan asiakkaalle kun se on maksettu. Määräpäivänä toimitettavat tilaukset toimitetaan asiakkaalle ilmoitettuna ajankohtana. Mikäli toimitustapaa on muutettava tai tilauksen toimittamista siirrettävä, siitä ilmoitetaan asiakkaalle hyvissä ajoin ennen tarkoitettua toimitusajankohtaa tai mahdollisimman pian, kun muutoksen tai siirtämisen kannalta oleelliset seikat ovat selvillä. Asiakkaan katsotaan saaneen määräpäivän tiedoksi heti, jos siitä on ilmoitettu verkkokaupassa tuotteen tai palvelun kuvauksessa tilausta tehtäessä. Asiakkaan voidaan katsoa saaneen määräpäivän viimeistään kolmen (3) päivän kuluessa jos siitä ilmoitetaan asiakkaalle myöhemmin sähköpostilla tai kolmen (3) arkipäivän kuluessa jos siitä ilmoitetaan postilla. 

Messuosastoja, messujen ohjelma-aikoja, Näytteilleasettajien lisäkulkulippuja ja vuokrattavia kalusteita sekä muita tuotteita ja palveluita myydään toimitettaviksi tilaussivun tuotekuvauksen mukaisin ehdoin seuraavilla Hengen ja Tiedon messuilla. Uusien messuasiakkaiden maksetut tilaukset toimitetaan sen jälkeen kun tilaus on hyväksytty Rajatiedon yhteistyö ry:n toimesta (hyväksymiseksi luetaan esim. messupaikan tai ohjelman esittelyn julkaiseminen, näytteilleasettajalle lähetettävä tervetulotoivotus tai erillinen vahvistus hyväksymisestä). 

Studio Rajatiedon tiloja vuokrataan toimitettavaksi erikseen sovittavana ajankohtana. Tilaus tulisi tehdä viimeistään viikkoa (7 pv) ennen varausajankohtaa. Uusien tilavuokraajien osalta tilaukset toimitetaan sen jälkeen kun yhdistys on hyväksynyt heidän tilauksensa (hyväksymiseksi luetaan esim. tiedon julkaiseminen tapahtumakalenterissa, tervetulotoivotus tai erillinen vahvistus hyväksymisestä). 

Yhdistyksen jäsenyyttä koskeva tilaus toimitetaan yhdistyksen hallituksen hyväksyttyä jäsenhakemuksen ja yhdistyksen vastaanotettua jäsenmaksun. Verkkokaupan jäsenalennukset astuvat kuitenkin automaattisesti voimaan jo verkkokaupan saatua maksuvahvistuksen jäsenmaksua koskevasta maksusuorituksesta. 

Muiden tilausten toimituksista löytyy tarkempaa tietoa niitä koskevien tuoteosastojen ja tilaussivujen esittelyissä. Messuosastojen varaukset, ja yhdistyksen jäsenyys ovat aina lähtökohtaisesti luonteeltaan jatkuvia tilauksia.

Tilauksessa tulee olla osoite ja muut tunnistetiedot riittävällä tarkkuudella, koska meidän tulee kyetä varmistamaan tilaajan identiteetti. Tarvittaessa henkilöllisyys sekä tilauksen toimittamisen kannalta oleelliset tiedot varmistetaan ottamalla yhteys asiakkaaseen. Oikeushenkilön puolesta tehtävissä tilauksissa pidätämme itsellämme oikeuden tarkistaa myös tilauksen tehneen henkilön valtuudet toimia oikeushenkilöä koskevissa asioissa. Asiakkaalle voidaan tarvittaessa toimittaa allekirjoitettava tilauslomake. Alaikäisille tilaajille tilaukset toimitetaan vain huoltajan tai huoltajien suostumuksella, Rajatiedon Yhteistyö ry:n jäsenyyttä lukuun ottamatta. Suostumus voi olla kirjallinen tai suullinen. 

Jäsenyyttä koskevan tilauksen yhteydessä jäseneksi haluavan tulee kahden (2) päivän sisällä esittäytyä (kertomalla hieman itsestään ja kiinnostuksen kohteistaan), joko verkkokaupan kassalla esittäytyminen-kentässä tai erillisellä lomakkeella, muutoin jäsenhakemusta voidaan pitää puutteellisena, ellei kyse ole joksikin aikaa katkenneen jäsenyyden uusimisesta tai ellei hakijalla ole päteviä suosittelijoita. 

Hengen ja Tiedon messuilta vuokrattavaa messuosastoa koskevassa tilauksessa järjestäjälle on toimitettava yleisluontoinen esittely. Messuesittelyssä tulee kertoa messuosaston nimi sekä osastolla harjoitettavasta toiminnasta tai myynnistä ja se on lähetettävä viimeistään 75 päivää ennen messuja. Jos messuihin on kuitenkin tilauksen yhteydessä alle 75 päivää, esittely on toimitettava seitsemän (7) päivän sisällä tilauksesta. Enintään 30 päivää ennen messuja tehtävissä tilauksissa tiedot tulisi ilmoittaa jo tilauksen yhteydessä. Tiedot voi ilmoittaa verkkosivuilla olevan lomakkeen välityksellä, verkkokaupan kassan tilauslomakkeen yhteydessä, sähköpostitse tai postitse (alle 42 päivää ennen messuja tiedot tulisi ilmoittaa mieluiten kassan tilauslomakkeeseen sisällytetyissä näytteilleasettajien ilmoitusaineistoa koskevissa kentissä). Mikäli messuosaston nimeä ja esittelyä ei ole vastaanotettu edellä kuvatuilla tavoilla, se voi olla peruste messuosastoa koskevien tilausten purkamiselle.

Muussa tilavuokrausta koskevassa tilauksessa asiakkaan tulisi ilmoittaa tilavarauksen päivämäärä sekä kellonaika ja varauksen tarkoitus vähintään 14 päivää ennen tilauksen toimittamista (tai mahdollisimman pian, jos ajankohtaan on tilauksen tekemisen yhteydessä lyhyempi aika), joko verkkokaupassa tilauslomakkeen täyttämisen yhteydessä tai erillisellä lomakkeella.

Messuilla ja toimitiloissaan Rajatiedon Yhteistyö ry:llä on oikeus rajata sellaista toimintaa tai rakenteita, jotka eivät sovellu toiminnan arvoihin tai yleisilmeeseen, taikka voivat aiheuttaa vahinkoja. Rajaaminen voi tarkoittaa myös järjestäjän oikeutta harkintansa mukaan keskeyttää tilaajan toiminta ja purkaa tilaus, mikäli tilaaja ei keskeytä luvatonta toimintaa tai jos toiminnalla aiheutetaan välitöntä vaaraa sivullisille. 

Rajatiedon Yhteistyö ry. on hyväksynyt näytteillelleasettajan normaalit tuotteet ja palvelut osana näytteilleasettajan hyväksymistä, jolloin ne on luvallista asettaa näytteille Hengen ja Tiedon messuilla. Messuosastolla ei toivota olevan näkyviä varastoja. Tapahtuman ollessa avoinna yleisölle, vastuu messuosastolla olevan omaisuuden valvonnasta on näytteilleasettajalla. Messupaikan ollessa suljettuna vastuu on vartiointiliikkeellä. Näytteilleasettajan tulee huolehtia oman omaisuutensa vakuuttamisesta. Yli 100 kg painavan näyttelyesineen sijoitus sekä 2,3 metrin korkeuden ylittävät rakenne- ja somistusratkaisut vaativat aina järjestäjän luvan viimeistään 30 vrk ennen messutapahtumaa.

Tilauksen toimittamisella tarkoitetaan tässä joko fyysisen tuotteen tai siihen kytkeytyvän palvelun saattamista asiakkaan käyttöön tai henkisen palvelutuotteen käytäntöönpanoa. Tilausta koskevat määräajat lasketaan siitä hetkestä kun toimittaminen käynnistyy, jos kyse on ennen tilausta umpeutuvasta määräajasta tai siitä hetkestä kun tilaus on päättynyt, jos kyse on tilauksen jälkeen umpeutuvasta määräajasta, ellei näissä sopimusehdoissa muuta ilmoiteta. Tilaus katsotaan päättyneeksi kun tilauksessa tarkoitetut tuotteet tai palvelut on kokonaisuudessaan toimitettu tai kun tilauksen toimituksessa asetettu määräpäivä on umpeutunut, ellei näistä sopimusehdoista muuta johdu. Tilauksen toimittaminen katsotaan käynnistyväksi kun se lähtee asiakkaalle tai kun se tulee asiakkaan käytettäväksi (esimerkiksi Hengen ja Tiedon messujen paikkavarauksen toimittaminen käynnistyy messujen pystyttämisestä). Ennakolta toimitettavaa, tilauksen arvoon nähden vähäarvoista oheistuotetta tai -palvelua (esim. messulehti) ei katsota tilauksen toimittamisen käynnistämiseksi näiden määräaikojen suhteen.

