Vapaaehtoistyö yhdistyksessä

Työskentely Rajatiedon Yhteistyö ry:ssä

Rajatiedon Yhteistyö ry:n toiminta perustuu vapaaehtoistyölle. Yhdistystä ei olisi olemassa ilman yksittäisiä henkilöitä, jotka ovat valmiita tinkimään omasta vapaa-ajastaan. Yhdistyksessä toimitaan lähinnä vapaamuotoisissa toimikunnissa,  joita ovat messutoimikunta, kirjastotoimikunta, myynti- ja markkinointitoimikunta ja taloustoimikunta, kukin vastaten omasta tehtäväalueestaan. Lisäksi on erikseen vapaaehtoisvoimin toimiva Rajatiedon Auttava Puhelin.

Messutoimikunnan tehtäviin kuuluvat Hengen ja Tiedon messujen järjestämiseen liittyvä päätöksenteko ja käytännön asiat, kuten yhteydenpito esiintyjien ja näytteilleasettajien kanssa, messumateriaalin valmistelun koordinointi, messujen markkinointi sekä messuvapaaehtoisten rekrytointi. Kirjastotoimikunnan tehtäviin kuuluvat erikoiskirjastomme ylläpito ja luokittelu sekä aineiston digitointi. Yhdistyksen toimintaan voi osallistua olematta jäsen, kuulumatta hallitukseen tai edes toimikuntiin.

Kun rajatiedon asiat ovat jo jokin verran tuttuja, sinussa on tiimihenkeä ja halua oppia uutta, tahdot keskustella ja kuunnella, suvaitset näkemyseroja, olet valmis kantamaan voimavaroihisi sopivan määrän vastuuta ja työskentelemään pitkäjänteisesti, olet selkeästi yhteistyöyhdistyspuurtajan ideaalityyppiä. Palkka nostetaan elämän oppina, uusina ystävinä ja iloisena mielenä.

Työskentelymahdollisuudet yhdistyksessä eivät rajoitu vain vapaaehtoistoimintaan.

Toimintamuotoja ja uranäkymiä yhdistyksessä:
  • Vapaa-ajan toimintaan: StudioRajatiedon tiloissa järjestetään vapaaehtoisille ilta- ja viikonlopputoimintaa sekä satunnaisia isompia talkoita. Yhdistyksen ja Rajatiedon erikoiskirjaston asiakkaita palvellaan tiloissa päivisin. Vapaaehtoistyöstä voi sopia yhdistyksen kanssa tai käymällä yhdistyksen toimistolla. Talkoista tiedotetaan erikseen.
  • Hengen ja Tiedon messujen messuavustajaksi: Sisältää ruokailun ja ilmaisen pääsylipun messuille
  • Työkokeiluun yhdistyksen toimistolle: Toimistollamme on useita työttömän työnhakijan työllistymistä edistäviä mahdollisuuksia. Työkokeilusta on yksilöllisesti mahdollista sopia yhteistyössä TE-toimiston ja työnhakijan kanssa, lisätietoa tästä mahdollisuudesta saa yhdistyksen toimistolta sekä omalta työvoimavirkailijalta. Työkokeilun pituus on tyypillisesti 2-3 kuukautta, kuitenkin vähintään kuukauden ja enintään 6 kuukautta, ja sen ohessa on mahdollista tehdä keikka- tai osa-aikatyötä, jos sitä löytyy. Työkokeilusopimukseen kuuluu päiväraha ja vakuutukset sekä sopimuksenvaraisesti työmatkat ja puhelinkulut.
  • Palkkatukityö yhdistyksessä: Työkokeilijakson jälkeen yksi mahdollisuus on työllistyä palkkatukityöhön jos määrätyt tiukat ehdot täyttyvät. Yhdistyksellä on kokemusta palkkatuetun työn järjestämisestä. Palkkatukityön on tarkoitus johtaa pitkään työttömänä olleen henkilön pysyvämpään työllistymiseen, joko yhdistyksessä tai jollain muulla työnantajalla, tai ratkaisevasti edistää näitä työllistymismahdollisuuksia.

Tiedustele lisää toimikunnista ja osallistumismahdollisuuksista muissa yhdistyksen tehtävissä. Erityisesti toivomme Rajatiedon Yhteistyö ry:n jäsenten ja jäsenyhdistysten jäsenten osallistumista yhteisiin hankkeisiimme.