Rajatiedon Yhteistyö ry

Työskentely Rajatiedon Yhteistyö ry:ssä

Rajatiedon Yhteistyö ry:n toiminta perustuu vapaaehtoistyölle. Yhdistystä ei olisi olemassa ilman yksittäisiä henkilöitä, jotka ovat valmiita tinkimään omasta vapaa-ajastaan. Yhdistyksessä toimitaan lähinnä vapaamuotoisissa toimikunnissa, joita ovat messutoimikunta, kirjastotoimikunta, julkaisu- ja markkinointitoimikunta, tietotekniikka- ja verkkokauppatoimikunta, eettinen ja yhteistyötoimikunta, stipenditoimikunta sekä taloustoimikunta, kukin vastaten omasta tehtäväalueestaan. Lisäksi on erikseen vapaaehtoisvoimin toimiva Rajatiedon Auttava Puhelin.

Messutoimikunnan tehtäviin kuuluvat Hengen ja Tiedon messujen järjestämiseen liittyvä päätöksenteko ja käytännön asiat, kuten yhteydenpito esiintyjien ja näytteilleasettajien kanssa, messumateriaalin valmistelun koordinointi, messujen markkinointi sekä messuvapaaehtoisten rekrytointi. Kirjastotoimikunnan tehtäviin kuuluvat erikoiskirjastomme ylläpito ja luokittelu sekä aineiston digitointi. Yhdistyksen toimintaan voi osallistua olematta jäsen, kuulumatta hallitukseen tai edes toimikuntiin. Luottamustehtävät edellyttävät pääsääntöisesti yhdistyksen jäsenyyttä.

Kun rajatiedon asiat ovat jo jokin verran tuttuja, sinussa on tiimihenkeä ja halua oppia uutta, tahdot keskustella ja kuunnella, suvaitset näkemyseroja, olet valmis kantamaan voimavaroihisi sopivan määrän vastuuta ja työskentelemään pitkäjänteisesti, olet selkeästi yhteistyöyhdistyspuurtajan ideaalityyppiä. Palkka nostetaan elämän oppina, uusina ystävinä ja iloisena mielenä.

Yhdistyksen ja sen toimikuntien toimintaan kuuluvien luottamustehtävien lisäksi yksittäisiä vapaaehtoisten tehtäviä yhdistyksessä ovat tapahtumakalenterin päivittäminen, esitteiden ja julisteiden jakaminen, kirjaston luetteloinnissa avustaminen, edustuksellisten valokuvien ottaminen, aineiston oikoluku, pienimuotoiset käännöstyöt, (pääasiassa sähköpostitse tapahtuva) kirjeenvaihto, videoassistentin tehtävät livelähetyksissä, postituslistan ja somen moderointi, asiakaspalvelutehtävissä sijaistaminen, tilojen siistiminen sekä tilaisuuksien tarjoilujen järjestäminen. Määrällisesti eniten vapaaehtoisia tarvitaan talkootyöhön Hengen ja Tiedon messuilla. Työskentelymahdollisuudet yhdistyksessä eivät rajoitu vain vapaaehtoistoimintaan.

Toimintamuotoja ja uranäkymiä yhdistyksessä:
  • Vapaa-ajan toimintaan: StudioRajatiedon tiloissa järjestetään vapaaehtoisille ilta- ja viikonlopputoimintaa sekä satunnaisia isompia talkoita. Yhdistyksen ja Rajatiedon erikoiskirjaston asiakkaita palvellaan tiloissa päivisin. Vapaaehtoistyöstä voi sopia yhdistyksen kanssa tai käymällä yhdistyksen toimistolla. Talkoista tiedotetaan erikseen.
  • Hengen ja Tiedon messujen messuavustajaksi: Sisältää ruokailun ja ilmaisen pääsylipun messuille
  • Työkokeiluun yhdistyksen toimitiloihin: Toimitiloissamme on useita työttömän työnhakijan työllistymistä edistäviä mahdollisuuksia, kirjastotyöstä tapahtuma-alan tehtäviin. Työkokeilusta on yksilöllisesti mahdollista sopia yhteistyössä TE-toimiston ja työnhakijan kanssa, lisätietoa tästä mahdollisuudesta saa yhdistyksen toimistolta sekä omalta työvoimavirkailijalta. Työkokeilun pituus on tyypillisesti 2-3 kuukautta, yleensä vähintään kolme kuukautta ja enintään 6 kuukautta. Työkokeilun ohessa on mahdollista tehdä keikka- tai osa-aikatyötä, jos sitä löytyy. Työkokeilusopimukseen kuuluvat päiväraha ja vakuutukset.
  • Palkkatukityö yhdistyksessä: Työkokeilijakson jälkeen yksi mahdollisuus on työllistyä palkkatukityöhön jos määrätyt ehdot täyttyvät. Yhdistyksellä on kokemusta palkkatuetun työn järjestämisestä. Palkkatukityön on tarkoitus johtaa pitkään työttömänä olleen henkilön pysyvämpään työllistymiseen, joko yhdistyksessä tai jollain muulla työnantajalla, tai ratkaisevasti edistää näitä työllistymismahdollisuuksia.

Tiedustele lisää toimikunnista ja osallistumismahdollisuuksista muissa yhdistyksen tehtävissä. Erityisesti toivomme Rajatiedon Yhteistyö ry:n jäsenten ja jäsenyhdistysten jäsenten osallistumista yhteisiin hankkeisiimme. Henkilötietojen käsittelystä voit lukea lisää tietosuojaselosteestamme. 

