Orgonisaatio

Orgonisaation tarkoituksena on muistuttaa elämän tärkeistä perusasioista ja osoittaa nykyelävälle, että ratkaisut kaikkiin maailman ongelmiin ovat hoidettavissa kuntoon jos niin haluamme. Sen perustaja Jukka Juntunen valmistaa orgoniitteja, joita käytetään kodin ja minkä tahansa ympäristön tai ihmisen energiakentän ja luonnon yleisen energiaverkoston parantamiseen.

Voit ostaa orgon-laitteita ja orgon-generaattoreita messuilla ja muissa tapahtumissa – kodin, yksilön ja ympäristön energian harmonisointiin sekä yleiseen energisoimiseen.

  • Orgoniittina tunnetut orgon-laitteet virrattavat kauttaan tilassa olevaa energiaa/orgoonia/chi´tä/pranaa ja palauttavat häiriötilaisia energiavirtauksia takaisin luonnolliseen harmoniseen muotoon.
    Ne siis harmonisoivat ympäristönsä yleistä energiaverkostoa ja muuntavat esim. erilaisten luonnon kenttiä ja energiaverkostoa häiritsevien säteilylähteiden (esim. ydinvoimalat, kännykkämastot, muu langaton viestintä ja voimakkaat sähkölinjat jne.) aiheuttamia, epäharmonisessa muodossa olevia energivirtauksia luonnolliseen harmoniseen muotoon ja kerryttävät samalla ympärilleen harmonisen energian kenttää.


Wilhelm Reich kuvasi nimeämäänsä orgon elämänenergiaa näin:

Alkuperäinen kosminen energia; universaalisti läsnä ja demonstroitavissa visuaalisesti,
lämpötilallisesti, elektroskooppisesti ja Geiger-Muller -mittareiden avulla. Elävässä
organismissa: biologinen energia. Reich `löysi´ ja nimesi orgonin vuosien 1936 ja 1940
välillä; Dr. Wilhelm Reichin kirjasta Cosmic Superimposition.

Visuaalisesta ilmentymästä esimerkkinä on sininen valo, jota orgon-akkumulaattorin sisään laitetut vakuumiputket alkoivat hohtaa. Tätä ilmiötä on käsitelty mm. Wilhelm Reich – Mans Right to know-dokumentissa. Samainen sininen valo näkyy hyvin lyhyinä väläyksinä omassa videossani vuosien takaa. Videossa irroitan tekemiäni energisointialustoja lasisista muoteista, joita lattiaa vasten iskiessäni, sillä hetkellä kun alusta irtoaa, käy alustan ja muotin välissä hetkellisesti ilmeisen kova alipaine, ja pimeässä tuo väläys – energian visuaalinen ilmentymä on nähtävissä sinisenä valona. Samaten, joskus voi nähdä vuorten välissä olevan vehreän laakson yllä olevan ilman omaavan selkeästi sinistä sävyä… ymmärtääkseni tuossa on kyse samaisesta energian visuaalisesta ilmentymästä.

Mihin tai miten orgon-laitteita käytetään?

Orgoniittia voi käyttää ympäristön tai kodin ja minkä tahansa paikan tai ihmisen energiakentän ja luonnon yleisen energiaverkoston parantamiseen – yleiseen tilan energian harmonisointiin tai energisointitarkoituksissa esim veden tai ruoan bioenergiakentän vahvistamiseen.

Yleisesti voidaan todeta, että suuremmalla orgon-generaattorilla on yleensä laajempi kenttä eli kentän laajuuteen ja voimakkuuteen vaikuttaa laitteen koko ja orgoniittimassan kerrosrakenteen tiheys, laitteen ytimessä olevan kvartsin koko ja laatu sekä lisäksi laitteita voidaan voimistaa myös erilaisten yleensä kuparisten spiraaleiden eli energian virtausta voimistavien käämien avulla. Esim ympäröidessä koti tai jokin muu alue orgon-laitteilla, nämä yksittäiset laitteet toimivat myös yhteydessä toisiinsa, yhteistä alueella vallitsevaa harmonisoivaa kenttää voimistaen. Laitteen sijoittaminen tilassa oikeaan kohtaan voi myös tehostaa laitteen vaikutusta laajemmalle alueelle – ollessaan maan energiaverkon linjojen risteyskohdassa, laitteen vaikutusalue tai sen kentän intensiivisyys laitteen lähialueella on laajempi/vahvempi.