Tilausten toimittamisessa asiakaslähtöisyys on keskeisin lähtökohta. Mikäli tilausta ei kyetä riippumattomista syistä toimittamaan asiakkaalle sovitulla tavalla ja sovittujen määräaikojen puitteissa, pyritään löytämään muu tapa tilauksen toimittamiselle. Mikäli asiakas ei tästä huolimatta pysty vastaanottamaan toimitusta millään tavalla ja tilauksen toimittamisessa on kuitenkin ehdoton määräaika, on hän siitä huolimatta velvollinen suorittamaan tilausvahvistuksessa määritellyn maksun sen mukaan, kuin jos tilaus olisi toimitettu.

Tilauksen voimassaolo ja toimitusaika

Tilaukset ovat voimassa toistaiseksi, kunnes tilaus hylätään, keskeytyy, peruuntuu, puretaan, päättyy tai valmistuu. Jatkuvat tilaukset ovat voimassa ollessaan aktiivisia ja ne ovat aktiivisia vain mikäli niiden laskuttamista varten luotu uusittu tilaus on voimassa tai valmistunut. Muut tilaukset ovat voimassa ollessaan uusittuja, vastaanotettuja tai käsittelyssä. 

Tilaus on otettu vastaan kun siitä on tullut tieto yhdistyksen verkkokauppaan, tilausosoitteisiin tai puhelimitse. Tilaus on uusittu kun jatkuvan tilauksen uusi laskutuskausi on käynnistynyt ja siitä on lähetetty asiakkaalle lasku. Tilaus siirtyy käsittelyyn kun sen toimittaminen on käynnistynyt, maksu on vastaanotettu tai sen eräpäivä on umpeutunut ja sen käsittely päättyy kun sen voimassaolo on päättynyt ja sitä koskeva maksu on vastaanotettu.

Tilauksen hylkääminen tarkoittaa, ettei vastaanotettua tilausta siirretä lainkaan käsiteltäväksi. Tilauksen keskeytyessä sen toimitusta ei toistaiseksi jatketa, mutta tilattu tuote tai palvelu pysyy varattuna asiakkaalle ja tilausta voidaan jatkaa uudelleen myöhemmin. Tilauksen peruuntuminen tarkoittaa, ettei tilausta toimiteta ja tilattu tuote tai palvelu voi vapautua takaisin myyntiin. Tilauksen päättyminen tarkoittaa, että se on valmistunut, tilaukset on toimitettu, mutta maksua ei ole vastaanotettu, tilauksen toimittaminen päätetään pysyvästi tai tilausta ei tietyn määräpäivän jälkeen jatketa. Tilauksen valmistuminen tarkoittaa, että kyseisen tilauksen yhteydessä tilatut tuotteet tai palvelut on kokonaisuudessaan toimitettu, tilausta koskevan maksun vastaanottaminen on vahvistettu ja mahdollisen tilatun tuotteen palautusoikeus on umpeutunut. Tilauksen purkaminen tarkoittaa tilauksen peruuntumista tai päättymistä asiakkaan toiminnasta johtuvasta syystä, jolloin tilattu tuote tai palvelu voi vapautua takaisin myyntiin.

Vastaanotettu maksamaton uusi tilaus hylätään mikäli asiakas ei halua, että tilaus siirretään käsiteltäväksi, mikäli tilaus on selkeästi virheellinen, mikäli aiempi siihen liittyvä tilaus on jo peruttu, hylätty tai purettu, mikäli tilauksen tekijän henkilöllisyyttä, ikää tai toimivaltuuksia ei kyetä riittävän luotettavasti vahvistamaan tai mikäli yhdistys on päättänyt olla ottamatta vastaan tilauksia kyseiseltä tilaajalta. Tilaus voidaan ensin keskeyttää ennen hylkäämistä, mikäli tilauksen tekijän henkilöllisyyttä, ikää tai toimivaltuuksia ei pystytä selvittämään maksuehdon puitteissa.

Tilaus peruuntuu, mikäli asiakas kesken tilauksen käsittelyn ilmoittaa peruuttavansa tilauksen ennen sen toimittamista tai peruuttaa jo toimitetun tilauksen palautusoikeuden puitteissa. Lisäksi tilaus voidaan peruuttaa yhdistyksen niin päättäessä, peruutusehtojen täyttyessä (esim. tilaajan henkilöllisyyttä, ikää tai toimivaltuuksia ei voida vahvistaa) tai Force Majeure -syyn vuoksi. Tilaus voidaan peruuttaa välittömästi, mikäli tilausten toimittaminen päättyy pysyvästi ennen kuin tilausta on alettu toimittaa tai mikäli tilauksen peruutusehdot täyttyvät. Tilaus voidaan peruuttaa Force Majeure -syystä siinä vaiheessa kun tilausten toimittaminen ei ole enää mahdollista, eikä tilausta ole vielä toimitettu asiakkaalle ja sitä ei ole mahdollista ylivoimaisen esteen tai asiakkaan peruutuksen johdosta siirtää myöhemmäksi. Asiakkaan kanssa voidaan sopia myös tilauksen peruuntumisesta osittain. Jos asiakas haluaa myöhemmin jatkaa peruuntunutta tilausta, hänen on luotava (erillinen) uusi tilaus, mikäli tilauksen kohdetta on vielä varastossa. Jatkuva tilaus peruuntuu, mikäli uusittu tilaus peruuntuu, joka koskee jatkuvan tilauksen seuraavaa laskutuskautta (uusittua tilausta ei voi hylätä).

Tilaus keskeytyy mikäli asiakkaan toiveesta sovitaan maksuajan jatkamisesta tai mikäli tilauksen toimittamista siirretään asiakkaan toiveesta, ja se voidaan keskeyttää maksamattoman laskun, lievän käyttö- ja sopimusehtojen rikkomisen, toimitusten siirtämisen tai Force Majeure -syyn vuoksi, ja tilausta voidaan jatkaa uudelleen kun keskeytymisen aiheuttanut syy on poistunut. Uusitun tilauksen keskeytyminen tarkoittaa siihen kytkeytyvän  jatkuvan tilauksen keskeytymistä. Jäsenyyttä koskeva jatkuva tilaus voidaan keskeyttää 14 päivän kuluttua maksamatta jääneen jäsenmaksun eräpäivästä, jonka jälkeen verkkokaupan kautta tehtäviin tilauksiin ei ole mahdollista saada automaattisia jäsenalennuksia ja jäsenetuja ennen kuin jäsenmaksu on maksettu.  Tilaus voidaan keskeyttää välittömästi, mikäli tilaaja ei noudata tilauksen sopimusehtoja tai sen yhteydessä ilmoitettuja käyttöehtoja, tai jos yhdistys päättää siirtää tilauksen toimittamista. Maksamatta jäänyt tilaus voidaan keskeyttää tilauksen laskun eräpäivän umpeuduttua, elleivät tilauksen purkamisen kriteerit täyty. Tilaus voidaan keskeyttää Force Majeure -syyn vuoksi, jos käy selväksi ettei tilausta voida toimittaa suunnitellulla tavalla. Asiakkaan kanssa voidaan myös sopia tilauksen keskeytymisestä osittain. Tilaus voi keskeytyä kesken käsittelyn ennen tilauksen toimittamista tai kesken sen toimittamisen.

