Rajatiedon Yhteistyö ry

Kirjaston ja julkaisuaineiston käyttösäännöt

Rajatiedon Yhteistyö ry (jäljempänä “yhdistys”) tarjoaa julkaisuaineistoja yleisön käyttöön verkkosivujen, siihen sisältyvän verkkokaupan, julkaisujen kuten Ääretön-lehden ja ylläpitämänsä kirjaston välityksellä, sekä tarjoaa edellisiin liittyviä palveluja. Kirjaston aineistokokoelmien ja julkaisujen sekä niitä koskevien palveluiden käyttöön sovelletaan näitä yleisiä käyttöehtoja jäljempänä kuvatulla tavalla (jatkossa “kirjaston ja julkaisuaineiston käyttösäännöt”). Käyttösääntöjen tekemisessä ja niiden toteuttamisessa on huomioitu soveltuvin osin laki yleisistä kirjastoista (1492/2016 2§, 6§, 12-13§, 15§), laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä (1433/2007, 1-9§) ja tekijänoikeuslaki (404/1961, 16a§). Kirjastotoiminnan tavoitteiden kannalta oleellisia ovat yhdistyksen säännöt ja keskeiset arvot sekä kirjastolaissa luetellut tavoitteet.

Tehdessäsi tilauksia tai liittyessäsi jäseneksi, tutustuthan ensi sijassa verkkokaupan sopimusehtoihin. Mikäli sinulla on kysymyksiä näihin käyttöehtoihin liittyen, ole hyvä ja ota yhteyttä yhdistykseen.

1. YLEISTÄ KIRJASTON JA JULKAISUAINEISTON KÄYTTÖSÄÄNNÖISTÄ
Rajatiedon erikoiskirjasto ja  verkkosivumme ovat kaikille avoimia, yksittäisten yhdistyksen julkaisujen ja kokoelmien sisällöt voivat kuitenkin olla tarkoitettuja rajatummalle yleisölle. Tietosisältöjä, julkaisuaineistoja, aineistokokoelmia ja niihin liittyviä palveluita voivat käyttää kaikki, jotka noudattavat näitä käyttösääntöjä. Olet osaltasi vastuussa julkaisuaineistojen sekä kirjaston välineiden, tilojen ja palveluiden tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Laitteiden käytössä opastetaan asiakasta tarvittaessa paikan päällä.

Rekisteröitymällä Rajatiedon erikoiskirjaston asiakkaaksi sekä käyttämällä, lainaamalla ja varaamalla kokoelmiin kuuluvia aineistoja tai kirjautumalla verkkokauppaamme, hyödyntämällä aineistojamme taikka muutoin käyttämällä verkkosivumme ja julkaisujemme sisältöjä sinun odotetaan niin ikään sitoutuneen noudattamaan tässä kuvailtuja käyttösääntöjä.

Yhdistys pidättää oikeuden muuttaa käyttöehtoja ilman etukäteistä ilmoitusta. Verkkokaupan tuotteiden ja palveluden käyttöehdot löytyvät kyseisen tuotteen tai palvelun kuvauksesta.

2. KÄYTTÖOIKEUDET JA -RAJOITUKSET
Rajatiedon erikoiskirjaston aineiston lainaaminen, varaaminen ja joissain tapauksissa myös tarkastelu edellyttää asiakkuuden tai oman asiakastilin avaamista. Yhdistyksen julkaiseman aineiston tarkastelu voi edellyttää aineiston tilaamista tai ostamista.

Sinulla voi olla samanaikaisesti korkeintaan 5 lainaa ja varausta kirjastosta. Kirjaston laina-aika on kahdesta viikosta kuukauteen (30 pv), ja lainan voi uusia kaksi kertaa. Lainaaminen on mahdollista myös yhdistyksen hyväksymällä valtuutuksella tai valtakirjalla, yhteisöasiakkaan puolesta lainauksia voivat tehdä lisäksi yhteisön nimenkirjoittajat. Lainat voi palauttaa asiakaspalveluun ja omalla vastuulla postiluukusta tai postipaketilla. Kirjaston aineistoja voi myös kaukolainata asiakkaille kotimaahan, ulkomaille kaukolainaus ei ole mahdollinen.