Laitteen kauttansa virrattama energian pyörreliikkeinen virtaus on mahdollista kohdistaa ihmisen huomiota ja energianohjauskykyä käyttämällä miten suureen tai pieneen asiaan tahansa tai miten vain lähelle tai kauas. Energian virtaus on myös mahdollista ladata millä intentiolla tahansa – ottaen tietysti huomioon intention laadun merkityksen siinä, onko intentio linjassa energian luonnollisen ja harmonisen virtauksen luonnollisen toiminnan kanssa. Orgon-laite on käytännössä paketti osasia, jonka kohdalla olosuhteet ovat omiaan sille, että maan energiaverkostossa voi laitteen sijainnissa syntyä energian pyörremäinen harmoninen virtaus. Näin ollen, laitteiden kauttansa virrattama energia on yleisesti ottaen, elämänmyönteistä, kuten luonnon toiminta yleensäkin.

Laitteilla on tuhansia levittäjiä ympäri maapalloa ja ainakin Suomessa ”orgonisaatio” on epävirallinen yksittäisistä ihmisistä koostuva ruohonjuuritasolla toimiva porukka ihmisiä, jotka itsenäisesti hoitavat ympäristöä levittämällä orgon-generaattoreita esimerkiksi kännykkämastoille ja muilla paikoille, joilla on runsaasti epäharmonisessa muodossa olevaa energiaa. Näin voidaan parantaa käytännön tasolla Maan luonnollista energian verkostoa, joka on paikoittain vakavasti häiriintynyt ihmisen aikaansaannosten takia. Orgonisaation merkitys on kiteytynyt ja muotoutunut tarkoittamaan ihmisistä riippumatonta, energian yleistä pyrkimystä harmoniseen tilaan – ja yleistä kaikkialla luonnossa ilmentyvää korkeampaa älyä ja tietoista parantamiseen ja asioiden järjelliseen kehitykseen keskittyvää luonnonvoimaa.

Tärkeää näistä laitteista kiinnostuneella on kuitenkin tiedostaa, että laitteet ovat kokeellisia ja varsinaista tieteellistä tutkimusta kaivataan kaikkia laitteiden ominaisuuksia, kuten myös orgon-energiaa yleisesti koskien huomattavasti lisää.

Kaikki väitteet laitteiden toiminnasta ja “tehosta” energian harmonisointivälineinä ovat edelleen, vaikkakin käytännön kokemuksen ja jo tehdyn tutkimuksen valossa varsin vahvasti perusteltuja, mutta epävirallisia.

Virtuaalinen infopiste

Hengen ja Tiedon messut järjestetään 15.-16. lokakuuta 2022 Helsingin Suomalaisella Yhteiskoululla (Isonnevantie 8, Hki). Messut järjestää Rajatiedon Yhteistyö ry. Jos messut eivät ole ennalta tutut, alla olevista linkeistä löydät kattavasti tietoja Rajatiedon Yhteistyöstä, messutapahtumastamme sekä muusta toiminnastamme. Tämä virtuaalinen infopiste on osa näytteilleasettajagalleriaksi nimettyä kokonaisuutta, jonka avulla vieraamme voivat tutkia helposti vuoden 2022 messuosastojen tarjontaa ja löytää etsimänsä. Myös virtuaaliset näytteilleasettajat ovat tervetulleita mukaan, yhdessä voimme olla mukana luomassa monipuolisinta ja kattavinta hakemistoa rajatiedon alueen toiminnasta!

Alempaa voit lukea tietoja ja ohjeita, joita virtuaalinen infopisteemme tarjoaa Sinulle voidaksesi hyödyntää näytteilleasettajagalleriaa messuosastojen tarjonnan tutkimiseen tai muokataksesi oman messuosastosi sivua. Voit tutustua tältä sivulta myös rajatietoa koskeviin asiasanoihin. Näytteilleasettajaksi ilmoittautumisesta ja näytteilleasettajagalleriaan liittymisestä löytyy lisätietoja toisaalta verkkosivuiltamme. Asiakaspalvelun saat kiinni messutoimistosta.