Tilaus päättyy, mikäli tilaus on valmistunut, mikäli tilauksen tarkoittamat tuotteet tai palvelut on toimitettu asiakkaalle ennen koko maksun vastaanottamista, mikäli asiakas päättää olla jatkamatta keskeytynyttä tilausta tai asiakas muutoin ennen tilauksen valmistumista ilmoittaa osittain tai kokonaisuudessaan luopuvansa tilaukseen sisältyvistä tuotteista, palveluista tai eduista (esimerkiksi jäseneduista irtisanomalla jäsenyyden kesken vuoden). Tilausta ei voi perua jos osa siitä on jo toimitettu, ellei asiasta poikkeuksellisesti erikseen sovita asiakkaan kanssa, että tilaus päättyy vain osittain. Tilaus voidaan päättää, mikäli tilausta ei pystytä toimittamaan kyseiselle asiakkaalle ja tilattu tuote tai palvelu on vapautettava takaisin myyntiin, tai tilauksen toimittamisen ehdoton määräaika umpeutuu. Jäsenyys voidaan päättää maksamattoman laskun johdosta, mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu sen vuoden loppuun mennessä, jota jäsenmaksu koskee, jolloin jäsenedut palautuvat voimaan kun jäsenmaksu on maksettu ja verkkokaupan ylläpito on palauttanut jäsenyyden voimaan. Tilaus voidaan päättää myös, jos tilausten toimittaminen joudutaan päättämään kesken tilauksen toimittamisen asiakkaalle, joko Rajatiedon Yhteistyö ry:n päätöksestä tai Force Majeure -syystä. Maksullinen postitse toimitettava tilaus voidaan katsoa palautusoikeuden vuoksi päättyneeksi tai valmistuneeksi 18 päivän kuluttua lähettämisestä, muut tilaukset voidaan katsoa valmistuneeksi heti kun tilaus on maksettu ja sen toimitus on päättynyt. Päättyneitä tilauksia koskevia tuotteita ja palveluita voi tilata uudelleen kun päättynyt tilaus on maksettu, mikäli tilaus ei ole valmistunut ja asiakkaalla on maksuehdoissa kuvatulla tavalla maksuvelvoite tilauksesta.

Voimassa oleva tai keskeytynyt tilaus voidaan purkaa maksamattoman laskun sekä vakavan käyttö- tai sopimusehtojen rikkomisen vuoksi. Keskeytynyt tilaus voidaan purkaa myös, mikäli sitä olisi ylimääräisten kulujen välttämiseksi jatkettava, mutta asiakas ei halua jatkaa tilausta (tai peruuttaa sitä), eikä korvaa keskeytymisestä syntyviä kuluja. Tilaus voidaan purkaa myös, mikäli on ilmeistä ettei asiakas aio ottaa tilaustaan vastaan tilausta toimitettaessa (esimerkiksi jos asiakas jättää messuosastonsa käyttämättä Hengen ja Tiedon messuilla siten, ettei häntä tavoiteta vielä viimeisen messupäivän aamunakaan ennen messujen avautumista yleisölle). Jäsenyyttä koskeva tilaus voidaan purkaa sääntörikkomusten tai maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi, joka tarkoittaa jäsenen erottamista. Tilaus voidaan purkaa välittömästi, mikäli tilaaja vakavasti rikkoo tilauksen sopimusehtoja tai sen yhteydessä ilmoitettuja käyttöehtoja. Maksamatta jäänyt tilaus voidaan purkaa maksuhuomautuksen eräpäivän umpeuduttua tai jo tilauksen laskun eräpäivän umpeuduttua siinä tapauksessa, että määräaikojen vuoksi tilattu tuote tai palvelu on vapautettava heti takaisin myyntiin. Tilauksen purkaminen voi olla este asiakkuuden palauttamiselle tai jatkumiselle myös muiden tilausten kohdalla.

Mikäli tilaus peruuntuu asiakkaasta riippumattomista syistä, tällöin tilatut tuotteet tai palvelut vapautetaan pääsääntöisesti myyntiin 14 päivän kuluttua siitä kun tilauksen peruuttamisesta on ilmoitettu asiakkaalle tai mikäli asiakas valittaa päätöksestä 14 päivän sisällä tästä ilmoituksesta, heti kun yhdistys on käsitellyt asiakkaan vastineen seuraavassa johtokunnan kokouksessa, ellei tilattuja tuotteita tai palveluita ole välttämätöntä vapauttaa myyntiin ennen tätä kulujen tai tulonmenetysten välttämiseksi. Mikäli tilaus päättyy tai puretaan, tilatut tuotteet tai palvelut voidaan vapauttaa myyntiin heti.

Tilaukset voivat olla jatkuvia, jolloin ne ovat aktiivisia ilman määräaikaa, kunnes ne keskeytyvät, peruuntuvat tai päättyvät, tai määräaikaisia, jolloin se päättyy tilauksen valmistuttua tai tilauksen määräpäivän umpeuduttua. Jatkuvat tilaukset uusitaan kerran laskutuskauden aikana. Jatkuva tilaus voidaan uusia ja laskuttaa yhdistyksen määrittämänä ajankohtana sen jälkeen kun edellisen laskutuskauden tuotteet tai palvelut on toimitettu, jolloin laskutuskauden pituus voi vaihdella aiemman tilauksen toimittamisen kestosta ja uusitun tilauksen toimittamisen vaatimista ennakkojärjestelyistä riippuen. Mikäli jatkuva tilaus keskeytyy, samalla tilauksen laskutuskautta voidaan jatkaa keskeytyksen keston verran, kunnes tilauksen toimittamista voidaan jatkaa.

Hengen ja Tiedon messujen messuosastojen varaamista, yhdistyksen jäsenyyttä sekä muita tuotteita ja palveluita koskevien jatkuvien tilausten hinta laskutetaan keskimäärin kerran vuodessa, laskutuskauden pituus voi kuitenkin vaihdella riippuen siitä, milloin seuraavan kauden vahvistaminen erääntyy. Laskutuskausi lasketaan normaalisti alkavaksi jatkuvan tilauksen edellisen laskun eräpäivästä, ellei maksuehdoista muuta johdu. Muut kuin jatkuvat tilaukset laskutetaan normaalisti tilauksen tekemisen yhteydessä.

Jatkuvan tilauksen laskutuskauden päätyttyä verkkokauppajärjestelmä uusii tilauksen lähettämällä laskun, jonka voi uusitun tilauksen eräpäivään mennessä peruuttaa tai pyytää jatkoa maksuaikaan. Jatkuvan tilauksen uusiminen seuraavalle laskutuskaudelle voidaan katsoa vahvistetuksi, mikäli sitä ei ole peruutettu laskun eräpäivään mennessä, mikäli se on maksettu ennen eräpäivää tai mikäli maksuaikaan on pyydetty jatkoa. Vanhat tilaajat voivat kuitenkin saada jatkuvaan tilaukseen maksuaikaan pyynnöstä kohtuulliseksi katsottavan alustavan jatkoajan, tilauksen toimittamiseen liittyvien aikataulujen ja käytäntöjen sallimissa raameissa, ilman että jatkuvan tilauksen uusimista katsotaan vahvistetuksi. Hengen ja Tiedon messuja sekä StudioRajatiedon vuokraamista koskevissa tilauksissa tilauksen vahvistamiseen ei voida myöntää jatkoaikaa viittätoista (15) päivää lähemmäksi tilauksen toimittamista.

Tilauksen muuttaminen

Tilausta ja sen tietoja voi muuttaa maksutta seitsemän (7) päivän sisällä tilauksen tekemisestä tai uusintalaskun eräpäivästä, ellei tilausta ole vielä käytetty tai toimitettu. Tämän jälkeen tehtävistä muutoksista ja laskutuksen osittamisesta voidaan veloittaa kymmenen (10) euron käsittelymaksu, johon sisältyy sama ALV kuin muutettavaan tilaukseenkin. Maksettujen messutilausten toimittamisen siirtämisestä seuraavalle kalenterivuodelle perimme kuitenkin kahdeksankymmenen (80) euron käsittelymaksun, johon lisätään ALV 24%. Tämä 80 euron käsittelymaksu voidaan periä myös seuraavalle kalenterivuodelle siirtyneistä rahapalautuksista, jotka koskevat peruttuja, purettuja tai keskeytyneitä tilauksia, mikäli palautusten toimittaminen perille on viivästynyt asiakkaan oman huolimattomuuden vuoksi.  Osoitteenmuutokset ja alennusten sekä lisätilausten lisääminen samalle laskulle on maksutonta. Voimassa olevan tilauksen sisällön muuttamiseen jälkikäteen on oikeus vain verkkokaupan ylläpidolla. Asiakkaan alennukset voidaan  lisätä tilausten niihin laskuihin, joita ei ole vielä maksettu. Pidätämme itsellämme mahdollisuuden olla muuttamatta tilauksia neljäntoista (14) päivän sisällä tiettynä aikana toimitettavan tilauksen toimittamisesta.

