Rajatiedon Yhteistyö ry

Vuokrahinnat

Tuntivuokra: 20€/tunti
Tuntivuokra jäsenhintaan: 10€/tunti
Tuntihinta arkisin 9-17: -10%/tunti
Tuntihinta la 12-14: 24€/tunti
Jäsenille la 12-14: 12€/tunti
Tuntihinta väh. 5 tuntia: 18€/tunti*
Jäsenille väh. 5 tuntia: 9€/tunti*
Tuntihinta väh. 10 tuntia 16€/tunti*
Jäsenille väh. 10 tuntia: 8€/tunti*
Tuntihinta väh. 15 tuntia: 15€/tunti*
Jäsenille väh. 15 tuntia: 7,5€/tunti*
Tuntihinta väh. 20 tuntia: 14€/tunti*
Jäsenille väh. 20 tuntia: 7€/tunti*
*La 12-14 (ja heinäkuuta lukuun ottamatta ke-pe 17-18) välisenä aikana alennettuihin hintoihin lisätään 2€/tunti jäsenille, 4€/tunti muille.
Hinnat sisältävät ALV:n 24%. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

StudioRajatiedon tiloissa järjestettävien ajankohtaisten yleisötilaisuuksien tiedot julkaistaan yhdistyksen tapahtumakalenterissa ja Facebookissa. Tilamme on esteetön.

Osoite: Luutnantinpolku 7 LT3, 00410 Helsinki
Puhelin: 
044 – 9792544
Sähköpostiosoite:

 studiorajatieto(at)gmail.com

 

 

[WD_FB id=”1″]

[WD_FB id=”2″]

StudioRajatiedon tilojen käyttö

StudioRajatiedon tilat ovat muunneltavissa erilaisiin hoitoihin ja hierontoihin, tulkintojen tekemiseen, kurssi- ja koulutustilaisuuksiin, harjoituksiin, videokuvauksiin, kokouksiin, esittelyihin, pienimuotoisten luentotilaisuuksien järjestämiseen tai muuhun henkisyyteen ja rajatietoon liittyvään toimintaan. Toimistomme auttaa mielellään tilojen käyttöön liittyvissä asioissa ja voi esitellä tiloja asiakkaille ennen mahdollista käyttöä aukioloaikojen puitteissa tai muulloin sovitusti.

Ennen tilojen varaamista asiakkaan on tärkeää varmistaa kalenteristamme, että tilat ovat vapaana ajankohdalle. Pyrimme merkitsemään tilavaraukset kalenteriin aina heti niiden vahvistamisen jälkeen. Tilojen käyttötarkoituksen ei tulisi olla Rajatiedon Yhteistyö ry:n keskeisimpien näkemysten vastaista.

Varaamme tiloja kahdentyyppiseen käyttöön. Rajatiedon Yhteistyö ry:n jäsenillä on perinteisesti ollut mahdollisuus saada tila maksutta käyttöönsä, kunhan tilaisuudesta/käytöstä ei peritä sisäänpääsymaksua tai muitakaan maksuja, haluttu ajankohta on käytännön kannalta sopiva (ovien avaaminen ja sulkeminen sekä tiloissa tapahtuva muu toiminta huomioiden) ja yhdistys katsoo toiminnan hyväksyttäväksi. Muilla asiakkailla on mahdollisuus vuokrata tilat käyttöönsä hinnaston mukaista tuntivuokraa vastaan. Tuntivuokran määrä riippuu jäsenyydestä, tilojen käytön yhteenlasketusta kestosta ja varauksen ajankohdista.

Voitte ilmoittaa halukkuudestanne vuokrata StudioRajatiedon tilat käyttöönne tekemällä tilauksen. Tämä onnistuu täyttämällä alla olevan lomakkeenottamalla yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse tai hyödyntämällä suoraan verkkokauppaamme seuraamalla sivujen käyttöohjeita. Saapuipa tilaus mitä kautta tahansa, laskutus tapahtuu pääsääntöisesti verkkokauppajärjestelmän kautta (edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta), mutta se onnistuu tarvittaessa myös postitse

