Julkaistu Jätä kommentti

Perhosvaikutus – Kuinka spiritualismin siivenisku muutti maailmaa – Tea Holm

perhosvaikutus-tea-holm-kirjaesittely

“Spiritualismi on uskomus, jonka mukaan ihmiset voivat olla yhteydessä henkimaailman kanssa. Se on oppi henkisyydestä sekä maailmanlaajuinen elämänkatsomus” – Tea Holm

Tänään kirjaesittelyssä on Tea Holmin teos Perhosvaikutus, joka on julkaistu vuonna 2019.

Elämän tarkoitus tai luonne on sielun ikuinen kehitys.

Tea Holm – Perhosvaikutus

Tea Holm on filosofian tohtori ja teologian maisteri uskontotieteestä ja systemaattisesta teologiasta. Tämä tietokirja käsittelee spiritualismia ja sen historiaa, sivuten teemoja kuten jatkosota, pakolaisuus, Suomen historia ja kummittelu. Samalla se on katsaus kirjoittajan äidinpuoleisen suvun historiaan spiritualismin historian kautta.

Kirjan punaisena lankana on kuolemanjälkeinen elämä, jonka salaisuutta monet maallikot ja tiedemiehet ovat yrittäneet saada selville sekä meidän aikanamme, että historian saatossa. Perhosvaikutuksessa Holm kirjoittaa spiritualismista paraspykologiaa, tietoisuutta sekä rajakokemuksia käsittelevän tutkimuksen näkökulmasta, mutta oman suvun kokemukset syventävät aiheen käsittelyä ja tuovat sen lähemmäksi lukijaa.

Tervetuloa lainamaan kirjoja Rajatiedon erikoiskirjastoon Helsingin Malminkartanoon.

Meiltä löydät kirjoja yli sadasta eri aihealueesta niin suomeksi kuin englanniksi.

Lisätietoja löydät verkkosivuiltamme osoitteesta rajatieto.fi

Tervetuloa!

Julkaistu Jätä kommentti

Maailma ja sen uusi kuva & Mysteereistä sydämen viisauteen – Seppo Ilkka

seppo-ilkka-maailma-ja-sen-uusi-kuva-kirjaesittely-rajatiedon-erikoiskirjasto

“Henkisyys ei olekaan sitä, että julistaudumme henkisiksi ihmisiksi tai harjoitamme joitakin henkisiksi sanottuja tekniikoita, vaan sitä, että vaikutuksemme maailmaan on eettisesti puhdas. Sellaisella henkisyydellä on valta ohjata maailma parempaan suuntaan. Kysymys ei ole siitä, olemmeko nousseet yhteiskunnassa päättäviin asemiin, vaan siitä, millaista henkistä ilmapiiriä luomme ja millaisen tahtotilan herätämme kohtaamissamme ihmisissä.”

Seppo Ilkka

Uusi mahtava kirja Seppo Ilkalta!

Tänään kirjaesittelyssä on Seppo Ilkan vuonna 2021 julkastu teos Maailma ja sen uusi kuva – Henkisyys ja tiede yhteistyössä.

Seppo Ilkka on filosofian lisensiaatti ja vapaa filosofi, joka on laajalti perehtynyt idän ja lännen henkisiin virtauksiin. Hän on tehnyt pitkän työuran opettajana yliopistomaailmassa. Henkisellä tiellä hän on ollut nuoruudestaan alkaen ja toiminut pitkään henkisen kasvun kouluttajana ja vapaana kirjoittajana.

Seppo Ilkan kirja Maailma ja sen uusi kuva on uuden ajan näkemys henkisestä ja tieteellisestä maailmankuvasta sekä ihmisen asemasta ja vaikutuksesta maailmassa. Mikä on ihmisen asema ajan ja olemassaolon kentässä aina universumin aikamittoihin ja universaaliin elämään asti? Teoksessa tarkastellaan henkisyyttä ja tiedettä niiden läheistä suhdetta kunnioittaen. Myös Maata, sen henkitasoja ja asemaa universumissa katsotaan uudessa valossa.

Maailmankuvien vastakkainasettelun sijasta osoitetaan tie, jolla ne saadaan kulkemaan aidosti käsi kädessä.

Huomiota kiinnitetään tapaan, jolla olemme juuri nyt siirtymässä uuteen historialliseen aikakauteen. Ihmisten toimintaa ja vastuuta Maan kansalaisina sekä erityisesti Suomen ja suomalaisten merkitystä maailmalle tarkastellaan uusista näkökulmista. Teos kutsuu lukijaa kriittiseen ajatteluun ja samalla elävään henkiseen näkemykseen. Henkisellä tiellä on keskeistä nähdä mikä on todellisuutta ja mikä kuvitelmaa.

Mysteereistä sydämen viisauteen – Seppo Ilkan teos vuodelta 2016

Seppo Ilkan vuonna 2016 julkaisema kirja; Mysteereistä sydämen viisauteen – Kohti arjen henkisyyttä avaa uusia näköaloja henkisen kehityksen haasteisiin ja karikoihin.  Kirja valottaa tuoreella tavalla egon ja sielun suhdetta ja tarjoaa välineitä henkisten suuntausten arviointiin. Teoksen keskeinen ajatus on karman ja armon läheinen yhteys. Vapautumalla menneisyyden painosta voimme luottaa nykyhetken voimaan ja oivaltaa totuuden. 

Henkinen kehitys tulee todeksi arjessa. Meille avautuu ajattelun vapaus, ilo ja pyhyys.

Nämä kaksi Seppo Ilkan mahtavaa teosta löydät Rajatien erikoiskirjastosta Helsingin Malminkartanosta osoitteesta Luutnantinpolku 7.

Meiltä löydät yli sadasta Henkeen ja tietoon liittyvästä aihealueesta kirjoja niin suomeksi kuin englanniksi.

Muista myös tilata Youtube kanavamme niin saat ensimmäisenä tiedon uusimmista kirjaesittely videoista!

Tervetuloa kirjastoon!

Tilaa kanavamme Youtubessa!