Asiakas voi muuttaa omalta käyttäjätililtään tilauksen laskutustietoja, maksutapaa, käyttäjätilin tietoja sekä keskeyttää vanhan jatkuvan tilauksen ja avata uuden, jonka jälkeen vanha tilaus voidaan peruuttaa. Tilauksen peruuttamista eivät koske samat peruutusehdot kuin muita peruutuksia, jos tilaaja tekee sen uuden vastaavan tilauksen luomiseksi ja tilauksen toimittamiseen on aikaa vähintään 41 päivää (jos tilaus on toimitettava tiettyyn määräaikaan mennessä). Mikäli uuden tilauksen hinta on kuitenkin selvästi (vähintään 50€ tai 30%) pienempi asiakkaan peruuttaman tilauksen hinta, tällöin tässä alempana ilmoitetut peruutusehdot ovat voimassa tuotteiden tai palveluiden hinnan erotuksen osalta, ellei muuta sovita. 

Mikäli edellä kuvattu tilauksen muutos tehdään 40 päivän sisällä tilauksen toimittamisesta, tilaajalta voidaan periä kymmenen (10) euron käsittelymaksu tilaajan tekemän muutoksen järjestämisestä, vaikka hinnan erotus olisi yllä mainittua pienempi. Mikäli muutos tehdään 14 päivän sisällä tilauksen toimittamisesta, tilaajalta voidaan periä puolet peruutusehtojen mukaisesta korvauksesta vanhan tilauksen peruuttamista tuotteiden tai palveluiden hinnan erotuksen osalta, vähintään kymmenen (10) euroa, vaikka hintojen erotus olisi yllä kuvattua pienempi. Käsittelymaksuun sisältyvä ALV määräytyy muutettavan tilauksen ALV-prosentin mukaan.

Muissa kuin postitse toimitettavissa ja noudettavissa tilauksissa ei ole vaihto-oikeutta tilauksen toimittamisen jälkeen. Postitse toimitettavissa ja noudettavissa käyttämättömissä tuotteissa on 14 vuorokauden vaihto-oikeus alkuperäisen tuotteen vastaanottamisesta. Postitse toimitettu tuote voidaan katsoa vastaanotetuksi kolmen (3) arkipäivän kuluttua sen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Vaihdon voi tehdä Rajatiedon Yhteistyö ry:n toimistolla tai postitse, jolloin asiakas maksaa mahdolliset postikulut, joita vaihdettavan tuotteen palauttamisesta aiheutuu.

Rajatiedon Yhteistyö ry. pidättää itsellään mahdollisuuden muuttaa tilausten hintaa ja toimitusehtoja. Jo vahvistettuihin ja maksettuihin tilauksiin hinnan muutokset eivät kuitenkaan vaikuta, ellei siitä ole tiedotettu etukäteen asiakkaille ennen kuin uudet hinnat siirretään verkkokaupan kautta laskutettaviin tilauksiin. Tämä ei kuitenkaan koske tilauksiin liittyviä lisämaksuja (kuten yhteispaikkamaksut), jotka laskutetaan asiakkaalta erikseen. Toimitusehtojen osalta poikkeustilanteissa Hengen ja Tiedon messujen järjestäjällä on oikeus muuttaa enintään 10% näytteilleasettajan varaamaa pinta-alaa, sekä siirtää paikan sijaintia, jos se ei oleellisesti heikennä paikan arvoa tai näkyvyyttä, eikä sijoittelu kokonaisuutena muutu oleellisesti alkuperäisestä suunnitelmasta. Alkuperäiseksi suunnitelmaksi katsotaan voimassa oleva pohjakartta, joka on toimitettu näytteilleasettajalle (esimerkiksi sähköpostitse tai tilaussivuilla julkaisemalla) ennen tilauksen maksamista, aikaisintaan kuitenkin 120 päivää ennen messuja. Yli 120 päivää ennen messutapahtumaa Rajatiedon Yhteistyöllä on oikeus tehdä muutoksia harkintansa mukaan.

Tilaus- ja maksuvahvistus

Tehtyään tilauksen asiakas saa automaattisesti vahvistusviestin ja tilauksen yhteenvedon tilauksen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseenjohon sisältyy tilauksen hintaerittely (sis. ALV:n), mahdolliset toimituskulut, maksutiedot sekä muita tilausta koskevia tietoja. Jos viestiä ei kuulu, tarkistathan sähköpostisi roskaposti-kansion tai ole yhteydessä verkkokaupan ylläpitoon / laskutukseen. Automaattisen tilausvahvistuksen saaminen edellyttää toimivan sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä. Tilauksen hintaan voidaan lisätä postikulut/laskutuslisä, ellei tuotteeseen sisälly maksutonta toimitusta postin välityksellä tai ellei sen suuruus ole alle 1% tilauksen hinnasta, silloin kun laskutus ja tilauksen tietojen toimittaminen tapahtuvat sähköpostiautomatiikan varassa.

EU-alueella ulkomaiset tilaajat saavat automaattisesti normaalikäytännön mukaisesti laskun ilman arvonlisäveroa. Käytännössä arvonlisäveroton laskutus tilaukselle edellyttää kuitenkin, että tilaaja ilmoittaa VAT-numeron tilauksensa yhteydessä (esimerkiksi kassalla sijaitsevan tilauslomakkeen kentässä, jossa kysytään Y-tunnusta). Jos VAT-numeroa ei ilmoiteta, asiakkaalle voidaan lähettää tilauksesta uusi alv-verollinen lasku. 

Uusi tilaus astuu voimaan kun asiakkaalle on lähetetty siitä vahvistus asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen tai kun se on vahvistettu puhelimitse tehdyn tilauksen yhteydessä ja se on siirretty käsittelyyn. Tilaus pysyy voimassa toistaiseksi kunnes se hylätään, keskeytetään, perutaan, puretaan, tai päättyy sopimusehtojen mukaisella tavalla. 

Tilauksen yhteydessä asiakas voi rekisteröidä itselleen verkkokapan käyttäjätilin, jonka sivuilta voi myös mennä omiin kestotilauksiin, tarkistaa oman tilauksen tai tilausten tilausnumeron, tilauspäivämäärän, tilan, hintaerittelyn ja laskutustiedot sekä omille tilauksille valittujen maksutapojen tiedot. Tilauksen laskun voi myös ladata itselleen PDF-muodossa omilla käyttäjätunnuksilla ja ylläpito voi erikseen pyynnöstä lähettää asiakkaalle uudelleen tilauksen tiedot, jossa on liitteenä myös tämä PDF-tiedosto.

Asiakastietojen käsittely

Säilytämme asiakkaidemme tietoja asiakasrekisteriä koskevan tietosuojaselosteen mukaisesti. Rajatiedon Yhteistyö ry:n verkkokauppajärjestelmä ei tallenna korttitietoja, kaikki korttimaksut tapahtuvat luotettavan Stripen maksuyhdyskäytävän kautta. Maksaessasi Stripe-maksupalvelun kautta, hyväksyt myös heidän sopimusehtonsa. Yli 500€ tilauksissa pidätämme oikeuden tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuuden. Verkkokaupan järjestelmässä olevia omia tietoja voi muokata omalta käyttäjätililtä. Asiakkaalla on velvollisuus pitää

laskutustietonsa (yleensä sähköpostiosoite) ajan tasalla.

Järjestelmä lisää uusien, verkkokaupan käyttäjätunnuksen rekisteröineiden asiakkaiden ja jäsenten sähköpostiosoitteen mukaan yhdistyksen postituslistalle, jonka kautta yhdistys lähettää automaattiset tiedotteet verkkosivuilla julkaistavista uusista artikkeleista sekä yhdistyksen toimintaan liittyviä tiedotteita. Näitä tietoja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisella tavalla. Postituslistalta on mahdollista erota milloin tahansa sen sivuilla olevia ohjeita seuraamalla.

Maksutavat ja -ehdot

Voit maksaa tilauksen kokonaan heti pankki/luottokortilta, jolloin maksuvälittäjäksi valikoituu Stripe. Tapauskohtaisesti voit maksaa tilauksen tuotekuvauksessa olevien ehtojen mukaisesti myös laskulla (valitse maksu laskulla/osamaksuna). Joissain tilauksissa voi maksuvaihtoehtona olla myös käteinen/postiennakko tai verkkomaksaminen, joka onnistuu minkä tahansa kotimaisen pankin kautta käyttämällä omia (verkko)pankkitunnuksia tai mobiilipalvelua.

