Rajatiedon Yhteistyö ry

Stipendejä rajatiedon tutkimus- ja kehitystoimintaan

Rajatiedon Yhteistyö ry on jakanut stipendejä jo vuodesta 1993 rajatietoa koskevaa tutkimustoimintaa ja kehitystyötä varten. Yhdistyksen tavoitteena stipendejä jakamalla on tukea arvokkaaksi katsomaansa tutkimustyötä, edistää rajatietoon liittyvää auttamis- ja julkaisutoimintaa sekä muuta rajatiedon alueen toimintaa. Hakemusten käsittelyssä kiinnitämme huomiota myös työn edustamiin arvoihin.

Vuoden 2024 hakuaika on nyt käynnistynyt. Vuosittain stipendihakemuksia on jätetty alle kymmenestä lähes kahteen kymmeneen. Stipendejä ovat voineet hakea sekä yksityishenkilöt että yhteisöt. Tiedot yhdistyksen aiemmin jakamista stipendeistä löydät jaettujen stipendien luettelosta. Myönnetyt apurahat ja stipendit ovat verovapaata tuloa.

Yhden stipendin suuruus on enintään 1000 euroa. Stipendit rahoitetaan pääsääntöisesti Hengen ja Tiedon messujen tuottamilla tuloilla. Yhdistyksellä on myös sääntöjensä mukaan oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä testamentteja. Haluamme kiittää 2020-2021 nimetöntä lahjoittajaa, joka on mahdollistanut stipendien jaon myös korona-aikana.

Rajatiedon Yhteistyö ry on jakanut stipendejä jo vuodesta 1993 rajatietoa koskevaa tutkimustoimintaa ja kehitystyötä varten. Yhdistyksen tavoitteena stipendejä jakamalla on tukea arvokkaaksi katsomaansa tutkimustyötä, edistää rajatietoon liittyvää auttamis- ja julkaisutoimintaa sekä muuta rajatiedon alueen toimintaa. Hakemusten käsittelyssä kiinnitämme huomiota myös työn edustamiin arvoihin.

Vuoden 2024 hakuaika on nyt käynnistynyt. Vuosittain stipendihakemuksia on jätetty alle kymmenestä lähes kahteen kymmeneen. Stipendejä ovat voineet hakea sekä yksityishenkilöt että yhteisöt. Tiedot yhdistyksen aiemmin jakamista stipendeistä löydät jaettujen stipendien luettelosta. Myönnetyt apurahat ja stipendit ovat verovapaata tuloa.

Yhden stipendin suuruus on enintään 1000 euroa. Stipendit rahoitetaan pääsääntöisesti Hengen ja Tiedon messujen tuottamilla tuloilla. Yhdistyksellä on myös sääntöjensä mukaan oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä testamentteja. Haluamme kiittää 2020-2021 nimetöntä lahjoittajaa, joka on mahdollistanut stipendien jaon myös korona-aikana.

Stipendien hakeminen ja myöntäminen

Näiden sivujen lisäksi ohjeet stipendien hakemiseen julkaistaan vuosittain kevään ja kesän kuluessa Ultra-lehdessä sekä monesti myös alkusyksystä Hengen ja Tiedon messujen messulehdessä. Stipendiä voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella tai alla olevalla lomakkeella.

HAKUAJAT JA STIPENDIEN JAKO
 • Haku käynnistyy huhtikuussa 2024
 • Hakemukset tulee lähettää 8.9.2024 mennessä sähköpostitse tai postitse alla olevaan osoitteeseen
 • Päätöksistä ilmoitetaan stipendien saajille viimeistään muutamaa päivää ennen jakotilaisuutta ensisijaisesti sähköpostitse tai puhelimitse. Kielteisiä päätöksiä ei perustella hakijoille.
 • Seuraavat stipendit luovutetaan alustavasti sunnuntaina 13.10.2024 Hengen ja Tiedon messuilla
 • Vuonna 2024 summa maksetaan saajan ilmoittamalle tilille marraskuun aikana
MYÖNNETTÄVÄT SUMMAT

Rajatiedon Yhteistyö ry on jakanut aiempina vuosina yhteensä yli 60.000 euroa stipendeinä rajatiedon tutkimus- ja kehitystyöhön. Nykyisin Rajatiedon Yhteistyö ry on jakanut stipendejä vuosittain noin 2200 euroa. Myönnettävät summat ovat perinteisesti jakautuneet rajatiedon tutkimustyöhön ja aiheeseen liittyvään kehittämistoimintaan jaettujen stipendien kesken. Yhdelle hakijalle myönnettävä summa on ollut pääsääntöisesti enintään 1000 euroa.