Kirjaston audiovisuaalinen aineiston lainaamista rajoitetaan (Kansallisen audiovisuaalisen instituutin hyväksymien) aineistokohtaisten ikärajojen puitteissa. Suosittua aineistoa ja kirjauutuuksia koskevia lainoja ei lähtökohtaisesti ole mahdollista uusia. Käsikirjaston aineistoa ei lainata kuin poikkeusluvalla, pääsääntöisesti tutkimuskäyttöön. Lehtien uusimpia numeroita ei lainata, muutoin lehtiä voi lainata kerrallaan enintään tapauskohtaisesti 5 numeroa tai 5 vuosikertaa. Sellaisia nimikkeitä ei kaukolainata, jotka löytyvät jostain asiakkaan lähiseudulla sijaitsevasta kirjastosta.

Asiakkaalla on oikeus vapaasti hakea ja selata aineistoa. Aineistokokoelmia ja yhdistyksen julkaisemaa sisältöä voi käyttää, ladata ja kopioida tai tulostaa vain henkilökohtaiseen käyttöön, ellei yhdistys toisin ilmoita tai anna siihen erikseen lupaa. Yhdistyksen toiminnasta, tuotteista tai palveluista tiedottamiseen tarkoitettu tietosisältö on kuitenkin vapaasti kopioitavissa ja jaettavissa ei-kaupalliseen käyttöön.  Julkaisemaamme sisältöä ei tule muuttaa tai muutoin käsitellä ilman yhdistyksen antamaa lupaa. Ulkopuolisten tarjoamilla sähköisillä aineistoilla voi olla omat käyttöehtonsa.

Yhdistys ei suorita korvauksia eikä palkkiota verkkosivujen käytöstä tai sivujen kautta jaetusta informaatiosta, mahdollisisesti sovittuja julkaisukorvauksia lukuun ottamatta. Tarjoamalla yhdistykselle aineistoa julkaistavaksi myönnät oikeuden käyttää, muokata, editoida ja rajata tätä aineistoa.

3. JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Kirjasto on järjestyslaissa tarkoitettu yleinen paikka ja kirjaston toiminnan häiritsemiseen sekä turvallisuuden vaarantamiseen sovelletaan sen aukioloaikoina järjestyslakia (612/2003). Kirjaston käyttäjä ei saa kirjastossa asioidessaan aiheuttaa häiriötä kirjaston muille käyttäjille eikä henkilökunnalle. Kirjaston palvelua tulee käyttää muita kunnioittaen ja mahdollisia hygienilinjauksia noudattaen. Kirjaston käytöstä johtuvat maksut tulee hoitaa ajallaan.

Kirjaston lainausoikeutta voidaan rajoittaa jos sinulla on maksamattomia maksuja vähintään 10 euroa tai sinulla on yli kuukauden myöhässä olevia palautettavia lainoja. Toistuva tai vakavaluontoinen käyttösääntöjen rikkominen voi johtaa asiakkuuden purkamiseen tai julkaisuaineistoa koskevan tilaus- ja ostomahdollisuuden rajoittamiseen. Kirjaston asiakkuuden purkaminen tarkoittaa lainausoikeuden pysyvää menettämistä. Voit myös menettää kirjaston käyttöoikeuden määräajaksi, jos huomautuksista huolimatta toistuvasti ja olennaisesti aiheutat häiriötä kirjaston toiminnalle tai vaarannat sen turvallisuutta tai aiheutat toiminnalle muuta vahinkoa.

4. ASIAKKUUDEN AVAAMINEN JA VOIMASSAOLO
Rajatiedon erikoiskirjaston asiakkuus avataan luomalla asiakkaalle käyttäjätili verkkokauppaamme, jota voi käyttää sähköpostilla ja henkilökohtaisella salasanalla. Kirjaston lainauspalveluita voi käyttää asiakastiliin kirjatuilla ajantasaisilla henkilötiedoilla, näyttämällä pyydettäessä voimassa olevaa kuvallista henkilötodistusta tai yhdistyksen luovuttamaa kirjastokorttia. Jos asiakkuus avataan kaukolainoja varten, kuvallisen henkilötodistuksen voi toimittaa myös skannattuna. Yhdistyksen julkaisujen tarkastelu voi joissain tapauksissa edellyttää tilauksen tekemisen tai tuotteen ostamisen lisäksi myös verkkokaupan asiakastilin avaamista, mikäli julkaisujen tarkastelu tapahtuu verkkokaupan avulla (tai jos asiakkaalle rekisteröidään käyttäjätili osana tilausta).

