Julkaistu Jätä kommentti

Selvänäkijä Maailmat & Taivaankannella – Johanna Broman

johanna-broman-selvanakija-maailmat-taivaankannella-www.rajatieto.fi

Tänään Studio Rajatiedon kirjaesittelyssä on Johanna Bromanin Selvänäkijä Maailmat ja Taivaankannella, joka on julkaistu vuonna 1997. Teos on koottu kahdesta Johannan aiemmasta kirjasta; Selvänäkijän maailmat ja Selvänäkijä taivaankannella. 

Lisäksi kerron lyhyesti Johannan muutamasta muusta teoksesta.

Johanna Broman on selvänäkijä, joka on ollut tekemisissä enneunien, näkyjen ja selvänäön kanssa koko elämänsä. Johanna toimi aiemmin Väestöliiton kotisisarena hoitaen helsinkiläiskoteja jonka jälkeen hän työskenteli Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kodinhoitajana.  Vasta kun hän jätti lopullisesti kaupungin virkansa, pystyi hän paneutua kokopäiväisesti selvänäkijän työhön.

Mistä Selvänäkijä Maailmat & Taivaankannella kirjassa on kysymys?

Kirjassaan Johanna kertoo, kuinka hän kuulee ja näkee henkimaailman henkiä. Johannalle lähetetään paljon kirjeitä vuosittain, joissa ihmiset pyytävät apua erilaisiin elämän ongelmiin. Kirjassa on kerrottu laajasti erilaisista kirjeistä, jotka Johanna vastaanottaa ja kuinka hän vastaa kirjeisiin auttaakseen parhaansa mukaan selvänäkö kykyjensä avulla.

Kuinka Johanna Broman näkee

Johanna kertoo, että kun ihminen tulee hänen vastaanotolleen, niin usein tämä tuo mukanaan henkimaailman henkiä. Tällöin Johanna välittää henkien kertomat asiat asianmukaisesti. Jos kyseessä on solmussa olevat asiat, niin ihmisen taakse ilmestyy kolme kuvaa. Nämä kuvat kuvastavat menneisyyttä, nykytilannetta ja tulevaisuutta. Nämä kuvat toimivat eräänlaisena selviytymis kaarena, jonka avulla Johanna voi auttaa henkilöä saamaan ratkaisun ongelmaansa.

Kuinka selvänäöstä on hyötyä ihmiselle

Jotta selvänäöstä olisi hyötyä ihmiselle, on hänen joskus kuultava kipeältäkin tuntuvia asioita. Keskeisenä asiana on ongelman ratkaisu ja oikean suunnan löytäminen. Henkimaailman viestien ymmärtäminen voi auttaa ihmistä muutoin epäselvässä tilanteessa. Luojan luomassa elämänkaaressa on aina vastaukset jokaisen ihmisen elämän haasteisiin.

Sitten Johanna Bromanin muita kirjoja lyhyesti;

Johanna Bromanin teos Kaksi maailmaa

Kaksi maailmaa kirjassaan Johanna kertoo, että auttaessaan ihmisiä hän liikkuu kahden maailman välillä. Henkimaailmasta hänelle näytetään tapahtumia, jotka vaikuttavat siihen, miten asiat etenevät meidän maailmassamme, tavallisessa elämässä. Taivaankannelta hänelle näytetään, miksi tiettyyn ratkaisuun on päädytty. 

Kirjassaan Johanna opastaa meitä hiomaan luonnettamme, jatkamaan vahvempana omaa tietämme ja auttamaan lähimmäisiämme oikealla tavalla.

Johanna Broman – Toinen maailma

Toinen maailma kirjassa Johanna kertoo minkälaisia nimityksia toisesta maailmasta voidaan käyttää; tuonpuoleinen, paranormaali tai ajan mittakaavan ylittävä maailma. Nimiä ei ole tieteellisesti määritelty tai hyväksytty ja kuitenkin se on muodossa tai toisessa kantanut ihmiskuntaa vuosituhannet.