OHJEITA HAKIJALLE
 • Stipendit myönnetään rajatiedon tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
 • Stipendiä voivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yhteisöt.
 • Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan aikaisemmasta toiminnasta (tutkimukset, julkaisut, artikkelit ym.) sekä hanke-/tutkimussuunnitelma ja selvitys työn tämänhetkisestä vaiheesta.
 • Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan tai hakijoiden nimi, yhteystiedot, mahdollinen organisaatio jonka puitteissa työ on tarkoitus tehdä sekä työn arvioitu aikataulu.
 • Käyttäessään stipendiä työvoiman palkkaamiseen, on saaja velvollinen huolehtimaan ennakonpidätyksestä ja työnantajamaksuista
 • Stipendin saajan tulee antaa selvitys stipendin käytöstä seuraavan vuoden Helsingin Hengen ja Tiedon messuihin mennessä, tai sopimuksen mukaan
 • Saajan nimi voidaan mainita jaettujen stipendien luettelossa (ks. tietosuojaseloste). HUOM: Tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi, ilmoita meille hakemuksen yhteydessä myös linkki mahdolliseen hankkeeseen liittyville verkkosivuille.
 • Stipendejä ei myönnetä säätiölaissa tarkoitetulle päätöksentekijöiden lähipiirille.
 • Olisi hyvä jos Rajatiedon Yhteistyö ry tulisi avustuskäytäntöjen mukaisesti mainituksi stipendillä rahoitetuissa julkaisuissa

Vapaamuotoiset hakemukset on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen  studiorajatieto (at) gmail.com tai postissa osoitteeseen Rajatiedon Yhteistyö ry/ Stipenditoimikunta, Luutnantinpolku 7 LT3, 00410 Helsinki. Vuonna 2024 haku avautui 1. huhtikuuta 2024 ja päättyy 8. syyskuuta 2024.

HAKULOMAKE

Stipendihakemuslomake

Stipendien hakeminen ja myöntäminen

Näiden sivujen lisäksi ohjeet stipendien hakemiseen julkaistaan vuosittain kevään ja kesän kuluessa Ultra-lehdessä sekä monesti myös alkusyksystä Hengen ja Tiedon messujen messulehdessä. Stipendiä voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella tai alla olevalla lomakkeella.

HAKUAJAT JA STIPENDIEN JAKO
 • Haku käynnistyy huhtikuussa 2024
 • Hakemukset tulee lähettää 8.9.2024 mennessä sähköpostitse tai postitse alla olevaan osoitteeseen
 • Päätöksistä ilmoitetaan stipendien saajille viimeistään muutamaa päivää ennen jakotilaisuutta ensisijaisesti sähköpostitse tai puhelimitse. Kielteisiä päätöksiä ei perustella hakijoille.
 • Seuraavat stipendit luovutetaan alustavasti sunnuntaina 13.10.2024 Hengen ja Tiedon messuilla
 • Vuonna 2024 summa maksetaan saajan ilmoittamalle tilille marraskuun aikana
MYÖNNETTÄVÄT SUMMAT

Rajatiedon Yhteistyö ry on jakanut aiempina vuosina yhteensä noin 60.000 euroa stipendeinä rajatiedon tutkimus- ja kehitystyöhön. Nykyisin Rajatiedon Yhteistyö ry on jakanut stipendejä vuosittain noin 2200 euroa. Myönnettävät summat ovat perinteisesti jakautuneet rajatiedon tutkimustyöhön ja aiheeseen liittyvään kehittämistoimintaan jaettujen stipendien kesken. Yhdelle hakijalle myönnettävä summa on ollut pääsääntöisesti enintään 1000 euroa.

OHJEITA HAKIJALLE
 • Stipendit myönnetään rajatiedon tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
 • Stipendiä voivat hakea sekä yksityiset henkilöt että yhteisöt.
 • Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan aikaisemmasta toiminnasta (tutkimukset, julkaisut, artikkelit ym.) sekä hanke-/tutkimussuunnitelma ja selvitys työn tämänhetkisestä vaiheesta.
 • Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan tai hakijoiden nimi, yhteystiedot, mahdollinen organisaatio jonka puitteissa työ on tarkoitus tehdä sekä työn arvioitu aikataulu.
 • Käyttäessään stipendiä työvoiman palkkaamiseen, on saaja velvollinen huolehtimaan ennakonpidätyksestä ja työnantajamaksuista
 • Stipendin saajan tulee antaa selvitys stipendin käytöstä seuraavan vuoden Helsingin Hengen ja Tiedon messuihin mennessä, tai sopimuksen mukaan.
 • Saajan nimi voidaan mainita jaettujen stipendien luettelossa (ks. tietosuojaseloste). HUOM: Tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi, ilmoita meille hakemuksen yhteydessä myös linkki mahdolliseen hankkeeseen liittyville verkkosivuille.
 • Stipendejä ei myönnetä säätiölaissa tarkoitetulle päätöksentekijöiden lähipiirille.
 • Olisi hyvä jos Rajatiedon Yhteistyö ry tulisi avustuskäytäntöjen mukaisesti mainituksi stipendillä rahoitetuissa julkaisuissa

Vapaamuotoiset hakemukset on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen  studiorajatieto (at) gmail.com tai postissa osoitteeseen Rajatiedon Yhteistyö ry/ Stipenditoimikunta, Luutnantinpolku 7 LT3, 00410 Helsinki. Vuonna 2024 haku avautui 1. huhtikuuta 2024 ja päättyy 8. syyskuuta 2024.