Tilauksen maksamisessa on noudatettava laskussa ilmoitettua maksuaikaa, alempana kuvatuin poikkeuksin. Tilauksen hinta tulee maksaa kokonaisuudessaan 14 päivän sisällä laskun päiväyksestä, mikäli tilaus ei koske kuluttajille myytäviä pääsylippuja tai muita määräaikana vanhenevia tuotteita, eikä tilauksen toimittamiselle ole määräpäivää tai määräpäivästä ei ole (eräpäivään mennessä) sovittu mitään, ellei tilaajalle ole kirjallisesti ilmoitettu lyhyemmästä tai pidemmästä maksuajasta tai ellei maksuajalle ole sovittu jatkoa. Elinkeinonharjoittajille suunnatussa tilauksessa maksuehto voi olla enintään 30 päivää. Kuluttajille myytävissä pääsylipuissa tai muissa tiettynä määräaikana vanhenevissa tuotteissa tilaus tulee maksaa heti, pääasiallisen maksutavan ollessa korttimaksu. Mikäli tilaus laskutetaan postin välityksellä, maksuaika lasketaan alkavaksi kolmen (3) arkipäivän kuluttua tilausvahvistuksen päiväyksestä

Määräpäivään mennessä toimitettavan tilauksen hinta tulee olla kokonaisuudessaan maksettuna viimeistään 40 päivää ennen tilauksen toimittamisen ensimmäistä määräpäivää (esimerkiksi tapahtuman alkamispäivä tai messujen kohdalla sen pystytyksen ajankohta), tai seitsemän (7) päivän sisällä tilausvahvistuksen päiväyksestä, mikäli tilauksen toimittamiseen on tilauksen tekemisen yhteydessä aikaa enintään 46 päivää, ellei tilauksen toimitusehdoista muuta johdu. Voimme edellyttää, että tilauksen hinta on kaikissa tilanteissa maksettu kokonaisuudessaan ennen sen toimittamista tai toimittamisen määräpäivää (esimerkiksi ennen Hengen ja Tiedon messujen messupaikan lunastamista omaan käyttöön). Yli 500€ tilauksissa voimme edellyttää asiakkaalta tilauksen maksamista kokonaisuudessaan viimeistään 60 päivää ennen tilauksen toimittamista, tai seitsemän (7) päivän sisällä jos tilaus tapahtuu tämän jälkeen. Maksuaikoihin voi saada sopimuksesta jatkoa.

Tiettyyn määräpäivään mennessä toimitettavissa tilauksissa, kuten messuosastojen tai ohjelma-aikojen varaukset, hinnasta tulee maksaa vähintään puolet 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen ja laskun päiväyksestä ennakkomaksuna, ellei tuotekuvauksessa tai tilauksen yhteenvedossa ja laskussa ole ilmoitettu muuta ennakkomaksun suuruudesta tai eräpäivästä. Ennakkomaksu tulee olla maksettuna viimeistään 40 päivää ennen tilauksen toimittamisen ensimmäistä määräpäivää, tai seitsemän (7) päivän sisällä tilausvahvistuksen päiväyksestä, mikäli tilauksen toimittamiseen on tilauksen tekemisen yhteydessä enintään 46 päivää, ellei tilauksen ehdoista muuta johdu. 

Mikäli ennakkomaksua tai koko maksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, eikä maksuaikaan ole sovittu jatkoa, tilaus voidaan keskeyttää kunnes se on maksettuMaksamatta jäänyt tilaus voidaan myös purkaa tilauksen laskun eräpäivän umpeuduttua, jos tilauksen toimittamiseen on enintään 35 päivää tai jos tilaus on muusta syystä vapautettava takaisin myyntiin.

Mikäli voimassa olevaa tilausta ei ole maksettu tai peruttu 14 päivän kuluessa eräpäivästä, maksusta lähetetään maksuhuomautus. Veloitamme maksuhuomautuksen lähettämisestä viisi (5) euroa, sisältäen saman arvonlisäveron prosentin kuin huomautusta koskeva tilauskin. Jäsenmaksuja koskeviin tilauksiin lähetetään maksuhuomautusten sijaan maksukehotus, johon ei lisätä huomautusmaksua. Tilaus voidaan purkaa maksuhuomautuksen eräpäivän umpeuduttua, ellei sitä ole purettu tätä ennen. Maksamatta jäänyt tilaus voidaan toimittaa tietyn ajan kuluttua perintään maksuvaatimuksen osoittamiseksi, mikäli maksua ei ole suoritettu tai maksujärjestelyistä ei ole sovittu 14 päivän sisällä maksuhuomautuksesta.

Tilausten hinta voidaan maksaa myös useassa osassa, jos tästä on sovittu asiakkaan kanssa tai useassa osassa tapahtuva maksu sisältyy tilauksen toimitusehtoihin. Asiakas voi kirjalliseen sopimukseen perustuen myös maksaa tilauksen yhtäaikaisesti useamman normaalin laskutuskauden ajaksi, jolloin tilausta toimitetaan maksettujen laskutuskausien loppuun saakka.

Asiakkaan peruuttaessa ja tilausten purkamisen yhteydessä voi syntyä alempana korvauksia koskevassa luvussa kuvattu korvausvelvoite, jota koskee myös 14 päivän maksuehto, ellei tilaajalle ole kirjallisesti ilmoitettu pidemmästä maksuajasta tai ellei maksuajalle ole sovittu jatkoa. Mikäli tilaus peruuntuu muusta syystä, asiakkaan maksuvelvoite purkautuu samalla. Mikäli tilaus keskeytyy ja sen toimittaminen mahdollisesti siirtyy, asiakkaalle voidaan laskutuksen yhteydessä tai muulla tavoin ilmoittaa poikkeuksista maksuaikoihin ja maksuvelvollisuuteen. Mikäli asiakas päättää tilauksen tai tilaus on toimitettu asiakkaalle ennen maksusuorituksen vastaanottamista, asiakkaalla on maksuvelvoite yllä kuvatuilla maksuajoilla, vaikka osa tilauksesta olisikin jäänyt vastaanottamatta, ellei asiakkaan kanssa sovita tilauksen peruuntumisesta siltä osin, kuin tilausta ei ole mahdollisesti vastaanotettu.

Lisämaksut, kulut, korot ja alennukset

Verkkokaupan hinnat on ilmoitettu verkkokaupan tuote-esittelyissä, varaa tai lisää ostoskoriin -näppäimen yläpuolella. Tarjoamme Rajatiedon Yhteistyö ry:n  jäsenille 15%:lla alennettua jäsenhintaa messuosastojen luokka- ja paikkahinnoista ja 50%:lla alennettua jäsenhintaa Studio Rajatiedon tuntivuokrien normaalihinnasta sekä mahdollisesti muita yhdistyksen päättämiä erityistarjouksia jäsenille osana vuosittaisia jäsenetuja.

Jäsenhinnat ovat voimassa vain kun tilaus tapahtuu verkkokaupassa omilla tunnuksilla (ellei verkkokaupan ylläpito tee tilausta asiakkaan puolesta), minkä lisäksi jäsenmaksun tulee olla maksettuna siten, että maksun vastaanottaminen on ehditty vahvistamaan (ellei se tapahdu korttimaksuna, jolloin verkkokauppa vahvista maksun automaattisesti). Verkkokauppa voi keskeyttää jäsenyyttä koskevan tilauksen maksamattomien tai viivästyneiden jäsenmaksujen johdosta, jolloin edellä mainittuihin tilauksiin ei sisällytetä jäsenhintaa automaattisesti ennen kuin jäsenmaksut on vahvistettu maksetuksi. Hinnat voivat sisältää myös paljousalennuksia ja tarjouskampanjoiden alennuksia, joista on lisätietoja verkkokaupan tuote-esittelyissä. Tilaajan on varauduttava todistamaan tarvittaessa henkilöllisyytensä ja mahdollisesti oikeutensa alennuksiin tilauksen käytäntöönpanon yhteydessä.