Kirjaston lainausoikeuden ja oman käyttäjätilin saat avattua verkkokaupan kautta tai paikan päällä, ilmoittamalla nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja Suomessa sijaitsevan osoitteesi. Voidaksesi lainata kirjaston aineistoa, sinun tulee ainakin ensimmäisellä lainauskerralla esittää kirjaston hyväksymä voimassaoleva kuvallinen henkilötodistus.

Alle 15-vuotiaan asiakkuus kirjastossa voidaan avata huoltajan tai muun täysivaltaisen vastuuhenkilön luvalla, joka sitoutuu vastaamaan tämän henkilön lainaamasta aineistosta sekä kirjaston muiden palvelujen, laitteiden ja tilojen käytöstä kunnes hän täyttää 18 vuotta.

Yhteisölle voidaan avata asiakkuus kirjastossa nimenkirjoittajan tai valtakirjalla muun edustajan toimesta, joka toimii yhteyshenkilönä koskien yhteisön lainaamaa aineistoa ja muun asiointia ja valvoo lainausoikeuden käyttöä. Yhteisön lainausoikeus on voimassa yhden kalenterivuoden ajan kerrallaan ja se voidaan uusia maksutta, jos vastuuhenkilö pysyy todistettavasti samana.

Kirjaston aineiston käytöstä vastaa henkilökohtaisesti se henkilö, jonka nimissä aineisto lainataan. Rekisteröidyn yhteisön lainausoikeudesta vastaa se yhteisö, jonka nimissä aineisto lainataan. Lainausoikeuden väärinkäytön estämiseksi voit pyytää, että lainatessasi kirjaston asiakaspalvelussa henkilökunta tarkistaa aina henkilöllisyyden. Yhteisöasiakkaan kohdalla lainaajan tulee pyydettäessä osoittaa, että hän on yhteisön nimenkirjoittaja tai oikeutettu lainaamaan aineistoa yhteisön valtuuttamana. Jos nimenkirjoittaja ei voi edustaa yhteisöä yksinään, hänellä tulee olla valtakirja tai muiden nimenkirjoittajien tulee olla tarvittaessa puhelimitse tavoitettavissa valtuutusta varten. Valtuutuksen tai valtakirjan yhteydessä tulee ilmoittaa, kuinka pitkään se on voimassa.

Asiakkaalle luovutetun kirjastokortin katoamisesta on syytä ilmoittaa väärinkäytösten välttämiseksi, jotta kadonnut kirjastokortti voidaan poistaa käytöstä. Mikäli asiakkaan käyttäjätilin tiedot tai siihen kytketty sähköpostiosoite joutuvat vääriin käsiin, asiakas voi vaihtaa itse tilin salasanan tai pyytää kirjaston henkilökuntaa päivittämään asiakkuuden päivittämällä käyttäjätilin salasanan tai sähköpostiosoitteen.

Kirjaston tai verkkokaupan asiakkuus on voimassa niin kauan kunnes se päätetään, asiakkuus purkautuu tai asiakkuutta koskevat määräaikaiset tilaukset päättyvät.

5. MAKSUT
Kirjaston asiakkuuden avaaminen, uusiminen ja päivittäminen on maksutonta yhdistyksen jäsenille. Jos et ole yhdistyksen jäsen, asiakkuuden avaaminen maksaa 5 euroa, sisältäen mahdollisen kirjastokortin. Muille kuin jäsenille kirjaston  asiakkuuden uusiminen ja päivittäminen maksavat niin ikään 5 euroa. Yhteisöille asiakkuuden avaaminen, päivittäminen tai uusiminen maksaa kuitenkin 10 euroa. Kaukolainoista peritään postituskulut sekä viiden euron käsittelymaksu. Omantunnon mukaan maksettava myöhästymismaksu on 1€/nimike/kuukausi. Varausten tekeminen on lähtökohtaisesti maksutonta, rahatarjoukset pyydetään laittamaan lahjoituskassaan. Noutamatta jääneistä varauksista voi maksaa omantunnon mukaan 1€/nide. Maksujen vapaaehtoisuudessa korostuu myös pyrkimys tasa-arvoon. Hinnat sisältävät alv:n 24%. Yhteystietojen päivittäminen on aina maksutonta.