HAKULOMAKE

Stipendihakemuslomake

Muita apurahoja, stipendejä ja palkintoja rajatietoon liittyvään tutkimus- ja kehitystyöhön

Alla on lueteltu kansainvälisesti säätiöitä, rahastoja, stipendejä, apurahoja ja palkintoja, joiden nimenomainen tarkoitus (tai yksi keskeisistä tarkoituksista) on tukea rajatietoon sekä henkisyyteen liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa tai joista myönnetty poikkeuksellisen paljon tukea tällaiseen työskentelyyn. Tuki voi olla rahallista, tilojen käyttömahdollisuuksia tai välineistön/aineiston tarjoamista, ainakin yhteen rajatiedon tai henkisyyden osa-alueeseen liittyen. Listassa on siten huomioitu monenlaisia mahdollisia kohdealueita rajatieteistä täydentäviin hoitomuotoihin ja kansanparannukseen, esoteriasta okkulttuuriin, mystiikasta henkisiä aspekteja painottaviin uusiin uskonnollisiin liikkeisiin, henkisistä harjoitteista kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, elämäntaito-opeista henkisiin elämäntapoihin tai vaikkapa rajatiedon alueen terveyskäsityksistä kirjoon vaihtoehtoisia viljelymenetelmiä. Uskontotieteeseen, kansanperinteentutkimukseen, teologiaan ja muihin rajatietoa tai henkisyyttä erityisesti koskettaviin tutkimusaloihin liittyvät yleisrahastot eivät pääsääntöisesti ole tässä luettelossa mukana. Tällaisia rahoituslähteitä voi hakea esimerkiksi Aurora-tietokannasta, Luckanista, Säätiöpalvelusta tai Säätiörekisteristä. Lisää hyödyllisiä apurahavinkkejä voi tiedustella myös meiltä.

Suosittelemme hakemaan rahoitusta myös muista lähteistä, Rajatiedon Yhteistyö ry:n stipendin lisäksi. Kysynnän kasvaessa Rajatiedon Yhteistyö ry:n stipendien määrät ovat vuosien mittaan olleet kasvamaan päin, siitä lähtien kun niitä on alettu jakamaan vuonna 1993 Torbjörn Gustafssonin aloitteesta. Jo sitä ennen 1983 Suomessa jaettiin muutama vastaava stipendi Ultra-lehden toimesta sekä myöhemmin 1980-luvun lopulla Henkisen Kehityksen Liiton toimesta.  Luettelon on koonnut Jani Lassila 2015-2017, ja sitä on päivitetty viimeksi syyskuussa 2020.

1440 Multiversity scholarships

Academy of Integrative Health & Medicine fellowship & awards

Ahtola Kulttuurisäätiö

The Albert Hofmann Foundation

Alex Tanous Foundation for Scientific Research

Alfred P. Sloan Foundation

Alister Hardy Trust

AlterMed Research Foundation

American Association of Naturopathic Physicians grants & awards

American Board of Oriental Reproductive Medicine scholarship

The American Holistic Nurses Association Scholarships and Awards

The American Holistic Veterinary Medical Foundation Scholarships and Grants

American Mindfulness Research Association grants

American Osteopathic Association grants

American Osteopathic Foundation

Andrew Weil Center for Integrative Medicine

Anomalous Cognition Scholarship 

Antroposofisen lääketieteen yhdistyksen apurahat

AOMA Graduate School of Integrative Medicine scholarships

Aquavision Academy funding

Arto Carpus Castelo Foundation

ASSAP Grants for paranormal research

Asta Holler-Stiftung

Australian Skeptics Grant Program

The Auxiliary of Christian Chiropractors Association’s Scholarship

AVP Research Foundation

The Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation 

Azuma Nagamasa Memorial Fund for parapsychology

The Barbro Osher Pro Suecia Foundation

Bastyr University scholarships

Beauty + Wellness Scholarship

Beckley Foundation

Belk Psychic Research Foundation

The Bernard Osher Foundation Integrative Medicine Program

Bial Foundation

Bigelow Säätiö

BioCeuticals Integrative Medicine Awards

Biodynaamisen Viljelyn Säätiö

Biodynamic Scholarship Fund

The Blavatsky Trust

Blythe Brenden-Mann Foundation

California Institute of Integral Studies Grants & Scholarships

Canadian Memorial Chiropractic College Awards and Scholarships

Cardigan Fund

Carolina Spirit Quest scholarship

Catherine Kerr Award for Courageous and Compassionate Science

CAUT Academic Freedom Fund

Center for East-West Medicine Integrative Medicine Fellowship Program

CG Jung Foundation Zurich

The Center for Spirituality & Healing 

Chiropractic Education Scholarship Program

Christy and John Mack Foundation

Chopra Foundation Grants

Cleveland University-Kansas City scholarships & grants

Complementary Care Foundation

Complementary Therapy Awards

The Confederation of Healing Organisations

Cottonwood Research Foundation

Dalio Philanthropies

The Dana Foundation

Daoist Traditions College scholarship

David Lynch Foundation

deLaski Family Foundation

Denver Osteopathic Foundation Scholarship

Donnerska Institutet Scholarships

The D. H. Chen Foundation

Dr. Rogers Prize for Excellence in Complementary and Alternative Medicine

EBE awards

Ekhagastiftelsen

The Emerald Gate Foundation

Emergence Foundation

Emanuel Swedenborg Scholarship

Endowement Fund of the American Society for Psychical Research

Erich Rothenfußer Stiftung

Esko Jalkasen säätiö

European Society of Integrative Medicine, Excellence in Integrative Medicine Research Award