Maksaessasi tilauksen maksuehtojen mukaisesti kahdessa tai useammassa erässä ennen tilauksen toimittamista, hintaan ei lisätä korkoa. Myöhästyneissä maksuosuuksissa viivästyskorko on 7 % + korkolain mukainen viitekorko. Lisäksi maksuhuomautuksiin lisätään aiemmin kuvattu viiden (5) euron huomautusmaksu, jäsenmaksuja lukuun ottamatta. Viivästysmaksuja voidaan sovitella, jos viivästys on johtunut asiakkaasta riippumattomista syistä. Sellaisten tilausten peruutuksista, joiden tilauksesta on kulunut yli 14 päivää tai joiden toimittamiseen on enintään 40 päivää ja yli seitsemän (7) päivää tilauksen tekemisestä tehtävissä oleellisissa muutoksissa, tilaukseen sisältyviin ilmoitusaineistoihin tehtävissä erillisissä muutostöissä, sekä mahdollisten liikamaksujen käsittelyn yhteydessä, tilauksen hintaan voidaan lisätä tällä sivulla kuvatuin ehdoin 10€ suuruinen käsittelymaksu.

Postikulut lisätään lähtökohtaisesti tilauksen hintaan verkkokaupan kassalla, kun asiakas valitsee toimitustavan. Jos postikulut laskutetaan kuitenkin erikseen, tällöin alle 250 gramman kirjeissä postituskuluina peritään 4,5€. Sitä painavampien tuotteiden toimituskulut noudattavat postin hinnastoa, johon lisätään postituksen 1€ oheiskuluja ja 24% alv. Stripen kautta tehdyissä korttimaksuissa toimituskulut ovat (vuonna 2020) 1.4% tilauksen hinnasta + €0.25 europpalaisille korteille ja 2.9% tilauksen hinnasta + €0.25 muille korteille. Viitteetön tilisiirto maksaa 0,55€, kotimaan maksuihin ei tule toimituskuluja käyttäessäsi viitettä 87654.

StudioRajatiedon tilavuokraaja sitoutuu siivoamaan ja järjestelemään vuokraamansa  tilat asianmukaisesti käytön jälkeen siihen kuntoon, missä ne olivat vuokraajan saadessa tilat käyttöönsä. Siivouksen laiminlyömisestä voidaan periä asiakkaalta 100€ siivouskulut ja 20€ kalusteiden paikalleen laittamisesta (sisältäen ALV:n 24%). Aineellisista vahingoista laskutetaan niiden laajuuden mukaan. Asiakas sitoutuu myös siihen, että avaimen katoamisesta voidaan periä 450€ kulut lukon uudelleen sarjoittamisesta, sekä siihen että ylimääräisestä oven avaamisesta tai lukitsemisesta, josta ei ole sovittu tilavuokrauksen yhteydessä, voidaan periä 20€ kulut (sarjoitus- ja avausmaksuihin lisätään ALV 24%). Varatun ajan ylittämisestä voidaan laskuttaa normaalin tuntivuokran verran, ellei myöhästyminen johdu asiakkaasta riippumattomista syistä. 

Hengen ja Tiedon messuilla näytteilleasettaja sitoutuu palauttamaan lainaamansa tai siirtämänsä kalusteet alkuperäisille paikoilleen tunnin sisällä messujen päättymisestä sekä purkamaan ja siivoamaan messuosastonsa viimeistään 2 tuntia messujen päättymisestä. Mikäli messupaikkaa ei ole purettu kahta tuntia messujen päättymisen jälkeen, asiakkaalta voidaan periä korvauksena Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun tuntivuokraa vastaava hinta. Palauttamatta jääneiden yksittäisten kalusteiden siivoamisesta voidaan veloittaa 20€ / kpl ja luokkatilan järjestelemisen laiminlyönnistä 100€, ellei ole sovittu, että messujen järjestäjä vastaa näytteilleasettajan kalusteista (sisältäen ALV:n 24%). 

Hengen ja Tiedon messuilla asiakkaalla on korvausvelvollisuus käyttöönsä luovutetuille tiloille, sen irtaimistolle ja laitteille aiheutuneista vahingoista, sekä tuotteiden, rakenteiden, laitteiden, palveluiden, yms aiheuttamista esine- tai henkilövahingoista ja tulonmenetyksestä, joita aiheutuu kolmansille osapuolille, messujärjestäjälle, messurakennelmille ja/tai messualueelle. Esimerkiksi messuosaston laajentamisesta luvatta tai häiriön aiheuttamisesta voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus, jonka suuruus määräytyy sen mukaan, paljonko muiden messuosastojen mahdollisuus käyttää tilaansa on toimenpiteellä rajoitettu ja onko heille aiheutunut tästä todistettavasti muita rahallisia menetyksiä. Nämä vahingonkorvaukset voidaan vähentää mahdollisesta tilauksen peruuttamisesta tai purkamisesta johtuvasta hyvityksestä. 

Rajatiedon Yhteistyö ry. ei vastaa asiakkaan omaisuuden vioittumisesta, katoamisesta tai muista vahingoista. Hengen ja Tiedon messujen yleisönarikkaan ei tule jättää kuin vaatteita ja laukkuja, arvotavaroita ei korvata. Tilaajien on noudatettava yleisiä voimassa olevia lakeja, hänelle annettuja ohjeita ja sääntöjä sekä mahdollisen kiinteistön omistajan antamia turvallisuusohjeita ja paloturvallisuusohjeita. Hengen ja Tiedon messuilla elävän tulen käyttö on ehdottomasti kiellettyä, ja hätäuloskäyntien edustat on pidettävä tyhjinä.

Useamman kuin yhden näytteilleasettajan keskenään jakaman messuosaston hintaan voidaan sisällyttää 10-90 euron lisämaksu, jonka suuruus määräytyy hintataulukon mukaisesti riippuen messuosaston koosta ja messuosastoa käyttävien näytteilleasettajien lukumäärästä. Yhteispaikkamaksu laskutetaan tilauksen yhteydessä sitten kun yhteisen messuosaston jakavien näytteilleasettajien määrä on tiedossa ja vahvistettu. Osaston luovuttamisesta tai vuokraamisesta eteenpäin kolmannelle osapuolelle tulee aina ilmoittaa messujen järjestäjälle mahdollisimman pian, viimeistään 14 päivää ennen messujen alkua.

Rajatiedon erikoiskirjaston asiakkaat ja yhdistyksen jäsenet sitoutuvat korvaamaan kadonneet ja vahingoittuneet nimikkeet niiden ostohinnan tai markkinahinnan mukaan. Kirjaston asiakkuus on ilmaista.

Verkkokaupassa olevat hinnat sisältävät tilausten esittelysivulla tai tilausvahvistuksessa ilmoitetun suuruisen alv:n. Stripen siirtomaksut ja muut vastaavat (ulkoisten palveluntarjoajien) maksukulut sisältyvät tuotteen tai palvelun hintaan. Mahdolliset postimaksut ja muut vastaavat toimituskulut sekä laskutuslisät eivät sisälly tilattavan tuotteen tai palvelun hintaan, ellei toisin mainita, toimitusehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Palautukset, korvaukset ja hyvitykset

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa käyttämättömät tilaukset maksutta 14 päivän sisällä ensimmäisen tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Sähköpostitse toimitettavan tilausvahvistuksen vastaanottaminen voidaan katsoa tapahtuvaksi kolmen (3) päivän sisällä lähettämisestä, puhelimen välityksellä tehdyn tilauksen vahvistus katsotaan vastaanotetuksi heti. Tämä peruutusoikeus ei kuitenkaan kata asiakkaan peruuttamia tai purettuja tilauksia, jotka koskevat vapaa-ajanpalveluita, suojattuja digitaalisia palveluita tai niihin rinnastettavia asioita, mikäli sen toimittamiseen on enintään 40 päivää tai jos tilattavaa tuotetta tai palvelua on kysynnän vuoksi jäljellä enintään 40 päivän myyntiä vastaava määrä ja varaston vähyydestä on ilmoitettu asiakkaalle esimerkiksi verkkokaupan tuotekuvauksessa. Vapaa-ajan palveluksi lasketaan esimerkiksi Hengen ja Tiedon messujen messuosastojen ja ohjelma-aikojen tilaaminen näytteilleasettajille, messuihin liittyvä välinevuokraus sekä StudioRajatiedon tilojen varaaminen toiminnan tai tilaisuuksien järjestämiseen. Maksutonta peruutusoikeutta ei ole lisäksi tilauksissa tai tilauspaketeissa, jotka on räätälöity asiakkaan tarpeisiin, ovat niihin rinnastettavia erityistuotteita tai joita asiakas ei ole tilannut (verkkokaupan kautta) etämyyntinä.

