Toimikunnat

Rajatiedon Yhteistyö ry:n toimikunnat

Eettinen- ja yhteistyötoimikunta

Toimikunnan tehtäviin lukeutuvat julkaistavien tekstien tarkistaminen, yhdistyksen eettisten linjausten valmistelu ja esittäminen hallituksen hyväksyttäväksi sekä yhteistyön edistäminen sidosryhmien välillä. Toimintamuotona on kokoontua tarvittaessa, aiemmin 2-3 vuoden välein.

Studiotoimikunta

Toimikunnassa suunnitellaan ja toteutetaan yhdistyksen päivittäinen toiminta, jonka keskuksena toimii StudioRajatieto. Toimikunnan erikoisalaa ovat StudioRajatiedon rahaliikenteen hoitaminen ja myynti, toimitilojen kunnossapito, yhdistyksen toimistonhoito ja tilavuokraukset. Tyypillisesti keskustoimikunta koostuu puheenjohtajasta, kirjanpitäjästä ja palkanmaksajasta, toimistotyöntekijästä sekä työharjoittelijasta tai harjoittelijoista ja vapaaehtoistyöntekijöistä. Toimintaa koordinoidaan yhdistyksen toimistolta ja etänä.

Myynti- ja markkinointitoimikunta

Toimikunnan tehtävät ovat mm. yhdistyksen toiminnan markkinointi, yhdistyksen julkaisujen ja kirjallisen materiaalin kokonaisilmeen tarkastaminen ja yhtenäistäminen, palvelujen perusilmeen laatiminen, sopivien myyntituotteiden ja uusien tiedonjakamismuotojen kehittäminen sekä Hengen ja Tiedon messujen somistamiseen liittyvät tehtävät. Toimikunnan vetäjänä toimii Anita Suvanto, Ääretön-lehden vastaavana toimittajana toimii Anni Kultajoki.

Tietotekniikka- ja verkkokauppatoimikunta

Toimikunnan tehtävänä ovat verkkokaupan ylläpito, verkkosivujen kehittäminen sekä suunnittelu, tietoteknisten laitteiden ja palveluiden hoitaminen, aineiston valmistaminen verkkosivuille yhteistyössä myynti- ja markkinointipuolen kanssa sekä verkkokaupan tekninen tuki. Vetäjänä toimii Jani Lassila.

Messutoimikunta

Tehtävät mm. Hengen ja Tiedon messujen valmistelu, järjestettävien ohjelmien laatiminen ja messujen toteuttaminen. Messutoimikunnan juoksevia asioita hoitaa messutoimisto. Puheenjohtajana toimii Anni Kultajoki.

Kirjastotoimikunta

Toimikunta vastaa lainaustoiminnan kehittämisestä, hankintaehdotusten käsittelystä, aineistokokoelmien täydentämisestä, kirjalahjoitusten ja -hankintojen luokittelusta ja järjestelämisestä sekä Rajatiedon erikoiskirjaston toiminnan ja tapahtumien suunnittelusta. Vetäjänä toimii kirjastosihteeri Jani Lassila.

RAP-toimikunta

Tehtävät mm. Rajatiedon Auttavan Puhelimen päivystystoiminnan ja tarvittaessa soittajien henkilökohtaisten tapaamisten järjestely, päivystäjien koulutus ja työnohjaus, keskusteluryhmien järjestäminen ja internetissä kysymys-vastaus -palstan sisällöntuotanto. Vetäjänä toimii Seppo Laaksonen.

Stipendi- ja tutkimustoimikunta

Tehtävät mm. stipendihakemusten käsittely ja esitteleminen hallitukselle, myönnettyjen stipendivarojen käytön jälkiseuranta. Vetäjä Ari-Pekka Hyrkäs.


Jäsenillä on mahdollisuus osallistua vapaasti useimpien toimikuntien kokouksiin.