Mikäli käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja ja tästä aiheutuu yhdistykselle (tai kolmannelle osapuolelle) vahinkoa, käyttäjä sitoutuu korvaamaan yhdistykselle tai vahinkoa kärsineelle osapuolelle sekä näiden työntekijöille ja edustajille aiheuttamansa vahingon ja menetykset.

Lainatessaan kirjaston aineistoa asiakas sitoutuu korvaamaan hävinneet nimikkeet sekä huolimattomuuden tai tahallisen toiminnan seurauksena vahingoittuneen aineiston. Kaksi kuukautta myöhässä olevat aineistot voidaan katsoa kadonneiksi. Kadonneen tai vahingoittuneen nimikkeen korvauksen suuruus määräytyy korvaavan nimikkeen ostohinnan mukaan, johon lisätään viiden euron käsittelymaksu.

Yhdistys voi lähettää sähköpostitse maksumuistutuksia säännöllisin väliajoin velan vanhenemisen katkaisemiseksi. Maksuhuomautuksesta voidaan periä 5 euron huomautusmaksu. Maksuohjelmasta sopiminen, aineiston korvaaminen tai myöhässä olevan aineiston palauttaminen aktivoi mahdollisesti keskeytyneen lainausoikeuden. Yli 40 euron suuruiset korvaukset ja muut maksut voidaan siirtää perintään, jolloin siihen lisätään perintäkulut, mikäli niitä ei ole maksettu 2 viikkoa maksuhuomautusten eräpäivän jälkeen. Perintä koskee 18 vuotta täyttäneitä asiakkaita.

Asiakasmaksu voidaan laskuttaa asiakkaalta erikseen asiakkuuden avaamisen, uusimisen tai päivittämisen yhteydessä, tai asiakas voi maksaa sen paikan päällä kirjaston asiakaspalveluun, samoin kuin korvaukset esim. vahingoittuneista tai hävinneistä lainoista. Kaukolainat, vapaaehtoiset lahjoitukset, omantunnon mukaan maksettavat myöhästymismaksut, tulosteiden ja kopioiden ottaminen, tee-/kahvimaksu, WC-maksu sekä muovikassien, poistokirjojen tai yhdistyksen julkaisujen ostaminen maksetaan pääsääntöisesti paikan päällä asiakaspalveluun, ellei muuta sovita. Jos maksamattomia velkoja tai korvauksia on yli 40 euroa, ne tulisi maksaa yhdistyksen tilille.

6. ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET
Asiakkaan on palautettava lainaamansa aineisto eräpäivään mennessä, ellei lainaa voi uusia. Varattu aineisto on noudettava 2 viikon sisällä varauksesta.

Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että lainattu aineisto säilyy samassa kunnossa kuin lainaushetkellä ja aineisto pysyy tallessa. Asiakkaan velvollisuus on varmistaa, että missä tahansa muodossa hyödynnettävää aineistoa ei kopioida, muokata tai levitetä luvattomasti. Asiakkaan tulee myös huolehtia näissä käyttöehdoissa tai tilauksessa ilmoitetuista maksuista ajallaan.

7. TEKIJÄNOIKEUDET
Yhdistys omistaa oikeudet kaikkeen tällä verkkosivulla olevaan informaatioon ja muuhun aineistoon, ellei toisin mainita. Yhdistyksen tarjoaman aineiston luvaton käyttö johtaa toimenpiteisiin kyseisen aineiston tekijänoikeuksien haltijan taholta.

8. VASTUUVAPAUDESTA
Ääretön-lehdessä tai muissa julkaisuissa ja verkkosivujen artikkeleissa julkaistava sisältö ei välttämättä edusta yhdistyksen virallista kantaa, ellei niin erikseen ilmoiteta. Tiedotuksellinen sisältö on tarkoitettu opastamaan sivujemme käyttäjiä ja niiden ajantasaisuuden varmistamisesta vastaa viime kädessä käyttäjä.