Postitse toimitettaville tai noudettaville, käyttämättömille ja avaamattomille tuotteille asiakkaillamme on 14 päivän palautusoikeus tuotteen vastaanottamisesta, lukuun ottamatta tuotteista, joita ei voi tilauksen toimittamisen jälkeen palauttaa myyntiin terveydellisistä tai hygieniasyistä, vanhentumisen vuoksi, tai jos asiakkaalle tilauksesta toimitetut tuotteet ovat tallenteita, yksittäisiä julkaisuja tai hankittu huutokauppamenettelyllä. Käyttämättömän tuotteen palautus on tehtävä 14 päivän sisällä sitä koskevan tilauksen peruutuksesta tai purkamisesta, jonka jälkeen palautusoikeus ei ole enää voimassa, ellei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu. Mikäli kyseessä on säännöllisesti toimitettava tuote, peruuttamisaika lasketaan ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, muutoin mahdollisen viimeisen tuote-erän vastaanottamisesta. Postitse toimitettu tuote voidaan katsoa vastaanotetuksi kolmen (3) arkipäivän kuluttua sen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Palautuksen voi tehdä Rajatiedon Yhteistyö ry:n toimistoon tai postitse, jolloin asiakas maksaa mahdolliset postikulut, joita palauttamisesta aiheutuu.

Palautusosoite on Rajatiedon Yhteistyö ry, Luutnantinpolku 7 Lt 3, 00410 Helsinki. Liitäthän palautuksen mukaan nimesi, yhteystietosi ja pankkitilinumerosi. Kun palautus on hyväksytty, hyvitämme maksetun hinnan ilmoittamallesi tilille.

Perutuista tai puretuista tilauksista voidaan hyvittää asiakkaalle hänen tilauksesta suorittamiaan maksuja tai asiakkaalle peruuntumisesta aiheutuneita kuluja alempana kuvatuin ehdoin. Mikäli tilaus peruuntuu osittain, sopimusehdoissa kuvatut maksuhyvitystä koskevat periaatteet kohdistetaan siihen osaan tilausta, joka on peruuntunut. Muista syistä kuin tilauksen peruuttamisesta tai purkamisesta johtuvista hyvityksistä sovitaan tapauskohtaisesti, alempana kuvattuja poikkeuksia lukuun ottamatta, huomioiden sen miltä osin tilaus on asiakkaalle toimitettu. Liikamaksut hyvitetään sellaisenaan, mahdollista ylempänä kuvattua 10 euron käsittelymaksua lukuun ottamatta. Yhdistyksen jäsenyyttä koskeviin tilauksiin ei voi kuitenkaan saada hyvitystä tilauksen päättymisen yhteydessä. 

Hyvitys voi olla rahallinen maksusuoritus asiakkaalle tai tilausetu, joka  oikeuttaa rahalliseen etuun myöhemmin maksettavissa tilauksissa. Se voi olla myös korvaava vaihtotuote tai palvelu, josta on sovittu asiakkaan kanssa. Asiakkaalle voidaan myös tarjota rahallista hyvitystä tai tilausetua sekä korvaavaa vaihtotuotetta tai palvelua. Maksu- ja toimituskuluja ei hyvitetä kuin näiden sopimusehtojen käsittelemissä poikkeustapauksissa. Hyvitettävästä summasta voidaan myös vähentää erääntyneitä maksuja, jotka ovat jääneet maksamatta.

Jos tilauksen peruuntumisesta tai purkamisesta aiheutuu Rajatiedon Yhteistyö ry:lle kuluja ja tulomenetyksiä, yhdistyksellä on oikeus korvausten vaatimiseen asiakkaalta, jotka voidaan vähentää mahdollisesta hyvityksestä tai periä asiakkaalta erikseen alempana kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Hyvitämme käyttämättömästä tilauksesta maksetun hinnan kokonaisuudessaan, mikäli asiakkaan tekemästä tilauksen peruutuksesta tai tilauksen purkamisesta ei muodostu alempana kuvattua korvausvelvoitetta tai maksuvelvoitetta siltä osin, kuin purettu tilaus on jo ehditty toimittaa ja palautusoikeus ei ole voimassa. Tavanomaista isommissa tilauksissa asiakkaalta voidaan edellyttää erillistä sitovaa sopimusta ennen tilauksen toimittamista, johon voidaan sisällyttää lisäehtoja hyvitysten ja korvausten suhteen.

Päättyneiden tilausten hinta voidaan periä kokonaisuudessaan alempana kuvatuin poikkeuksin, vaikka asiakas ei olisikaan vastaanottanut tilausta kokonaisuudessaan tai päättäisi palauttaa sen. Mikäli tilaus päättyy asiakkaasta riippumattomista syistä tai päättyy vain osittain, asiakkaan tulee korvata se osa päättyneestä tilauksesta, joka on jo ehditty toimittaa ja jota asiakas ei voi enää sopimusehtojen mukaan palauttaa tai sovittuaan erikseen palautuksesta verkkokaupan pitäjän kanssa. Asiakkaalle voidaan hyvittää se osa päättyneestä tilauksesta, joka on maksettu, mutta jota ei voitu asiakkaasta riippumattoman esteen vuoksi toimittaa asiakkaan käyttöön ennalta sovitulla tavalla.

Jos asiakas peruu tilauksen tai se puretaan kun alkuperäisestä tilauksesta on kulunut 14 päivää, kun jatkuva tilaus on vahvistettu tai kun alkuperäisen laskun maksuaika on umpeutunut, voimme periä asiakkaalta käsittelymaksuna kymmenen (10) euron suuruisen summan tilauksen peruuttamisesta tai purkamisesta. Käsittelymaksu voidaan periä mikäli tilauksen maksuaika on ainakin ennakkomaksun osalta pidempi kuin 14 päivää tai mikäli maksuaika on lyhyempi kuin 14 päivää eikä kyse ole uudesta tilauksesta,  edellyttäen ettei tilauksen hinnasta peritä muita korvauksia. Maksua ei peritä vahingossa tehtyjen tuplatilausten peruuttamisesta (selkeästi virheellisten tilausten hylkääminen on meidän vastuullamme), ellei tilausta ole vielä toimitettu. Vanhojen messuasiakkaiden voimassa olevan jatkuvan tilauksen peruuttamiseen maksutta voidaan sopia kohtuulliseksi katsottava jatkoaika tilauksen vahvistamisen jälkeenkin. Mikäli kyse on jatkuvasta tilauksesta, joka sisältää oheispalveluna asiakkaan mainostamista tai vastaavaa tietojen julkaisemista (esimerkiksi Hengen ja Tiedon messujen messulehdessä tai näytteilleasettajagalleriassa), tai muun tilauksen kokonaishintaan nähden vähäisen oheispalvelun tai -tuotteen, asiakkaalla on oheispalvelun saamisen jälkeen edelleen oikeus peruuttaa tilaus tai siirtää sen toimittamista seuraavalle tilauskaudelle. Voimme periä oheispalvelusta tai -tuotteesta korvauksena vähintään kymmenen (10) euroa tai sen käyvän hinnan, jos se on suurempi kuin 10€. Mikäli asiakkaan peruuttamista tilauksista tai tilauksen purkamisesta johtuvat kulut tai tulonmenetykset ovat muutoin suurempia kuin 10€, niihin sovelletaan alla olevia periaatteita tai niitä käsitellään tapauskohtaisesti.

Mikäli asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tai palauttaa tuotetta tai palvelua maksutta, voimme periä asiakkaalta korvauksena kuluista tai tulonmenetyksistä enintään 50% tilauksen kokonaishinnasta, asiakkaan peruuttaessa tilauksen tai tilauksen purkamisen yhteydessä kun tilauksen toimittamiseen on jäljellä enintään 30 päivää ja jatkuvissa tilauksissa enintään 40 päivää, tai kun tilattavaa tuotetta tai palvelua on kysynnän vuoksi jäljellä enää enintään 30 päivän myyntiä vastaava määrä, jatkuvissa tilauksissa enintään 40 päivän myyntiä vastaava määrä ja varaston vähyydestä on ilmoitettu asiakkaalle esimerkiksi tuotekuvauksessa. Vastaavasti asiakas ei voi peruuttaa tällaista tilausta tai tilauksia kun sen toimittamiseen on aikaa enintään 14 päivää, tai kun tuotteita tai palveluita on kysynnän johdosta saatavilla enää enintään 14 päivän myyntiä vastaava määrä ja varaston loppumisesta tai loppuunmyynnistä on ilmoitettu asiakkaalle esimerkiksi tuotekuvauksessa, jolloin asiakkaan on maksettava tilauksen hinta kokonaisuudessaan. Tilauksen hinta on korvattava myös silloin, kun se on jouduttu purkamaan näiden sopimusehtojen vastaisen toiminnan johdosta kun aikaa sen toimittamiseen on enintään 14 päivää. Mikäli tilaukset keskeytyvät asiakkaasta riippumattomista syistä ja niiden toimittaminen siirtyy, nämä määräpäivät siirtyvät vastaavasti. Määräpäivät koskevat kaikkia tilauksia, joiden toimittaminen määräytyy asiakkaalle ilmoitettujen toimitusehtojen (esimerkiksi tapahtuman päivämäärän) tai erillisen sopimuksen perusteella, vaikka tilausta ei olisi vielä laskutettu määräpäivään mennessä. Jatkuvissa tilauksissa määräpäivät lasketaan laskutuskauden viimeisestä päivästä, ellei tilauksen toimittamisen päivämäärää ole vielä sovittu.