Mikä on näytteilleasettajagalleria?

Hengen ja Tiedon messujen näytteilleasettajagalleria pyrkii kokoamaan yhteen helppohakuiseen muotoon rajatiedon alueen toimijoita, koskipa esittely fyysisillä messuilla edustettuna olevaa toimintaa tai pelkästään näytteilleasettajagalleriassa esillä olevaa virtuaalista näytteilleasettajaa. Muiden messujulkaisujen tavoin se on avoimesti luettavissa ympäri vuoden. Messuosastojen sivut sisältävät ainutlaatuisen monipuolista ja kattavaa tietoa alan toimijoista, yhtenä inspiraation lähteenä sivujen rakentamisessa ovat toimineet vuosina 1983-2002 julkaistut legendaariset messuoppaat. Jos olet näytteilleasettaja, alempaa sivulta löydät ohjeet oman messuosaston sivuun liittyen.

Jokaisen messuosaston sivut sisältävät näytteilleasettajan nimen tai nimet (myös mahdolliset lyhenteet) sekä kuvauksen messuosastoon liittyvästä toiminnasta ja tarjonnasta. Kuvaus voi olla verrattain lyhyt tiivistelmä tai laajempi kattaus tietoa näytteilleasettajasta ja kuvauksessa voi olla tekstin lisäksi näytteilleasettajan valitsemaa kuvitusta, videoita, tekstilaatikoita, painikkeita ja muita elementtejä messuosastolle ominaisella tavalla järjestettynä. Monilla messuosastoilla on myös näkyvillä taustatietoja kuten aukioloajat, yhteyshenkilö, postiosoite, puhelinnumero(t), sähköpostiosoite, julkaisuja sekä kattojärjestö tai muu yhteistyöelin. Messuosaston linkit sisältävät usein verkkosivujen ja mahdollisen verkkokaupan lisäksi näytteilleasettajan sosiaalisen median sivuja.

Jokaiselta messuosaston sivulta löydät lisäksi vaihtelevassa määrin erilaisia tägejä, jotka helpottavat aineiston hakua. Tägiä klikkaamalla pääset luetteloon, jossa näet kaikki näytteilleasettajat, jotka on merkitty kyseisellä tägillä. Jokaisten tägien pääsivulta pääset tarkastelemaan kaikkia kyseistä asiaa koskevaa tägiä. Yhtenä täginä sivuilla ovat esimerkiksi perustamisvuodet eli näytteilleasettajan messuosaston sivuilla olevaa perustamisvuotta klikkaamalla pääset sivulle, josta näet kaikki samana vuonna perustetut näytteilleasettajat (jotka ovat ilmoittaneet tämän perustamisvuoden) – perustamisvuosien pääsivulta saat näkyville luettelon, josta voit klikata mitä tahansa käytössä olevaa perustamisvuotta.

Tärkeimmät tägit ovat messuosaston tarjontaa kuvaavia ja määrittäviä asiasanoja, joiden määrä vaihtelee noin kymmenen ja sadan välillä toiminnan laajuudesta riippuen. Lisäksi messuosastoja voi tarkastella järjestettynä kielitaidon/asiointikielien, toimialueen tai eri toimialojen mukaan. Messupaikalla palvelevia näytteilleasettajia voi hakea myös messuosaston numeron tai tunnuksen perusteella tai mahdollisen ohjelmanumeron esitystilan perusteella.

Rajatiedon Yhteistyö ry voi luoda messuosastoista erilaisia luetteloita, jotka ovat esimerkiksi aakkosellisessa järjestyksessä nimen, tietyn hakutermin tai muun kuvailutiedon alkukirjaimen mukaan. Luettelot voivat sisältää saman näytteilleasettajan tiedot myös useampaan kertaan, jos siinä ovat mukana myös kyseisen kuvailutiedon vaihtoehtoiset kirjoitusasut.