European Varela Awards

Excellence in Spiritual Care Award

Federico and Elvia Faggin Foundation

Fetzer Franklin Fund

F.J. McGuigan Early Career Investigator Research Grant on Understanding the Human Mind

Forever Family Foundation

The Foundation for Education and Research in Biofeedback and Related Sciences

The Foundation for Neurofeedback and Neuromodulation Research

Foundation for Research into Traditional Chinese Medicine

Foundation for Spirituality and Medicine

Foundation for Theosophical studies

Foundational Questions Institute Grants

Фонда содействия исследований социальных и аномальных явлений (sosiaalisten ja anomaalisten ilmiöiden tutkimusrahasto)

The Foxworth Family Chiropractic Scholarship

The Foyle Research Institute of Monaco

The Frederick P. Lenz Foundation for American Buddhism

Freedom of Health Foundation

Fytoterapiayhdistyksen tiedepalkinnot

Förderstiftung Anthroposophische Medizin

The Gabrielle Pettingell Memorial Research Fund

George Family Foundation

The George Washington University Office of Integrative Medicine and Health scholarship

Gilbert Roller Fund

GoetheanumFund

Good Thinking Small Grant Awards

Greater Lawrence Family Health Center Integrative Medicine Fellowship

Greater Good Science Center research grants

The Grenchus Foundation

Gyllenbergin Säätiö / Steiner -rahasto

The Harvard Medical School Research Fellowship in Integrative Medicine

Healing Therapies Foundation

Healing Touch Worldwide Foundation, Inc.

The Hefferlin Foundation

The Helene Reeder Memorial Fund for Research into Life after Death 

Helmer Knutar Säätiö

Henkisen valmentajan koulutusstipendi

Hemera Foundation

The Herb Society of America grants

Het Johan Borgman Fonds

Hidden Leaf Foundation

The Holistic Life Foundation

Horizon Research Foundation

Human Frontier Science Program

The Hygeia Foundation 

IANDS Small Grants Program

Ian Ramsey Centre grants & fellowships

Ihmisyyden tunnustajat -säätiö

Infinity Foundation

Institute for Frontier Areas of Psychology and Mental Health

The Institute for Functional Medicine Scholarships

Institute of Noetic Sciences awards

Institute for Venture Science

Integrative Family Medicine Fellowship

The Integrative Medicine Foundation

International Consciousness Research Laboratories Grants/Theater grants & scholarships

International Maharishi AyurVeda Foundation for Health Professionals

Iona Stichting

ITP Sofia Foundation

The Jacka Foundation of Natural Therapies

The James Randi Educational Foundation

James S. Bower Foundation

James S. McDonnell Foundation

John Björkhem’s memorial fund

John D. and Catherine T. MacArthur Foundation 

John Sonckin Koti-säätiö

The John Templeton Foundation

Jonang Foundation

Joseph Campbell Foundation

J.V Trust

Kairos Foundation

Kalevalainen kansanparannus-säätiö

Kalliopeia Foundation

Kare Käyhkön säätiö

Kari Beem Research Foundation

Karl und Veronica Carstens-Stiftung

Ken Klein special memorial fund

The Kern Foundation

The KEY Foundation for Brain-Mind Research

Khyentse Foundation

Kirkon tutkimuskeskuksen apurahat

Koestler Parapsychology Unit (edeltäjä Koestler Foundation)

Kulmakoulusäätiö

Kulttuurisäätiö Hermes

Lapsi ja Luonto Säätiö

LECOM Health Integrative Medicine Fellowship

Leverhulme Trust

Life after Life Institute grants

The Lifeboat Foundation

Lifebridge Foundation

Life Chiropractic College West scholarships

The Life Energy Foundation

Life Sciences Research Foundation

Life University scholarship

The Lovell Foundation

Lucas Brothers Foundation

The Lyn Buchanan Grant

MAHLE Stiftung

Marianne Oberg Foundation for Spiritual Art

The Massage Therapy Foundation grants and contests

MAYDAY Fund

Mayo Foundation for Medical Education and Research

Medical Acupuncture Research Foundation Grant

Menninger Foundation

Mental Insight Foundation

Metanexus Institute & Metanexus Foundation

Metropolitan State University of Denver Integrative Healthcare Scholarships and Awards

Metsätähtisäätiö

Mia Terese Jansson säätiö

Midwest College of Oriental Medicine scholarships

MIND Foundation

Mind & Life Institute Service Award

Mind Science Foundation

The Mindful Trust Research Awards

Miraglo Foundation

Montague and Veronica Keen Foundation

Motoyoma-Bentov Fund Research Fellowship (related to Inamori Foundation)