Rajatiedon Yhteistyö ry:n toiminta perustuu vapaaehtoistyölle. Yhdistystä ei olisi olemassa ilman yksittäisiä henkilöitä, jotka ovat valmiita tinkimään omasta vapaa-ajastaan. Yhdistyksessä toimitaan lähinnä vapaamuotoisissa toimikunnissa, joita ovat messutoimikunta, kirjastotoimikunta, julkaisu- ja markkinointitoimikunta, tietotekniikka- ja verkkokauppatoimikunta, eettinen ja yhteistyötoimikunta, stipenditoimikunta sekä taloustoimikunta, kukin vastaten omasta tehtäväalueestaan. Lisäksi on erikseen vapaaehtoisvoimin toimiva Rajatiedon Auttava Puhelin.

Messutoimikunnan tehtäviin kuuluvat Hengen ja Tiedon messujen järjestämiseen liittyvä päätöksenteko ja käytännön asiat, kuten yhteydenpito esiintyjien ja näytteilleasettajien kanssa, messumateriaalin valmistelun koordinointi, messujen markkinointi sekä messuvapaaehtoisten rekrytointi. Kirjastotoimikunnan tehtäviin kuuluvat erikoiskirjastomme ylläpito ja luokittelu sekä aineiston digitointi. Yhdistyksen toimintaan voi osallistua olematta jäsen, kuulumatta hallitukseen tai edes toimikuntiin. Luottamustehtävät edellyttävät pääsääntöisesti yhdistyksen jäsenyyttä.

Kun rajatiedon asiat ovat jo jokin verran tuttuja, sinussa on tiimihenkeä ja halua oppia uutta, tahdot keskustella ja kuunnella, suvaitset näkemyseroja, olet valmis kantamaan voimavaroihisi sopivan määrän vastuuta ja työskentelemään pitkäjänteisesti, olet selkeästi yhteistyöyhdistyspuurtajan ideaalityyppiä. Palkka nostetaan elämän oppina, uusina ystävinä ja iloisena mielenä.

Yhdistyksen ja sen toimikuntien toimintaan kuuluvien luottamustehtävien lisäksi yksittäisiä vapaaehtoisten tehtäviä yhdistyksessä ovat tapahtumakalenterin päivittäminen, esitteiden ja julisteiden jakaminen, kirjaston luetteloinnissa avustaminen, edustuksellisten valokuvien ottaminen, aineiston oikoluku, pienimuotoiset käännöstyöt, (pääasiassa sähköpostitse tapahtuva) kirjeenvaihto, videoassistentin tehtävät livelähetyksissä, postituslistan ja somen moderointi, asiakaspalvelutehtävissä sijaistaminen, tilojen siistiminen sekä tilaisuuksien tarjoilujen järjestäminen. Määrällisesti eniten vapaaehtoisia tarvitaan talkootyöhön Hengen ja Tiedon messuilla. Työskentelymahdollisuudet yhdistyksessä eivät rajoitu vain vapaaehtoistoimintaan.

Toimintamuotoja ja uranäkymiä yhdistyksessä:
  • Vapaa-ajan toimintaan: StudioRajatiedon tiloissa järjestetään vapaaehtoisille ilta- ja viikonlopputoimintaa sekä satunnaisia isompia talkoita. Yhdistyksen ja Rajatiedon erikoiskirjaston asiakkaita palvellaan tiloissa päivisin. Vapaaehtoistyöstä voi sopia yhdistyksen kanssa tai käymällä yhdistyksen toimistolla. Talkoista tiedotetaan erikseen.
  • Hengen ja Tiedon messujen messuavustajaksi: Sisältää ruokailun ja ilmaisen pääsylipun messuille
  • Työkokeiluun yhdistyksen toimitiloihin: Toimitiloissamme on useita työttömän työnhakijan työllistymistä edistäviä mahdollisuuksia, kirjastotyöstä tapahtuma-alan tehtäviin. Työkokeilusta on yksilöllisesti mahdollista sopia yhteistyössä TE-toimiston ja työnhakijan kanssa, lisätietoa tästä mahdollisuudesta saa yhdistyksen toimistolta sekä omalta työvoimavirkailijalta. Työkokeilun pituus on tyypillisesti 2-3 kuukautta, yleensä vähintään kolme kuukautta ja enintään 6 kuukautta. Työkokeilun ohessa on mahdollista tehdä keikka- tai osa-aikatyötä, jos sitä löytyy. Työkokeilusopimukseen kuuluvat päiväraha ja vakuutukset.
  • Palkkatukityö yhdistyksessä: Työkokeilijakson jälkeen yksi mahdollisuus on työllistyä palkkatukityöhön jos määrätyt ehdot täyttyvät. Yhdistyksellä on kokemusta palkkatuetun työn järjestämisestä. Palkkatukityön on tarkoitus johtaa pitkään työttömänä olleen henkilön pysyvämpään työllistymiseen, joko yhdistyksessä tai jollain muulla työnantajalla, tai ratkaisevasti edistää näitä työllistymismahdollisuuksia.

Tiedustele lisää toimikunnista ja osallistumismahdollisuuksista muissa yhdistyksen tehtävissä. Erityisesti toivomme Rajatiedon Yhteistyö ry:n jäsenten ja jäsenyhdistysten jäsenten osallistumista yhteisiin hankkeisiimme. Henkilötietojen käsittelystä voit lukea lisää tietosuojaselosteestamme. 

0