Silloin kun asiakas tekee tilauksen suoraan verkkokaupan kautta, laskutus tapahtuu automaattisesti ja tilaukseen sisältyy automaattisesti myös mahdollinen jäsenalennus kunhan tilaus tehdään kirjautuneena verkkokauppaan sillä käyttäjätilillä, joka on kytketty Rajatiedon Yhteistyö ry:n jäsenyyteenHenkilö– tai yhteisöjäseneksi liittyminen onnistuu kätevästi verkkokaupan kautta, ja jäsenalennus sisältyy tilauksen hintaan automaattisesti jos jäsenmaksu maksetaan heti tilauksen yhteydessä. On kuitenkin hyvä huomata, että vaikka verkkokauppamme tarjoaakin jäsenalennusta heti kun kaupan Stripe-maksujärjestelmä on vahvistanut jäsenmaksua koskevan maksusuorituksen, yhdistyksen jäsenyys astuu virallisesti voimaan vasta kun jäsenhakemus on käsitelty ja hyväksytty. Voimme myös sopimusehtojen mukaisesti nopeasti hyvittää verkkokaupan kautta tapahtuneet maksusuoritukset, jos tilaus jostain syystä peruuntuu tai estyy.

Tilojen maksutonta käyttöoikeutta on puolestaan mahdollista hakea täyttämällä tältä sivulta löytyvän lomakkeen välityksellä, tai ottamalla yhteyttä tilapalveluumme numeroon 044 9792544 tai sähköpostitse. Jokainen tämäntyyppinen hakemus käsitellään erikseen, riippumatta siitä koskeeko se kertaluontoista tai toistuvaa käyttöä. Maksutonta käyttöoikeutta koskevat hakemukset pyritään käsittelemään viikon sisällä, mutta hakijan kannattaa varautua noin kahteen-kolmeen viikkoon, loma-aikana pidempäänkin aikaan.

Vuokrausta koskevat tilaukset on yleisesti jaettu sen mukaan, onko käyttö kertaluontoista/satunnaista vai säännöllisesti toistuvaa. Jos asiakas haluaa vuokrata tiloja joka kuukausi, vähintään 2 tuntia kuukaudessa, tällöin suosittelemme kestotilauksen tekemistä. Kestotilauksen voi peruuttaa ottamalla yhteyttä tilapalveluumme kun tilojen käyttötarve lakkaa, kunhan se peruutetaan viimeistään sen kuukauden 1. päivä mennessä, jolloin tiloja ei enää vuokrata.  Jos asiakas haluaa vuokrata tilat kertaluontoiseen tai epäsäännöllisemmin toistuvaan tarpeeseen, silloin suosittelemme tilauksen tekemistä ilman kestotilausta. Mikäli asiakkaan tarvitsemassa tuntimäärässä on mahdollisesti vaihtelua joinakin kuukausina, silloin kannattaa tehdä kestotilaus normaalin (vähimmäis)tuntimäärän mukaan ja teemme tarvittaessa lisätilauksen asiakkaalle tuntimäärän lisäämiseksi, tai asiakas voi tehdä sen itse verkkokaupassamme.

Tilauksen astuminen voimaan edellyttää, että asiakas on ilmoittanut myös päivämäärä(t) ja kellonajat (alusta loppuun), käyttötarkoitusta koskevat tarpeet kalusteiden ja muun varustelun suhteen (käyttötarkoitus riittää) sekä ne tiedot, jotka mahdollisesti tulevat julkiseen tapahtumakalenteriin mikäli kyse on julkisesta yleisötilaisuudesta. Nämä tiedot voi ilmoittaa tilapalvelullemme puhelimitse, sähköpostitse, alla olevalla lomakkeella tai verkkokaupassa tilauksen Lisätiedot-kohdassa. Näiden tietojen pitäisi olla meillä viimeistään viikkoa ennen sitä päivämäärää, jolloin tai josta lähtien asiakas haluaa varata tilat käyttöönsä, ellei asiakkaan kanssa ole muuta sovittu.