Kuvailuissa esiintyviä sanoja voi hakea kätevästi vapaamuotoisilla hakutermeillä sivustomme hakuominaisuutta käyttämällä. Sisältöjen esittämisessä käytettäviä hierarkisia rakenteita, hakuominaisuuksia, hakutermejä sekä yhteenvetosivuja hiotaan ja kehitetään kaiken aikaa. Aineiston esitystavoissa pyritään huomioimaan tasapuolisesti asiakkaidemme tarpeet, helppokäyttöisyys ja saavutettavuus.

Opastus messuosastojen hakemiseen

Haun käyttäminen messuosastojen esimiseen: Hakulaatikon löydät sivun otsikkopalkista (ylävalikon alapuolelta) jos käytät sivuja tietokoneella ja mikäli haluat käyttää messuosastoja leipätekstin lisäksi asiasanat, toimialan tai toimialat, messuosaston numeron tai tunnuksen, mahdollisen esityspaikan messulla, perustamisvuoden tai -vuodet sekä kielitaidon, joita klikkaamalla pääsee tarkastelemaan hakemistoa, jossa messuosastot ovat löydettävissä luokiteltuna käytettyjen asiasanojen, toimialojen, messuosaston sijainnin, mahdollisten ohjelmanumeroiden esityspaikkojen, perustamisvuoden sekä kielen perusteella (esim. toimialaa klikkaamalla pääsee sivulle, josta näkyvät muut saman toimialan ilmoittaneet messuosastot ja josta voi hakea muiden toimialojen messuosastoja). Lisäksi kuvaus voi sisältää kansikuvan, alaotsikon, aukioloajat, yhteyshenkilön, postiosoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, linkin verkkosivuille sekä sosiaalisen median sivuille, verkkokaupan linkin, kuvaustekstin loppuun liitettävän korostetun mainoslauseen, upotetun Youtube-videon, luettelon julkaisuista, kattojärjestön linkillä, suosituksia tai muita tärkeitä siteerauksia.

Ohjeet näytteilleasettajalle messuosaston kuvauksen täyttämiseen

Hengen ja Tiedon messujen näytteilleasettajagallerian sisältämät messuosastojen kuvaukset täydentävät fyysisten messujen tarjontaa. Messuosastojen sivut ovat huomattavasti laajempi kuin aiempi messulehdessä ja verkkosivuilla julkastu näytteilleasettajaluettelon kuvaus, vaikka jo aiemmin näytteilleasettajaluettelon tiedot saattoivat olla verkossa laajempia kuin messulehdessä. Vastaavanlaajuista ja -sisältöistä kuvausta käytettiin 1983-2002 julkaistussa legendaarisessa messuoppaassa.

Messuosaston kuvaus sisältää kuvauksen leipätekstin lisäksi asiasanat, toimialan tai toimialat, messuosaston numeron tai tunnuksen, mahdollisen esityspaikan messulla, perustamisvuoden tai -vuodet sekä kielitaidon, joita klikkaamalla pääsee tarkastelemaan hakemistoa, jossa messuosastot ovat löydettävissä luokiteltuna käytettyjen asiasanojen, toimialojen, messuosaston sijainnin, mahdollisten ohjelmanumeroiden esityspaikkojen, perustamisvuoden sekä kielen perusteella (esim. toimialaa klikkaamalla pääsee sivulle, josta näkyvät muut saman toimialan ilmoittaneet messuosastot ja josta voi hakea muiden toimialojen messuosastoja). Lisäksi kuvaus voi sisältää kansikuvan, alaotsikon, aukioloajat, yhteyshenkilön, postiosoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, linkin verkkosivuille sekä sosiaalisen median sivuille, verkkokaupan linkin, kuvaustekstin loppuun liitettävän korostetun mainoslauseen, upotetun Youtube-videon, luettelon julkaisuista, kattojärjestön linkillä, suosituksia tai muita tärkeitä siteerauksia.

Messuosaston kuvaukseen tulee lisäksi lyhyt tiivistelmä, joka julkaistaan kansikuvan kera verkkosivuillamme julkaistavien messuosastojen yhteenvetojen yhteydessä sekä Hengen ja Tiedon messujen messulehden näytteilleasettajaluettelossa. Kuvauksen alle on mahdollista saada myös postituslistalle liittymislomakkeen tai linkin sekä tiettyä tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua koskevan kampanjailmoituksen.