Yhdistys ei voi kontrolloida kolmansien osapuolten tarjoamia aineistoja ja niiden sisältöjä, joihin verkkosivumme tai palvelumme mahdollisesti linkittyvät. Yhdistys pidättää  oikeuden viitata hyödyllisiksi katsomiinsa aineistoihin, eikä se ole lähtökohtaisesti vastuussa kolmansien osapuolten toiminnasta aineistoihin liittyen.

Yhdistys tai sen työntekijät ja edustajat eivät vastaa niistä vahingoista, joita lainaamasi tai hyödyntämäsi tallenteet ovat mahdollisesti aiheuttaneet laitteillesi, eikä niistä vahingoista, joita asiakkaiden käyttöön luovutetuilla laitteilla on aiheutettu kolmannelle henkilölle, tai kuluista, joita on seurannut aineiston muutoin huolimattomasta käytöstä tai yhdistyksen julkaisemasta varmistamattomasta informaatiosta.

9. PÄÄSYOIKEUDET AINEISTOON
Yhdistys ei sitoudu päivittämään mitään verkkosivulla olevaa vanhentunutta sisältöä tietyssä ajassa. Yhdistys voi rajoittaa halutessaan määrättyjen aineistojen käyttöä vain rajatulle yleisölle tai kokonaan yleisön ulkopuolelle. Tietomurrot ja niistä aiheutuvat vahingot voivat johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen. Yhdistys huolehtii verkkopalveluidensa tietosuojasta lakien ja säännösten mukaisesti, eikä ole vastuussa tietomurrosta mahdollisesti seuravasta vahingosta käyttäjille.

10. SISÄLTÖJEN VÄLITTÄMINEN MUIHIN VALTIOIHIN
Yhdistys ei ole vastuussa sen julkaisemasta sisällöstä, joka on luvatta välitetty sellaiseen maahan, jossa tuo sisältö saattaa olla paikallisten lakien tai säädösten vastaista.

11. HENKILÖTIEDOT JA TIETOSUOJA
Kirjaston ja verkkokaupan asiakkaiden odotetaan ilmoittavan oikeat henkilötietonsa sekä pitävänsä yhteystietonsa ajan tasalla niin kauan kuin asiakkuus on voimassa. Väärien tai väärennettyjen tietojen antaminen voi johtaa lainopillisiin seuraamuksiin.

Yhdistys vastaa asiakasrekisterinsä oikeellisuudesta ilmoitettujen tietojen pohjalta. Kirjaston asiakkaiden ja mahdollisen alaikäisen vastuuhenkilön tai yhteisön yhteyshenkilön henkilötiedot tallennetaan yhdistyksen asiakasrekisteriin. Yhdistyksen vastuulla on, että asiakasrekisteri on kulloinkin voimassa olevien lakien mukainen. Käyttäjätilin rekisteröimisen yhteydessä asiakas lisätään yhdistyksen postituslistalle.

Verkkosivun käytön yhteydessä käyttäjästä voidaan kerätä henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään Suomessa kulloinkin voimassa olevan henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan sääntelyn, sekä yhdistyksen tietosuojaselosteen mukaisesti. Yhdistys saattaa käyttää tällä verkkosivulla evästeitä kerätäkseen tilastotietoja verkkosivun käyttäjistä ja siitä, kuinka verkkosivua käytetään.

Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu yhdistyksen asiakasrekisteriin. Saat tiedot tarkistettavaksi kirjaston asiakaspalvelusta, kun olet todistanut henkilöllisyytesi esittämällä voimassa olevan kuvallisen henkilötodistuksen. Kirjaston alaikäisen asiakkaan vastuuhenkilöllä on oikeus saada tietoa vastattavansa myöhässä olevista lainoista ja maksamattomista maksuista. Kirjaston yhteisöasiakkaan yhteyshenkilöllä on oikeus tarkistaa yhteisön tiedot.

12. PALAUTE
Kirjaston toiminnasta voi antaa palautetta ja toivomuksia kirjastoon.

0