NASPA Outstanding Spiritual Initiative Award

The National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) grants

National Lottery grants

National University of Health Sciences scholarships

National University of Natural Medicine scholarships

New Mexico Chiropractic Association scholarship

New Thinking Allowed Foundation

New York Chiropractic College scholarship

NIAS-Mani Bhaumik Research Fellowships

De Nieuwe Vaart Foundation 

Nils Mustelinin rahasto

NOK Foundation

NORENCE

Nour Foundation

Northwestern Health Sciences University diversity Scholarship

The Ohio State University Family Medicine Fellowship

ONE Research Foundation

Optimal Health and Prevention Research Foundation

The Osher Center Clinical Fellowship for Integrative Medicine

Osher Center For Integrative Medicine fellowships

The Osher Center for Integrative Medicine Post-Doctoral Fellowship

Oxford Mindfulness Foundation

Palmer College Scholarships

Parapsychological Association Research Endowment

Parapsykologian Säätiö

Pehr August ja Saga Steniuksen rahasto

Perrott-Warrick rahasto

Perttu Häkkisen säätiö

Petra Foundation – Petra Flanders stiftelse för integrerad vård

Philip Hefner Fund

Philippine Institute of Traditional and Alternative Health Care research grants

The Pilates Alliance Australasia research grant

PM Yoga Awards

Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys

The Pranic Healing Research Institute grants

Prince of Liechtenstein Hans-Adam II

The Psychical Research Archives Endowment Fund, Manitoban yliopisto

Psychical Research Foundation

The Psyres Fund

Päivilän sanktuarin säätiö

René Warcollier Prize

Research Degree Studentship, Northamptonin yliopisto

Research Fund of Society for Psychical Research

Research Grants for the Critical Study of Astrology

Richard Hodgson Memorial Fund (Hodgsonin muistorahasto), Harvardin yliopisto

The Rippel Foundation

Ristola-Säätiö

Robert P. Balles Prize

The Roothbert Fund Scholarships

Roy A. Hunt Foundation 

Rudolf Steiner Foundation

Salva Foundation

Samueli foundation

The Sampson Foundation

Santa Rosa Integrative Family Medicine Fellowship

The Sarah Estep Research Fund

The Scheidel Foundation

Sik Sik Yuen

The Simms/Mann Family Foundations

Singapore Ministry of Health, The Traditional Chinese Medicine Research Grant

Spirit Awakening Foundation

Stamford Health Integrative Medicine Fellowship Program

Saybrook Global Grants

Saybrook University Scholarships for graduate students

Schweisfurth Stiftung

Science Applications International Corporation

The Science of Mind Foundation

Shao Family Charitable Trust

Sheng Yen Education Foundation

Similia-palkinto, Suomen Homeopaatit stipendit

SIRENE-verkoston avustukset

Sisäisen Valon Säätiö

Smith – J.A Battles Fund, Clarkin yliopisto

Sofia University Scholarships

Society of Homeopaths awards

Society for Scientific Exploration Aspiring Explorers Program

The Society for Shamanic Practice Eagle Feather Award

Sound Healing Research Foundation

Source Research Foundation

Southern California University Health Sciences scholarships

Southwest Acupuncture College scholarships

The Spanda Foundation

Spiritual Truth Foundation

Stanislav and Christina Grof Foundation

Stichting het Wereldhart

Stichting Parapsychologisch Instituut

Stiftelsen för Antroposofiskt arbete i Svenskfinland

Stiftelsen Nordenskjöldska Swedenborgsfonden

Stiftung Bewusstseinswissenschaften

Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seuran gradupalkinto

Survival Fund of Society for Psychical Research

Swami Kuvalayananda Scholarship Awards and Travel Grants

Swedish Family Medicine Residency fellowship

Die Susan Bach Stiftung Zürich

Sähköyliherkkyyssäätiö

Tang Foundation for the Research of Traditional Chinese Medicine

Tate Fund & Myers Memorial Award, Society for Psychical Research

Temenos-palkinto

Texas Chiropractic College scholarships

Theine Foundation

Theosophy Fund

Thomas Glendenning Hamilton Research Grant

Thomas Welton Stanford Fellowship for psychical research & Coover Fund, Standordin yliopisto

Thornett award for promotion of reason

Tiederahasto

Tieteellinen Hypnoosi ry:n stipendit

Transformational School of Homeopathy

Trivedi Foundation

Troland Research Awards

Trudy McAlister Foundation

The Trust for the Meditation Process

Tsadra Foundation

University of Michigan Integrative Medicine Fellowship

University of North Carolina Postdoctoral Research Fellowship in Complementary and Integrative Medicine

University of Texas Medical Branch Integrative and Behavioral Medicine Fellowship

University of Utah Postdoctoral Fellow in Biobehavioral Clinical Research on Mindfulness

University of Western States scholarships

University of Wisconsin Academic Integrative Health Fellowship

Urania Trust

Valola -säätiö

Varela Grants

Via-Akatemian säätiö / E. Matilaisen ja M. Salosen juhlasahasto

Virginia University of Integrative Medicine Scholarships, Fellowships & Grants

Waldorf University scholarships

Walker Family Foundation

Weil Foundation Grants

Werner Erhard Foundation 

Wesley N. Gray Trust

The Westreich Foundation

Wholeness Fund

William G. Roll Scholarship Fund for Education in Parapsychology

William James Prize

William S. Boyd Scholarship

Woima-Säätiö

Women and Wisdom Foundation

World Health Organization

Yoga Science Foundation

Yo San University Scholarships

 

Muita apurahoja, stipendejä ja palkintoja rajatietoon liittyvään tutkimus- ja kehitystyöhön