Johanna Bromanille kanava toiseen maailmaan on koko ajan auki, hän katsoo tehtäväkseen viestiä ihmisille, mitä henkimaailma haluaa heille ilmoittaa. Helena Sormusen kanssa tekemässään kirjassa Johanna kertoo avoimesti elämästään ja työstään, lukija saa seurata hänen toimintaansa niin selvänäkijänä, parantajana kuin meediona ja unien tulkitsijana. Puheenvuoron saavat myös ne ihmiset joita Johanna on auttanut. Tämä kirja vie lukijansa hämmentäviin kokemuksiin, asettaa suuria kysymysmerkkejä, mutta antaa myös voimaa, lohtua ja luottamusta.

Johanna Bromanin kirjoja voit tulla lainamaan Rajatiedon erikoiskirjastosta Helsingin Malminkartanosta osoitteesta Luutnantinpolku 7. Tervetuloa!

Tilaa kanavamme Youtubessa!
Julkaistu Jätä kommentti

Meedioiden kirja – Allan Kardec

allan-kardec-meedioiden-kirja-www.rajatieto.fi

Tänään kirjaesittelyssä on Allan Kardecin teos Meedioiden kirja. Kirja on julkaistu vuonna 1861.

Luettuaan Meedioiden Kirjan jokainen voi ymmärtää kuinka henkien olemassaolo ja heidän ilmaisunsa ovat täysin luonnollinen osa todellisuuttamme, vaikkakin tietämättömyys usein sekoittaa ne yliluonnolliseen ja taikauskoon. Meedioiden kirja tuo johdonmukaisesti esille, mitä henget todellisuudessa ovat ja kuinka he voivat ilmaista itseään meidän fyysisessä maailmassamme. Tämän tuntemuksen näkökulmasta jokainen lukija voi itse arvioida myös omassa elämässään kohtaamiaan asioita.

Uskomus Henkiin ei ole yhteensopiva sellaisen ajattelun kanssa, joka absoluuttisesti kieltää ei-materiaalisen älyllisen tekijän olemassaolon.

Meedioiden kirja

Vuosia kestäneen tutkimustyön ja lähdeaineistojen vertailun jälkeen Allan Kardec sisällytti Meedioiden Kirjaan seikkoja, jotka ovat ensiarvoisen tärkeitä ymmärtää meediokyvyn kanssa tekemisissä oleville ihmisille. Näitä ohjeita seuraten meediokyky – Luojan ilmaiseksi antama lahja – ohjautuu ihmisen moraaliseen kehittämiseen.

Sanokaamme lisäksi, että sielut eivät saavuta korkeampaa tasoa muuten kuin ponnisteluilla, joita he tekevät tullakseen paremmiksi ja vasta kun he ovat läpi käyneet sarjan puhdistautumistaan palvelevia koetuksia.

Meedioiden kirja

Teos näyttää selvin esimerkein mitkä seikat vaikuttavat kommunikointeihin sekä henkiin liittyviin ilmiöihin yleisesti. Tämä tieto on erittäin hyödyllinen myös niille ihmisille, jotka eivät koskaan ole nähneetkään mitään henkien ilmaisua, mutta haluavat ymmärtää paremmin kuinka yhteys tuonpuoleiseen on mahdollinen. 

Tämän lisäksi jokaisen on hyvä tuntea paremmin sitä jatkuvaa vuorovaikutusta, joka meidän jokaisen kohdalla on olemassa ruumiillisen maailman ja henkien maailman välillä.

Sanokaamme lopuksi, että paholaiset eivät ole muita kuin pahantahtoisia sieluja, jotka eivät vielä ole puhdistuneet, mutta jotka voivat saavuttaa onnellisuuden kuten muutkin.

Meedioiden kirja

Tule lainaamaan Allan Kardecin Meedioiden Kirja Rajatiedon erikoiskirjaston laajasta valikoimasta Helsingin Malminkartanosta. Tervetuloa!

Lisätietoa Rajatiedon erikoiskirjastosta löydät täältä!

Tutustu Allan Kardecin opin ystävien yhdistyksen sivuihin täällä!

Muista tilata kanavamme Youtubessa!