Korvauksia ja hyvityksiä on mahdollista sovitella, mikäli asiakas on perunut tilauksen 14 päivän sisällä tilauksen tekemisestä, mikäli tilauksen toimittaminen on oleellisesti siirtynyt sovitusta (tilaus on keskeytetty) tai mikäli tilaaja ei ole kyennyt kohtuudella estämään tilauksen peruuttamiseen, päättymiseen tai palautuksen viivästymiseen johtaneita syitä. Mikäli tilauksen toimittaminen on keskeytynyt ja asiakkaalle on ilmoitettu uusi ajankohta tilauksen toimittamiselle, asiakkaan voidaan olettaa saaneen aiemmin kuvatulla tavalla tiedon tästä viimeistään kolmen (3) päivän kuluttua ilmoittamisesta jos ilmoitus on tehty sähköpostitse tai kolmen (3) arkipäivän kuluttua jos ilmoitus on tehty postitse.

Tilauksen peruuntumiseen, keskeytymiseen, päättymiseen tai muihin syihin liittyviä hyvityksiä voi hakea soittamalla Rajatiedon Yhteistyö ry:lle messutoimiston aukioloaikoina asiakaspalvelumme puh. 044 9792544 tai kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen rtylaskut@rajatieto.fi, tai postin välityksellä osoitteeseen Rajatiedon Yhteistyö ry, Luutnantinpolku 7 LT3, 00410 Helsinki. Hyvitykset maksetaan 30 päivän sisällä siitä kun tilauksen peruuntumisesta, keskeytymisestä tai päättymisestä on ilmoitettu asiakkaalle, mikäli asiakas on ilmoittanut tilinumeronsa tilauksen yhteydessä. Muussa tapauksessa hyvitys maksetaan 30 päivän kuluessa siitä kun tilinumero (ja mahdolliset muut tarvittavat tiedot) on kuitattu vastaanotetuksi.

Jatkuvan tilauksen voi peruuttaa myös verkkokaupassa omilla käyttäjätunnuksilla. Huomioithan, että tilauksen käyttämättä tai noutamatta jättäminen ei ole yhtä kuin tilauksen peruuttaminen ja myös palautettavaa tuotetta koskeva tilaus tulee perua, jotta palautusoikeus pätisi. Lisäksi aikarajojen puitteissa tapahtuvaa yhteydenottoa epävirallisia väyliä ei välttämättä voida huomioida, kuten yhteydenottoa hallituksen jäseniin tai jonkin muun kuin yllä olevan sähköpostiosoitteen kautta, ellei asiakkaalle lähetetä verkkokaupan kautta erikseen vahvistusta tällä tavoin pyydetystä toimenpiteestä.

Rajatiedon Yhteistyö ry. pidättää itsellään oikeuden hylätä, peruuttaa tai keskeyttää tilauksen niin parhaaksi katsoessaan, näiden sopimusehtojen asettamissa rajoissa. Yhdistyksen toimesta peruutetun tilauksen hinta palautetaan asiakkaalle takaisin täysimääräisesti kohtuullisen ajan kuluessa kun peruutus vahvistetaan, tai tiettynä päivänä jos asiakkaan kanssa on niin sovittu. Tilauksen purkaminen ei anna oikeutta hyvitykseen. Keskeytettyjä tilauksia sovitellaan hyvitysten osalta tapauskohtaisesti (ks. korvausten ja hyvitysten sovittelua koskeva kappale). Yhdistys ei ole korvausvelvollinen tilauksen tai sen osan peruuntumisen, keskeytymisen tai päättymisen aiheuttamista menetyksistä tilauksesta maksetun hinnan ylittävältä osalta, ellei tilauksen toimitusehdoissa ole toisin ilmoitettu, laissa niin säädetty tai asiakkaan kanssa ole muuta sovittu.

Force Majeure

Rajatiedon Yhteistyö ry:llä on ylivoimaisen esteen sattuessa oikeus peruuttaa tai keskeyttää tilaus, muuttaa sen toimitusaikaa tai toimitustapaa ja keskeyttää tilauksen valmistelu. Yhdistys ei vastaa tästä aiheutuneesta viivästyksestä tai vahingosta. Ylivoimaisena esteenä voidaan pitää asiaa, jota järjestäjä ei ole kohtuudella voinut ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia ei järjestäjä olisi kohtuudella voinut välttää. Ylivoimaisen esteen seuraukseksi katsotaan myös sellainen tilanne, joka on voimassa tilauksen toimitusta valmisteltaessa ja jonka aiheuttama merkittävä keskeytys tilauksen valmistelussa tosiasiassa johtaa tilauksen peruuntumiseen, koska sitä ei voida sovitussa aikataulussa toimittaa, vaikka ylivoimainen este sinänsä poistuisikin ennen sovittua toimitusajankohtaa. Näihin esteisiin lukeutuvat mm. lakko, kauppasaarto tai muu työtaistelutoimenpide sekä luonnonkatastrofi, sähkökatkokset ja muut logistiset häiriöt, sota, epidemia, tulipalo tai muu vastaava syy. Tällaisessakin tilanteessa Rajatiedon Yhteistyö ry. pyrkii kuitenkin palvelemaan asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Tällaisesta ylivoimaisesta esteestä pyritään ilmoittamaan mahdollisimman pian kun tällainen este käy ilmi.

Reklamaatiot

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai tuotteeseen, hän voi tehdä reklamaation Rajatiedon Yhteistyö ry:n hallitukselle. Mikäli asiakas kokee, että tilaus on purettu tai peruuntunut puutteellisilla tai väärillä tiedoilla, reklamaatio kannattaa tehdä mahdollisimman pian osoitteeseen rtylaskut@rajatieto.fi tai postitse, jotta tilanne voitaisiin korjata mahdollisimman vähin vahingoin. Jos paketti on vioittunut postissa, on tuotteesta tehtävä välittömästi reklamaatio postiin.

Reklamaatio-aika päättyy normaalisti kahden (2) kuukauden kuluttua tilauksen viimeisen toimituksen vastaanottamisesta, reklamaatio-aika voidaan kutenkin ylittää jos jälkikäteen ilmevät puutteet tai virheet johtuvat sopimuksen osapuolen törkeästä huolimattomuudesta tai mikäli kuluttaja on estynyt tekemään reklamaatiota vakavan sairastumisen johdosta. Pyrimme aina saamaan aikaan kaikkia osapuolia tyydyttävän neuvotteluratkaisun, joka palvelisi mahdollisimman hyvin asiakkaan näkökulmaa.

Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan. Osapuolten väliset erimielisyydet, joita ei saada sovinnollisesti ja suosituksin ratkaistua, käsitellään ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeudessa. Sovellettava laki on Suomen laki.

Tietoa verkkovälitteisestä vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta (ODR): Euroopan komissio tarjoaa vuonna 2016 saataville verkkofoorumin verkkovälitteistä vaihtoehtoista riidanratkaisua varten (ns. ODR-foorumi). ODR-foorumin tarkoituksena on toimia asiointipisteenä sellaisten riitojen ratkaisulle tuomioistuinten ulkopuolella, jotka liittyvät verkko-ostosopimuksista seuraaviin sopimusvelvoitteisiin.

Sopimusehtojen muuttaminen

Nämä tilaus- ja sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Asiakas hyväksyy nämä ehdot käyttäessään verkkokauppaamme tilausten tekemiseen. Mahdollisista sopimusehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaille, joilla on voimassa oleva tilaus.

0