Alla on lueteltu kansainvälisesti säätiöitä, rahastoja, stipendejä, apurahoja ja palkintoja, joiden nimenomainen tarkoitus (tai yksi keskeisistä tarkoituksista) on tukea rajatietoon sekä henkisyyteen liittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa tai joista myönnetty poikkeuksellisen paljon tukea tällaiseen työskentelyyn. Tuki voi olla rahallista, tilojen käyttömahdollisuuksia tai välineistön/aineiston tarjoamista, ainakin yhteen rajatiedon tai henkisyyden osa-alueeseen liittyen. Listassa on siten huomioitu monenlaisia mahdollisia kohdealueita rajatieteistä täydentäviin hoitomuotoihin ja kansanparannukseen, esoteriasta okkulttuuriin, mystiikasta henkisiä aspekteja painottaviin uusiin uskonnollisiin liikkeisiin, henkisistä harjoitteista kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, elämäntaito-opeista henkisiin elämäntapoihin tai vaikkapa rajatiedon alueen terveyskäsityksistä kirjoon vaihtoehtoisia viljelymenetelmiä. Uskontotieteeseen, kansanperinteentutkimukseen, teologiaan ja muihin rajatietoa tai henkisyyttä erityisesti koskettaviin tutkimusaloihin liittyvät yleisrahastot eivät pääsääntöisesti ole tässä luettelossa mukana. Tällaisia rahoituslähteitä voi hakea esimerkiksi Aurora-tietokannasta, Luckanista, Säätiöpalvelusta tai Säätiörekisteristä. Lisää hyödyllisiä apurahavinkkejä voi tiedustella myös meiltä.

Suosittelemme hakemaan rahoitusta myös muista lähteistä, Rajatiedon Yhteistyö ry:n stipendin lisäksi. Kysynnän kasvaessa Rajatiedon Yhteistyö ry:n stipendien määrät ovat vuosien mittaan olleet kasvamaan päin, siitä lähtien kun niitä on alettu jakamaan vuonna 1993 Torbjörn Gustafssonin aloitteesta. Jo sitä ennen 1983 Suomessa jaettiin muutama vastaava stipendi Ultra-lehden toimesta sekä myöhemmin 1980-luvun lopulla Henkisen Kehityksen Liiton toimesta.  Luettelon on koonnut Jani Lassila 2015-2017, ja sitä on päivitetty viimeksi syyskuussa 2020.

1440 Multiversity scholarships

Academy of Integrative Health & Medicine fellowship & awards

Ahtola Kulttuurisäätiö

The Albert Hofmann Foundation

Alex Tanous Foundation for Scientific Research

Alfred P. Sloan Foundation

Alister Hardy Trust

AlterMed Research Foundation

American Association of Naturopathic Physicians grants & awards

American Board of Oriental Reproductive Medicine scholarship

The American Holistic Nurses Association Scholarships and Awards

The American Holistic Veterinary Medical Foundation Scholarships and Grants

American Mindfulness Research Association grants

American Osteopathic Association grants

American Osteopathic Foundation

Andrew Weil Center for Integrative Medicine

Anomalous Cognition Scholarship 

Antroposofisen lääketieteen yhdistyksen apurahat

AOMA Graduate School of Integrative Medicine scholarships

Aquavision Academy funding

Arto Carpus Castelo Foundation

ASSAP Grants for paranormal research

Asta Holler-Stiftung

Australian Skeptics Grant Program

The Auxiliary of Christian Chiropractors Association’s Scholarship

AVP Research Foundation

The Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation 

Azuma Nagamasa Memorial Fund for parapsychology

The Barbro Osher Pro Suecia Foundation

Bastyr University scholarships

Beauty + Wellness Scholarship

Beckley Foundation

Belk Psychic Research Foundation

The Bernard Osher Foundation Integrative Medicine Program

Bial Foundation

Bigelow Säätiö

BioCeuticals Integrative Medicine Awards

Biodynaamisen Viljelyn Säätiö

Biodynamic Scholarship Fund

The Blavatsky Trust

Blythe Brenden-Mann Foundation

California Institute of Integral Studies Grants & Scholarships

Canadian Memorial Chiropractic College Awards and Scholarships

Cardigan Fund

Carolina Spirit Quest scholarship

Catherine Kerr Award for Courageous and Compassionate Science

CAUT Academic Freedom Fund

Center for East-West Medicine Integrative Medicine Fellowship Program

CG Jung Foundation Zurich

The Center for Spirituality & Healing 

Chiropractic Education Scholarship Program

Christy and John Mack Foundation

Chopra Foundation Grants

Cleveland University-Kansas City scholarships & grants

Complementary Care Foundation

Complementary Therapy Awards

The Confederation of Healing Organisations

Cottonwood Research Foundation

Dalio Philanthropies

The Dana Foundation

Daoist Traditions College scholarship

David Lynch Foundation

deLaski Family Foundation

Denver Osteopathic Foundation Scholarship

Donnerska Institutet Scholarships

The D. H. Chen Foundation

Dr. Rogers Prize for Excellence in Complementary and Alternative Medicine

EBE awards

Ekhagastiftelsen

The Emerald Gate Foundation

Emergence Foundation

Emanuel Swedenborg Scholarship

Endowement Fund of the American Society for Psychical Research

Erich Rothenfußer Stiftung

Esko Jalkasen säätiö

European Society of Integrative Medicine, Excellence in Integrative Medicine Research Award