Näytteilleasettajagalleriaan on kehitteillä mahdollisuus muokata verkkokaupan käyttäjätunnusten avulla oman messuosaston sivun tietoja, jotka menevät ylläpidon hyväksyttäväksi ennen muutosten julkaisemista. Jotta messuosaston tiedot olisivat mahdollisimman helposti sitä tai senkaltaista tarjontaa etsivien asiakkaiden löydettävissä näytteilleasettajagalleriasta tehtävän tiedonhaun yhteydessä, on tärkeää että messuosaston kuvauksen tiedot ovat mahdollisimman kattavasti ja täsmällisesti. Kuvauksen tulee myös sisältää tiedot mahdollisella fyysisellä messuosastolla tapahtuvasta toiminnasta.

Otsikon ja kuvaustekstin luominen messuosastolle

Kuvauksen otsikko ja kuvausteksti sijaitsevat kehysten sisällä. Kehykset sisältävät kuvausta täydentäviä tietoja. Näyttelleasettajagallerian mobiiliversio on hieman toisenlainen kuin kannettavalle tai tabletille tarjottava näkymä.

Otsikon lisäksi messuosaston kuvaukseen voi liittää alaotsikon, joka on näkyvillä välittömästi otsikon alapuolella. Otsikko ja alaotsikko sisältävät linkin kotisivuille, jos verkkosivun osoite on ilmoitettu.

Yleiskuvauksen tekstit sijoittuvat messuosaston sivuilla välittömästi otsikon ja mahdollisen alaotsikon alapuolelle. Fonttien kokoa ja väriä, kuvauksen tekstien taustaa ja sijoitteluja sekä muuta ulkoasua on mahdollista editoida monipuolisesti. Yleiskuvauksen yhteyteen voi liittää kuvia ja videoita, taulukoita, listoja, lainauksia ja nostoja, tekstisarakkeita, painikkeita esim. someen ja upotettuja verkkojulkaisuja.

