Toimikunnat

Rajatiedon Yhteistyö ry:n toimikunnat

Eettinen- ja yhteistyötoimikunta

Tehtävät mm. julkaistavien tekstien tarkistaminen ja yhdistyksen eettisten linjausten esittäminen hallituksen hyväksyttäväksi. Toimintamuotona on kokoontua tarvittaessa, 2-3 vuoden välein.

Keskustoimikunta

Keskustoimikunnassa suunnitellaan ja toteutetaan yhdistyksen päivittäinen toiminta, jonka keskuksena toimii StudioRajatieto. Toimikunnan erikoisalaa ovat päivittäiset raha-asiat ja myynti, toimistonhoito sekä ATK-asiat ja verkkosivujen ylläpito. Tyypillisesti keskustoimikunta koostuu puheenjohtajasta, kirjanpitäjästä ja palkanmaksajasta, toimistotyöntekijästä sekä työharjoittelijasta tai harjoittelijoista.

Myynti- ja markkinointitoimikunta

Tehtävät mm. yhdistyksen toiminnan markkinointi, yhdistyksen kaikkien julkaisujen ja kirjallisen materiaalin kokonaisilmeen suunnittelu ja yhtenäistäminen, palvelujen perusilmeen laatiminen, sopivien myyntituotteiden ja uusien tiedonjakamismuotojen kehittäminen sekä messujen Hengen ja Tiedon somistamiseen liittyvät tehtävät. Toimikunnan vetäjänä toimii Pauli Liikala.

Verkkokauppatoimikunta

Tehtävänä on verkkokaupan ylläpito, verkkosivujen kehittäminen sekä suunnittelu, aineiston valmistaminen verkkosivuille ja verkkokauppaan sekä verkkokaupan tekninen tuki. Vetäjänä toimii Jani Lassila.

Messutoimikunta

Tehtävät mm. Hengen ja Tiedon messujen valmistelu, järjestettävien ohjelmien laatiminen ja messujen toteuttaminen. Puheenjohtajana toimii Anni Kultajoki.

Kirjastotoimikunta

Toimikunta vastaa kirjallisuuden hankinnasta, kirjalahjoitusten järjestelystä sekä Rajatiedon erikoiskirjaston toiminnan suunnittelusta. Vetäjänä toimii kirjastosihteeri Jani Lassila.

RAP-toimikunta

Tehtävät mm. Rajatiedon Auttavan Puhelimen päivystystoiminnan ja tarvittaessa soittajien henkilökohtaisten tapaamisten järjestely, päivystäjien koulutus ja työnohjaus, keskusteluryhmien järjestäminen ja internetissä kysymys-vastaus -palstan sisällöntuotanto. Vetäjänä toimii Seppo Laaksonen.

Stipendi- ja tutkimustoimikunta

Tehtävät mm. stipendihakemusten esitteleminen hallitukselle, myönnettyjen stipendivarojen käytön jälkiseuranta. Vetäjä Ari-Pekka Hyrkäs.

Työvaliokunta

Tehtävät mm. hallituksen ja sääntömääräisten kokousten valmistelu, budjetin laatiminen ja seuranta, toimintasuunnitelman ja -kertomuksen laatiminen, hankinnoista päättäminen hallituksen myöntämissä puitteissa, toimintatuen hankkiminen.