Kestotilauksen viimeistelemiseksi asiakkaan on puolestaan ilmoitettava kuukausittainen (vähimmäis)tuntimäärä ja tilan käyttötarkoitus tai kalusteita ja varustelua koskevat käyttötarpeet. Nämä tiedot voi ilmoittaa samoin kuin yksittäisen tilauksenkin tiedot edellä. Kestotilausta koskevien yksittäisten tilavarausten tekeminen voi tapahtua myöhemminkin (samoin mahdollisten lisätuntien tilaaminen), kuitenkin viimeistään viikkoa ennen halutun tilavarauksen ajankohtaa tai ajankohtia, ellei asiakkaan kanssa ole sovittu lyhyemmästä varoajasta. Mikäli kyse on julkisesta yleisötilaisuudesta, suositeltavaa olisi ilmoittaa ajankohdat hyvissä ajoin ja mahdollisimman pitkältä jaksolta (esim. puolivuotiskaudelle). 

Tilaukset pyritään vahvistamaan 2-3 päivän sisällä siitä, kun tilaus on kokonaisuudessaan vastaanotettu (ml. yllä mainitut tiedot). Kertaluontoiset ja epäsäännölliset tilavaraukset vahvistetaan asiakkaalle tilauksen vahvistamisen yhteydessä. Voimassa olevaa kestotilausta koskeva(t) tilavaraus/tilavaraukset pyritään vahvistamaan asiakkaalle heti saman päivän sisällä kun kyseisen ajanjakson päivämäärät ja kellonajat on meille toimitettu. On tärkeää huomata, että ennen tilavarauksen vahvistamista tilat ovat muiden vuokrattavissa kyseiselle ajalle, ellei asiakkaan sovita ajankohdan varaamisesta alustavasti. Mahdollisia tapahtumakalenteriin julkisesti tulevia tietoja voi ilmoittaa yhdistykselle milloin tahansa ennen tilaisuutta.
 
Tilavarauksen vahvistamisen jälkeen sovimme asiakkaan kanssa oven avaamiseen tai avaimen luovuttamiseen liittyvistä käytännöistä sekä käytännön asioista tilan käyttöön ja tilaisuuden mahdolliseen videointiin liittyen. Käytön jälkeen tilat tulee siivota, varusteet laittaa alkuperäisille paikoilleen, ovet sulkea (ylä- ja alalukko) ja avain palauttaa sovitulla tavalla. 

Perutuissa varauksissa maksu hyvitetään asiakkaalle sopimuehtojen mukaisesti, 14 päivän sisällä tilauksesta tai mikäli peruutus on tehty yli 30 vuorokautta ennen ajankohtaa. Mikäli peruutus on tehty alle 30 vuorokautta ennen ajankohtaa, asiakas sitoutuu korvaamaan puolet vuokrahinnasta, joka huomioidaan hyvityksen määrässä. Hyvitystä ei välttämättä makseta, mikäli sovittuun vuokrauksen ajankohtaan on alle 2 viikkoa. Myöhässä tapahtuneesta kestotilauksen peruutuksesta peritään 50% kuukauden vuokrahinnasta. Kun tilauksesta on kulunut 14 päivää, tilauksen peruuttamiseen tai muuttamiseen sisällytetään 10€:n käsittelymaksu, jota ei hyvitetä. Hyvitystä ja korvauksia voidaan kuitenkin kohtuullistaa, mikäli tilauksen peruuttaminen on tapahtunut 14 päivän sisällä tilauksen tekemisestä tai mikäli tilauksen peruuttaminen on todistettavasti johtunut tilaajasta riippumattomista syistä. Tilauksen peruuttamisen ja hyvittämisen tiimoilta voi olla yhteyksissä yhdistyksen toimistoon.
 
Mikäli tiloja ei ole asianmukaisesti siivottu ja järjestelty käytön jälkeen, peritään asiakkaalta 100€ siivouskulut. Avaimen katoamisesta peritään 450€ kulut lukon uudelleen sarjoittamisesta. Ylimääräisestä oven avaamisesta tai lukitsemisesta, josta ei ole sovittu tilavuokrauksen yhteydessä, peritään 20€ kulut. Varatun ajan ylittämisestä voidaan laskuttaa normaalin tuntivuokran verran, ellei myöhästyminen johdu asiakkaasta riippumattomista syistä. Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia asiakkaita, joille on myönnetty tilapäinen käyttöoikeus StudioRajatiedon tiloihin ja niihin liittyviin palveluihin, niin tilavuokraajia kuin muitakin. Lisätietoja on verkkokaupan tilaus- ja sopimusehdoissa.

 

Ladataan…

0