Esimerkkejä kuvaustekstin ulkoasun luomiseen

KUVAUKSEN ALKUUN KANNATTAA LIITTÄÄ LYHYT INGRESSITEKSTI VAHVENNETULLA FONTILLA, JOSTA ILMENEVÄT LYHYESTI TÄRKEIMMÄT TIEDOT
TYHJIEN ALUEIDEN VÄLTTÄMISEKSI ESITTELYTEKSTIN OLISI HYVÄ OLLA MUUTAMAA SANAA TAI LAUSETTA PIDEMPI – SITÄ KATTAVAMPI, MITÄ ENEMMÄN KUVAILUUN ON KÄYTETTY REUNAPALKISSA JULKAISTAVIA ASIASANOJA
MESSUOSASTON KUVAUKSESSA ON HYVÄ KÄYTTÄÄ KUVITUSTA, YKSINKERTAISIN TAPA ON LIITTÄÄ TEKSTIIN KOKOLEVEÄ KUVA
KUVAN MITTASUHTEET ON TÄRKEÄ ASETTAA OIKEIN, JOTTA SE ASETTUU HYVIN HALUTTUUN KOHTAAN NIIN KANNETTAVALLA KUIN MOBIILINÄKYMÄSSÄ – HELPOIMPIA OVAT TÄLTÄ KANNALTA LEVEÄT KUVAT KUTEN BANNERIT
TOINEN TAPA KÄYTTÄÄ KUVAUKSEN YHTEYDESSÄ KUVITUSTA ON LIITTÄÄ KUVASARAKE TEKSTIN TAI TEKSTIN OSAN (ESIM. INGRESSIN) RINNALLE- HUOMAATHAN ETTÄ RESPONSIIVISESSA MOBIILINÄKYMÄSSÄ SARAKKEET NÄKYVÄT PERÄKKÄIN
VOIT KÄYTTÄÄ KUVASARAKKEITA ESIMERKIKSI PIKKUMAINOKSIIN
KUVITUKSENA VOI KÄYTTÄÄ MYÖS KUVAGALLERIAA ELI USEIDEN KUVIEN KOKOELMIA
VOIMME TARVITTAESSA LISÄTÄ MYÖS NÄKYMÄN VIDEOKANAVASTASI SIVUN YHTEYTEEN
TEKSTIN VOI MYÖS JAKAA SARAKKEISIIN JA TEKSTIN TAUSTALLE VOI LIITTÄÄ SIVUN TAUSTAVÄRISTÄ TOISEEN VÄRIIN LIUKUVAN TAUSTAVÄRIN (TAI EROTTUVAMMAN TAUSTAVÄRIN, JOS HALUAT TEHDÄ TEKSTISTÄ LAATIKON)
TEKSTIKAPPALEISTA JA SARAKKEISTA VOI TEHDÄ MYÖS LAATIKOITA KÄYTTÄMÄLLÄ JOKAISELLE SARAKKEELLE OMAA TAUSTAVÄRITYSTÄ (LIUKUVAA TAI YKSIVÄRISTÄ)
SARAKKEET SISÄLTÄVÄLLE KAPPALEELLE JA YKSITTÄISELLE SARAKKEELLE VOI LUODA SAMANAIKAISESTI ERILLISET TAUSTAT LIUKUVALLA TAI YKSIVÄRISELLÄ TAUSTAVÄRILLÄ
LEIPÄTEKSTIN YHTEYTEEN VOI LISÄTÄ MYÖS MYÖS TAULUKKOJA
VERKKOJULKAISUJEN UPOTTAMINEN SIVUNÄKYMÄÄN ON HELPPOA, OHJEITA SISÄLTÖJEN UPOTTAMISEEN LÖYTYY USEIMMILTA ALUSTOILTA
TEKSTIÄ VOI KOROSTAA MONIN TAVOIN, ERITYISESTI LUOMALLA SITEERAUKSIA JA NOSTOJA – JOS ASIASANAPALKISSA OLETUKSENA OLEVAT SOSIAALISEN MEDIAN PAINIKKEET EIVÄ RIITÄ, VOIT MYÖS LUODA KÄTEVÄSTI ERILLISIÄ PAINKKEITA TEKSTIOSION YHTEYTEEN
TEKSTIN LIITETTÄVIÄ KUVIA, KUVAGALLERIOITA, SARAKKEITA, KUVASARAKKEITA, PAINIKKEITA JA LAINAUKSIA LÖYDÄT VASEMMASTA LAIDASTA AVAUTUVASTA TYÖKALUPAKISTA SAATUASI VALTUUDET TEHDÄ SIVULLESI OMIA MUOKKAUKSIA

Yleisimpiä asiasanoja messuosastojen löytämiseen

elinkeinonharjoittajat
auttaminen
tiedotus
hoitomenetelmät
henkiset tapahtumat
kurssit
neuvonta
tuotteet
julkaisut
kirjallisuus
henkinen kasvu
henkisyys
Helsinki
luennot
energiahoidot
mietiskely
Kirjat
ajanvaraus
tulkinta
tietoisuus
selvänäkö
hyvinvointipalvelut
yritykset
parantajat
verkkokauppa
luennoitsijat
selvänäkijät
hyvinvointi
osakeyhtiöt
meediot
blogit
järjestöt
käsityöt
kirjailijat
puhelinpalvelut
chakrat
hyvinvointiyritykset
verkko-opetus
henkimaailma
kustantajat
energia (esoteria)
työpajat
käsintehdyt tuotteet
vähittäiskauppa
elämäntaito
tarot
terveys
voimaantuminen
kouluttajat
rentoutus

tallenteet
korut
rakkaus
kanavointi (spiritualismi)
itsehoito
Enkelit
kokoustilat
henkiset harjoitteet
henkioppaat
sielu
organisaatiot
itsetuntemus
reiki
luonnontuotteet
itsekasvatus
paranormaalit ilmiöt
taiteilijat
mielenrauha
luennat
Espoo
kivituotteet
uskonnollinen kirjallisuus
henkiset lahjat
tapahtumat
vaihtoehtolääkintä
taideteokset
esoterismi
karma
harmonia
henkinen tasapaino
elämänmuutokset
myymälät
rajatieto
luontaishoito
korkeampi tietoisuus
jooga
astrologia
videoblogit
holistinen terveys
Taide
aikakauslehdet
seanssit
ykseys
ennustukset
ennustuskortit
kivet
henget
tietoinen läsnäolo
henkiset lehdet
luonto