European Varela Awards

Excellence in Spiritual Care Award

Federico and Elvia Faggin Foundation

Fetzer Franklin Fund

F.J. McGuigan Early Career Investigator Research Grant on Understanding the Human Mind

Forever Family Foundation

The Foundation for Education and Research in Biofeedback and Related Sciences

The Foundation for Neurofeedback and Neuromodulation Research

Foundation for Research into Traditional Chinese Medicine

Foundation for Spirituality and Medicine

Foundation for Theosophical studies

Foundational Questions Institute Grants

Фонда содействия исследований социальных и аномальных явлений (sosiaalisten ja anomaalisten ilmiöiden tutkimusrahasto)

The Foxworth Family Chiropractic Scholarship

The Foyle Research Institute of Monaco

The Frederick P. Lenz Foundation for American Buddhism

Freedom of Health Foundation

Fytoterapiayhdistyksen tiedepalkinnot

Förderstiftung Anthroposophische Medizin

The Gabrielle Pettingell Memorial Research Fund

George Family Foundation

The George Washington University Office of Integrative Medicine and Health scholarship

Gilbert Roller Fund

GoetheanumFund

Good Thinking Small Grant Awards

Greater Lawrence Family Health Center Integrative Medicine Fellowship

Greater Good Science Center research grants

The Grenchus Foundation

Gyllenbergin Säätiö / Steiner -rahasto

The Harvard Medical School Research Fellowship in Integrative Medicine

Healing Therapies Foundation

Healing Touch Worldwide Foundation, Inc.

The Hefferlin Foundation

The Helene Reeder Memorial Fund for Research into Life after Death 

Helmer Knutar Säätiö

Henkisen valmentajan koulutusstipendi

Hemera Foundation

The Herb Society of America grants

Het Johan Borgman Fonds

Hidden Leaf Foundation

The Holistic Life Foundation

Horizon Research Foundation

Human Frontier Science Program

The Hygeia Foundation 

IANDS Small Grants Program

Ian Ramsey Centre grants & fellowships

Ihmisyyden tunnustajat -säätiö

Infinity Foundation

Institute for Frontier Areas of Psychology and Mental Health

The Institute for Functional Medicine Scholarships

Institute of Noetic Sciences awards

Institute for Venture Science

Integrative Family Medicine Fellowship

The Integrative Medicine Foundation

International Consciousness Research Laboratories Grants/Theater grants & scholarships

International Maharishi AyurVeda Foundation for Health Professionals

Iona Stichting

ITP Sofia Foundation

The Jacka Foundation of Natural Therapies

The James Randi Educational Foundation

James S. Bower Foundation

James S. McDonnell Foundation

John Björkhem’s memorial fund

John D. and Catherine T. MacArthur Foundation 

John Sonckin Koti-säätiö

The John Templeton Foundation

Jonang Foundation

Joseph Campbell Foundation

J.V Trust

Kairos Foundation

Kalevalainen kansanparannus-säätiö

Kalliopeia Foundation

Kare Käyhkön säätiö

Kari Beem Research Foundation

Karl und Veronica Carstens-Stiftung

Ken Klein special memorial fund

The Kern Foundation

The KEY Foundation for Brain-Mind Research

Khyentse Foundation

Kirkon tutkimuskeskuksen apurahat

Koestler Parapsychology Unit (edeltäjä Koestler Foundation)

Kulmakoulusäätiö

Kulttuurisäätiö Hermes

Lapsi ja Luonto Säätiö

LECOM Health Integrative Medicine Fellowship

Leverhulme Trust

Life after Life Institute grants

The Lifeboat Foundation

Lifebridge Foundation

Life Chiropractic College West scholarships

The Life Energy Foundation

Life Sciences Research Foundation

Life University scholarship

The Lovell Foundation

Lucas Brothers Foundation

The Lyn Buchanan Grant

MAHLE Stiftung

Marianne Oberg Foundation for Spiritual Art

The Massage Therapy Foundation grants and contests

MAYDAY Fund

Mayo Foundation for Medical Education and Research

Medical Acupuncture Research Foundation Grant

Menninger Foundation

Mental Insight Foundation

Metanexus Institute & Metanexus Foundation

Metropolitan State University of Denver Integrative Healthcare Scholarships and Awards

Metsätähtisäätiö

Mia Terese Jansson säätiö

Midwest College of Oriental Medicine scholarships

MIND Foundation

Mind & Life Institute Service Award

Mind Science Foundation

The Mindful Trust Research Awards

Miraglo Foundation

Montague and Veronica Keen Foundation

Motoyoma-Bentov Fund Research Fellowship (related to Inamori Foundation)

NASPA Outstanding Spiritual Initiative Award

The National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) grants

National Lottery grants

National University of Health Sciences scholarships

National University of Natural Medicine scholarships

New Mexico Chiropractic Association scholarship

New Thinking Allowed Foundation

New York Chiropractic College scholarship

NIAS-Mani Bhaumik Research Fellowships

De Nieuwe Vaart Foundation 

Nils Mustelinin rahasto

NOK Foundation

NORENCE

Nour Foundation

Northwestern Health Sciences University diversity Scholarship

The Ohio State University Family Medicine Fellowship

ONE Research Foundation

Optimal Health and Prevention Research Foundation

The Osher Center Clinical Fellowship for Integrative Medicine

Osher Center For Integrative Medicine fellowships

The Osher Center for Integrative Medicine Post-Doctoral Fellowship

Oxford Mindfulness Foundation

Palmer College Scholarships

Parapsychological Association Research Endowment

Parapsykologian Säätiö

Pehr August ja Saga Steniuksen rahasto

Perrott-Warrick rahasto

Perttu Häkkisen säätiö

Petra Foundation – Petra Flanders stiftelse för integrerad vård

Philip Hefner Fund

Philippine Institute of Traditional and Alternative Health Care research grants

The Pilates Alliance Australasia research grant

PM Yoga Awards

Pohjoismainen Homeopaattiyhdistys

The Pranic Healing Research Institute grants

Prince of Liechtenstein Hans-Adam II

The Psychical Research Archives Endowment Fund, Manitoban yliopisto

Psychical Research Foundation

The Psyres Fund

Päivilän sanktuarin säätiö

René Warcollier Prize

Research Degree Studentship, Northamptonin yliopisto

Research Fund of Society for Psychical Research

Research Grants for the Critical Study of Astrology

Richard Hodgson Memorial Fund (Hodgsonin muistorahasto), Harvardin yliopisto

The Rippel Foundation

Ristola-Säätiö

Robert P. Balles Prize

The Roothbert Fund Scholarships

Roy A. Hunt Foundation 

Rudolf Steiner Foundation

Salva Foundation

Samueli foundation

The Sampson Foundation

Santa Rosa Integrative Family Medicine Fellowship

The Sarah Estep Research Fund

The Scheidel Foundation

Sik Sik Yuen

The Simms/Mann Family Foundations

Singapore Ministry of Health, The Traditional Chinese Medicine Research Grant

Spirit Awakening Foundation

Stamford Health Integrative Medicine Fellowship Program

Saybrook Global Grants

Saybrook University Scholarships for graduate students

Schweisfurth Stiftung

Science Applications International Corporation

The Science of Mind Foundation

Shao Family Charitable Trust

Sheng Yen Education Foundation

Similia-palkinto, Suomen Homeopaatit stipendit

SIRENE-verkoston avustukset

Sisäisen Valon Säätiö

Smith – J.A Battles Fund, Clarkin yliopisto

Sofia University Scholarships

Society of Homeopaths awards

Society for Scientific Exploration Aspiring Explorers Program

The Society for Shamanic Practice Eagle Feather Award

Sound Healing Research Foundation

Source Research Foundation

Southern California University Health Sciences scholarships

Southwest Acupuncture College scholarships

The Spanda Foundation

Spiritual Truth Foundation

Stanislav and Christina Grof Foundation

Stichting het Wereldhart

Stichting Parapsychologisch Instituut

Stiftelsen för Antroposofiskt arbete i Svenskfinland

Stiftelsen Nordenskjöldska Swedenborgsfonden

Stiftung Bewusstseinswissenschaften

Suomalaisen Kuolemantutkimuksen Seuran gradupalkinto

Survival Fund of Society for Psychical Research

Swami Kuvalayananda Scholarship Awards and Travel Grants

Swedish Family Medicine Residency fellowship

Die Susan Bach Stiftung Zürich

Sähköyliherkkyyssäätiö

Tang Foundation for the Research of Traditional Chinese Medicine

Tate Fund & Myers Memorial Award, Society for Psychical Research

Temenos-palkinto

Texas Chiropractic College scholarships

Theine Foundation

Theosophy Fund

Thomas Glendenning Hamilton Research Grant

Thomas Welton Stanford Fellowship for psychical research & Coover Fund, Standordin yliopisto

Thornett award for promotion of reason

Tiederahasto

Tieteellinen Hypnoosi ry:n stipendit

Transformational School of Homeopathy

Trivedi Foundation

Troland Research Awards

Trudy McAlister Foundation

The Trust for the Meditation Process

Tsadra Foundation

University of Michigan Integrative Medicine Fellowship

University of North Carolina Postdoctoral Research Fellowship in Complementary and Integrative Medicine

University of Texas Medical Branch Integrative and Behavioral Medicine Fellowship

University of Utah Postdoctoral Fellow in Biobehavioral Clinical Research on Mindfulness

University of Western States scholarships

University of Wisconsin Academic Integrative Health Fellowship

Urania Trust

Valola -säätiö

Varela Grants

Via-Akatemian säätiö / E. Matilaisen ja M. Salosen juhlasahasto

Virginia University of Integrative Medicine Scholarships, Fellowships & Grants

Waldorf University scholarships

Walker Family Foundation

Weil Foundation Grants

Werner Erhard Foundation 

Wesley N. Gray Trust

The Westreich Foundation

Wholeness Fund

William G. Roll Scholarship Fund for Education in Parapsychology

William James Prize

William S. Boyd Scholarship

Woima-Säätiö

Women and Wisdom Foundation

World Health Organization

Yoga Science Foundation

Yo San University Scholarships

 

0